MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=edit

(main | edit)
  • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
  • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
  • This module only accepts POST requests.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0-or-later

Pagina's aanmaken en bewerken.

Parameters:
title

Naam van de te bewerken pagina. Kan niet in combinatie met pageid gebruikt worden.

pageid

Pagina-ID van de te bewerken pagina. Kan niet in combinatie met title gebruikt worden.

Type: integer
section

Section number. 0 for the top section, new for a new section.

sectiontitle

De naam van een nieuwe sectie.

text

Pagina-inhoud.

summary

Edit summary. Also section title when section=new and sectiontitle is not set.

tags

De labels voor de revisie wijzigen.

Values (separate with | or alternative):
minor

Kleine bewerking.

Type: boolean (details)
notminor

Niet-kleine bewerking.

Type: boolean (details)
bot

Deze bewerking markeren als een botbewerking.

Type: boolean (details)
basetimestamp

Timestamp of the base revision, used to detect edit conflicts. May be obtained through action=query&prop=revisions&rvprop=timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
starttimestamp

Timestamp when the editing process began, used to detect edit conflicts. An appropriate value may be obtained using curtimestamp when beginning the edit process (e.g. when loading the page content to edit).

Type: timestamp (allowed formats)
recreate

Override any errors about the page having been deleted in the meantime.

Type: boolean (details)
createonly

De pagina niet bewerken als die al bestaat.

Type: boolean (details)
nocreate

Een foutmelding geven als de pagina niet bestaat.

Type: boolean (details)
watch
Verouderd.

Voeg de pagina toe aan de volglijst van de huidige gebruiker.

Type: boolean (details)
unwatch
Verouderd.

Verwijder de pagina van de volglijst van de huidige gebruiker.

Type: boolean (details)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

One of the following values: watch, unwatch, preferences, nochange
Standaard: preferences
md5

De MD5-hash van de text parameter, of de prependtext en appendtext parameters samengevoegd. Indien ingesteld, wordt de bewerking niet gemaakt tenzij de hash juist is.

prependtext

Voeg deze tekst toe aan het begin van de pagina. Overschrijft text.

appendtext

Voeg deze tekst toe aan het eind van de pagina. Overschrijft text.

Gebruik section=new om een nieuwe sectie toe te voegen, in plaats van deze parameter.

undo

Maak deze revisie ongedaan. Overschrijft text, prependtext en appendtext.

The value must be no less than 0.
Type: integer
undoafter

Maak alle revisies vanaf undo tot deze ongedaan. Indien niet ingesteld wordt slechts één revisie ongedaan gemaakt.

The value must be no less than 0.
Type: integer
redirect

Doorverwijzingen automatisch oplossen.

Type: boolean (details)
contentformat

Content serialization format used for the input text.

One of the following values: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
contentmodel

Inhoudsmodel van de nieuwe inhoud.

One of the following values: wikitext, javascript, json, css, text
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

De token moet altijd als de laatste parameter worden verzonden, of in ieder geval na de text parameter.

This parameter is required.