Architectuur:X06 Bouwblokken

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Ga naar: navigatie, zoeken

Architectuur-symbol.png Architectuur: X06 Bouwblokken

Organisatieprincipe
ID X06
Versie 0.3
Status Actief
Architectuurlaag Informatielaag, Technologielaag
Statement Kennisnet maakt gebruik van (eigen) bouwblokken beschikbaar in haar platforms, die van partners of externe aanbieders.
Uitleg Bij het opzetten van een Keten of Dienst zal er worden uitgegaan van het toepassen van eigen bouwblokken (uit de platformdiensten). Wanneer deze niet voorzien in de gewenste functionaliteit, wordt gezocht in de bouwblokken van partners. Als deze stap geen oplossing biedt, zal in de markt gezocht worden naar geschikte bouwblokken. Pas in het uiterste geval zal overgegaan worden tot het inzetten van een maatwerk traject.

Andersom zal bij het opzetten en ontwikkelen van activiteiten en diensten deze zo ontworpen worden, dat deze als bouwblok hergebruikt kunnen worden binnen andere Kennisnet (of partner) activiteiten en/of diensten.

MotivatieTekst Als publiek gefinancierde organisatie heeft Kennisnet een voorkeur voor het gebruik van al beschikbare bouwblokken, tenzij deze niet voldoen door functionele of technische beperkingen of doordat toepassing conflicteert met de Kennisnet waarden.

Andersom geldt het uitgangspunt ‘publiek betaald, publiek beschikbaar’ en worden Kennisnet bouwblokken beschikbaar gesteld aan partners en het onderwijsveld voor herbruik.

ImplicatieTekst Bij het opzetten van activiteiten en het ontwerpen van diensten is het inzetten van beschikbare bouwblokken het uitgangspunt, ook als dit betekent dat een deel van de requirements daarmee niet gedekt kan worden (80/20 regel voor requirements).

Bij het toepassen van bouwblokken is de voorkeursvolgorde (gesorteerd in afnemende voorkeur):

  • of haar eigen (reeds beschikbare) standaard bouwblokken binnen haar platforms
  • door partners aangeboden bouwblokken
  • publiek beschikbare bouwblokken,
  • commerciële aangeboden bouwblokken,
  • boven nieuwbouw/ontwikkeling.
Bron Jaarplan 2010;p42, Meerjarenplan 2009-2012;4.10 ook op andere plaatsen: maar wat is definitie van platform!! , NORA 2.0;p19,
Eigenaar Architecture Board
Principe datum 2010/09/20
Type Bedrijfsafspraken|
Architectuurdomein Component
Kwalificatie Dwingend