MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=opensearch

(main | opensearch)
  • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0-or-later

In de wiki zoeken met behulp het OpenSearchprotocol.

Parameters:
search

Zoektekst.

This parameter is required.
namespace

Te doorzoeken naamruimten.

Values (separate with | or alternative): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
To specify all values, use *.
Standaard: 0
limit

Het maximale aantal weer te geven resultaten.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
suggest

Niets doen als $wgEnableOpenSearchSuggest onwaar is.

Type: boolean (details)
redirects

Hoe om te gaan met doorverwijzingen:

return
Retourneer de doorverwijzing.
resolve
Retourneer de doelpagina. Retourneert mogelijk minder dan limit resultaten.

Om historische redenen is "return" de standaardinstelling voor format=json, en "resolve" voor andere formaten.

One of the following values: return, resolve
format

Het uitvoerformaat.

One of the following values: json, jsonfm, xml, xmlfm
Standaard: json
warningsaserror

Als er waarschuwingen zijn met format=json, geef dan een API-fout terug in plaats van deze te negeren.

Type: boolean (details)
Voorbeeld:
Vind pagina's die beginnen met Te.
api.php?action=opensearch&search=Te [open in sandbox]