Architectuur:X02 Samenwerking

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Ga naar: navigatie, zoeken

Architectuur-symbol.png Architectuur: X02 Samenwerking

Organisatieprincipe
ID X02
Versie 0.2
Status Actief
Architectuurlaag Bedrijfslaag
Statement Kennisnet werkt samen met (strategische) partners
Uitleg Kennisnet zoekt waar mogelijk samenwerking met andere organisaties. Dit heeft de voorkeur boven het zelfstandig opzetten van onderwijsdiensten of -ketens. Het gaat hierbij om het verbinden van mensen, organisaties en expertise.
MotivatieTekst Kennisnet is open in haar opereren en zoekt samenwerking met organisaties binnen het onderwijsdomein – de ketenpartners. Met een aantal strategische partners wordt intensief samengewerkt op diverse thema’s waarbij de ambities van de organisaties elkaar raken en versterken. Dit kunnen zowel publieke als private partijen zijn. Deze samenwerking versterkt de slagkracht en zorgt dat publieke middelen effectiever kunnen worden ingezet.

Het uiteindelijke doel is om alle publieke organisaties binnen het onderwijsdomein intensiever te laten samenwerken om zo op een efficiëntere wijze doelen te bereiken.

ImplicatieTekst Bij het opzetten van een dienst of deelnemen aan een keten wordt eerst onderzocht in hoeverre de ketenpartners al voorzien in de te bieden dienstverlening of daar in kunnen bijdragen.

Als een dergelijke organisatie bestaat, zoekt Kennisnet daar een samenwerking mee. Pas wanneer deze samenwerking niet blijkt te voldoen of op gespannen voet staat met de Kennisnet waarden, zal Kennisnet zelf actie ondernemen.

Relatiemanagement is aanspreekpunt voor het gebruik maken van bestaande samenwerkingsverbanden, of het aangaan van nieuwe.

Bron Jaarplan 2010;p69 - p78 , Meerjarenplan 2009-2012;meerdere plaatsen oa. in de samenvatting,
Eigenaar Architecture Board
Principe datum 2010/09/20
Type Bedrijfsafspraken
Architectuurdomein Organisatie
Kwalificatie Dwingend