MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=block

(main | block)
  • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
  • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
  • This module only accepts POST requests.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0-or-later

Gebruiker blokkeren.

Parameters:
user

Te blokkeren gebruikersnaam, IP-adres of IP-range. Kan niet in combinatie met userid gebruikt worden.

Type: user name
userid

Te blokkeren gebruikers-ID. Kan niet in combinatie met user gebruikt worden.

Type: integer
expiry

Vervaldatum. Kan relatief zijn (bijv. 5 months of 2 weeks) of absoluut (bijv. 2014-09-18T12:34:56Z). Indien ingesteld op infinite, indefinite of never zal de blokkade nooit verlopen.

Standaard: never
reason

Reden voor blokkade.

Default: (empty)
anononly

Alleen anonieme gebruikers blokkeren (d.w.z. anonieme bewerkingen via dit IP-adres uitschakelen).

Type: boolean (details)
nocreate

Het aanmaken van accounts verhinderen.

Type: boolean (details)
autoblock

Automatisch het laatst gebruikte IP-adres blokkeren, en tevens ieder volgend IP-adres waarvanaf de gebruiker probeert aan te melden.

Type: boolean (details)
noemail

Het sturen van e-mail via wiki verhinderen. (Vereist het blockemail-recht.)

Type: boolean (details)
hidename

De gebruikersnaam in het blokkeerlogboek verbergen. (Vereist het hideuser-recht.)

Type: boolean (details)
allowusertalk

De gebruiker toestaan om de eigen overlegpagina te bewerken (afhankelijk van $wgBlockAllowsUTEdit).

Type: boolean (details)
reblock

De huidige blokkade overschrijven indien de gebruiker al geblokkeerd is.

Type: boolean (details)
watchuser

De gebruikers- en overlegpagina's van de gebruiker of het IP-adres volgen.

Type: boolean (details)
tags

De labels voor de regel in het blokkeerlogboek wijzigen.

Values (separate with | or alternative):
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.
Voorbeelden:
IP-adres 192.0.2.5 voor drie dagen blokkeren met als reden First strike.
api.php?action=block&user=192.0.2.5&expiry=3%20days&reason=First%20strike&token=123ABC [open in sandbox]
Gebruiker Vandal voor onbepaalde tijd blokkeren met als reden Vandalism, en verhinder het aanmaken van nieuwe accounts en het versturen van e-mail.
api.php?action=block&user=Vandal&expiry=never&reason=Vandalism&nocreate=&autoblock=&noemail=&token=123ABC [open in sandbox]