MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=options

(main | options)
  • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
  • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
  • This module only accepts POST requests.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0-or-later

Voorkeuren van de huidige gebruiker wijzigen.

Alleen opties die zijn geregistreerd in core of in een van de geïnstalleerde uitbreidingen, of opties met sleutels die beginnen met userjs- (bedoeld om door gebruikersscripts gebruikt te worden), kunnen worden ingesteld.

Parameters:
reset

Reset voorkeuren naar de standaard van de website.

Type: boolean (details)
resetkinds

Lijst van types van te resetten opties wanneer de optie reset is ingesteld.

Values (separate with | or alternative): registered, registered-multiselect, registered-checkmatrix, userjs, special, unused, all
Standaard: all
change

Lijst van wijzigingen, opgemaakt als naam=waarde (bijv. skin=vector). Als er geen waarde wordt opgegeven (zelfs niet een isgelijkteken), bijvoorbeeld optienaam|andereoptie|..., dan wordt de optie ingesteld op de standaardwaarde. Als een opgegeven waarde een sluisteken bevat (|), gebruik dan het alternatieve scheidingsteken tussen meerdere waardes voor een juiste werking.

Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
optionname

De naam van de optie die moet worden ingesteld op de waarde gegeven door optionvalue.

optionvalue

De waarde voor de optie opgegeven door optionname.

token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.