MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=delete

(main | delete)
  • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
  • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
  • This module only accepts POST requests.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0-or-later

Een pagina verwijderen.

Parameters:
title

Titel van de te verwijderen pagina. Kan niet in combinatie met pageid gebruikt worden.

pageid

Pagina-ID van de te verwijderen pagina. Kan niet in combinatie met title gebruikt worden.

Type: integer
reason

Reden voor de verwijdering. Indien niet opgegeven, zal er een automatisch gegenereerde reden gebruikt worden.

tags

De labels voor de regel in het verwijderlogboek wijzigen.

Values (separate with | or alternative):
watch
Verouderd.

De pagina aan de volglijst van de huidige gebruiker toevoegen.

Type: boolean (details)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

One of the following values: watch, unwatch, preferences, nochange
Standaard: preferences
unwatch
Verouderd.

De pagina van de volglijst van de huidige gebruiker verwijderen.

Type: boolean (details)
oldimage

The name of the old image to delete as provided by action=query&prop=imageinfo&iiprop=archivename.

token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.