Architectuur:Organisatieprincipes

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Architectuur-symbol.png Architectuur: Organisatieprincipes

Missie en waarden van Kennisnet

"Kennisnet laat ict werken voor het onderwijs."

Kennisnet laat ict werken voor instellingen in het po, vo en mbo. Elke instelling kan op ons rekenen. Van instellingen die ict inzetten om onderwijs stapsgewijs te optimaliseren tot en met de instellingen die ict gebruiken om onderwijs radicaal te transformeren (Meerjarenplan 2013-17).

Het Meerjarenplan 2013-17 geeft naast de missie ook aan wat de ambities zijn van Kennisnet:

Ambities en Thema's


Kennisnet ondersteunt instellingen door kennis, infrastructurele oplossingen en nieuwe technieken aan te bieden en te verkennen. Het onderwijs wil:

  • Personaliseren
  • Professionaliseren
  • Presteren

Deze thema’s zijn leidend voor de gehele periode (2013-2017) van het meerjarenplan.

Bij elk thema zijn een aantal ambities geformuleerd. Daarbij wordt ingegaan op de bijdrage die ict kan leveren aan de verschillende thema‟s. Ook voor deze ambities geldt dat ze in principe meerjarig zijn. Wel zullen ze elk jaar opnieuw worden herijkt, om te bezien of ze allemaal nog steeds relevant zijn en of er aanvullende ambities naar voren zijn gekomen.

Een breed spectrum aan activiteiten van Kennisnet draagt er aan bij dat deze ambities kunnen worden gerealiseerd. Jaarlijks wordt, samen met het onderwijs, bezien welke activiteiten het best aansluiten bij de gewenste ontwikkelingen in het onderwijs. Indien, gedurende het jaar, het onderwijs om nieuwe activiteiten vraagt, zoeken we naar ruimte om hier invulling aan te geven

Principe's