Architectuur:X05 Standaarden

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Ga naar: navigatie, zoeken

Architectuur-symbol.png Architectuur: X05 Standaarden

Organisatieprincipe
ID X05
Versie 0.3
Status Actief
Architectuurlaag Bedrijfslaag
Statement Kennisnet maakt gebruik van vastgestelde of de facto standaarden
Uitleg Standaarden zijn afspraken over de specificaties van een bepaald type product of proces en/of over de vorm en betekenis van informatie. Standaarden bestaan naast afspraken over architectuur.

Standaarden gelden op alle organisatie niveaus (dus niet alleen op technologisch vlak):

  • Organisatorisch: afspraken over regelgeving, bedrijfsprocessen en uitvraagmomenten;
  • Semantisch: afspraken over de betekenis van de gegevens;
  • Technisch: afspraken over transport en logistiek van de uitwisseling.
MotivatieTekst (Open) standaarden zijn voor Kennisnet cruciaal, deze vergroten de keuzevrijheid, duurzaamheid en uitwisselbaarheid.

Een standaard is volledig 'open' als:

  • de standaard is goedgekeurd en zal worden gehandhaafd door een non-profit organisatie
  • de standaard is gepubliceerd en het specificatiedocument van de standaard is openbaar
  • het intellectuele eigendom van (delen) van de standaard is onherroepelijk ter beschikking gesteld op een 'royalty-free' basis
  • er zijn geen beperkingen omtrent het hergebruik van de standaard

Wanneer er geen geschikte Open Standaard bestaat voor een toepassing, geldt dat de voorkeur uit gaat naar de de facto standaard. Dit zijn standaards die vanwege hun populariteit binnen een bepaald toepassingsgebied, per definitie geschikt zijn voor toepassing in het publieke domein.

ImplicatieTekst Bij ontwikkelingen op organisatorisch, semantisch, of technisch niveau dient eerst uitgezocht welke standaarden nationaal of internationaal beschikbaar zijn en of hier redelijkerwijs bij aangesloten kan worden. Dit houdt in dat gebruik maken van de standaard de voorkeur heeft boven het exact volgen van het getrokken plan.

Bij bestaan van meerdere standaarden voor hetzelfde toepassingsgebied kiest Kennisnet voor conformatie aan de open standaard, eventueel aangevuld met een of meer de facto standaarden.

Bijvoorbeeld in het geval van tekst documenten wordt er onderscheid gemaakt tussen ‘publicaties’ en ‘half fabricaat’ (In het laatste geval kunnen eindgebruikers verder werken met het bestand).

  • In het eerste geval wordt gebruik gemaakt van de de-facto standaard ‘PDF’. Deze is algemeen beschikbaar en maakt het lezen en afdrukken van de publicatie over meerdere platforms met behoud van vormgeving mogelijk.
  • In het tweede geval wordt gebruik gemaakt van de open standaard ODF. Aangezien het overgrote merendeel van de Kennisnet afnemers gebruik maakt van Microsoft Office, worden de documenten ook aangeboden als DOC .
Bron Jaarplan 2010;p38, Meerjarenplan 2009-2012;p7 - h3.4, NORA 2.0;par 3.3.5
Eigenaar Architecture Board
Principe datum 2010/09/20
Type Bedrijfsafspraken
Architectuurdomein Organisatie
Kwalificatie Dwingend