MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=emailuser

(main | emailuser)
  • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
  • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
  • This module only accepts POST requests.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0-or-later

Gebruiker e-mailen.

Parameters:
target

Gebruiker naar wie de e-mail moet worden gestuurd.

This parameter is required.
subject

Onderwerpkoptekst.

text

E-mailtekst.

This parameter is required.
ccme

Mij een kopie van deze e-mail sturen.

Type: boolean (details)
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.
Voorbeeld:
Stuur een e-mail naar gebruiker WikiSysop met de tekst Content.
api.php?action=emailuser&target=WikiSysop&text=Content&token=123ABC [open in sandbox]