Architectuur:X07 Open

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Ga naar: navigatie, zoeken

Architectuur-symbol.png Architectuur: X07 Open

Organisatieprincipe
ID X07
Versie 0.3
Status Actief
Architectuurlaag Bedrijfslaag
Statement Kennisnet maakt gebruik van open standaarden, open content en open source is open en betrekt de ‘open’-filosofie ook op haar eigen handelen.
Uitleg Kennisnet is open in haar activiteiten, processen, communicatie en diensten. Dit uit zich concreet op drie vlakken: Open standaarden, open source en open content.
MotivatieTekst Kennisnet is een publieke organisatie voor en door het onderwijs en is daarmee open in haar werkwijze en communicatie. Kennisnet zoekt naar interactie met partners en eindgebruikers en het delen van kennis. De principes uit de open source wereld sluiten hier bij aan en zijn succesvol in andere bedrijven en instellingen toegepast. Basis uitgangspunt is “ Publiek geld, publiek beschikbaar”.

Het toepassen van de ‘open’- filosofie uit zich bij Kennisnet op drie vlakken en beperkt zich niet tot het technologie domein: open standaarden, open content, open source. Kennisnet ziet dit als cruciaal door het vergroten van de keuzevrijheid, duurzaamheid en uitwisselbaarheid.

Open standaarden: in geval van een beschikbare open standaard krijgt deze voorkeur. Door Kennisnet ontwikkelde standaarden en/of toepassingsprofielen worden teruggeven aan de gemeenschap.

Open content: Kennisnet is hier een voorstander van, maar laat de keuze aan partners en het onderwijsveld. Kennisnet stelt eigen materiaal en publicaties open ter beschikking .

Open source: Bij het kiezen van applicaties of componenten dienen open en closed source producten op basis van functionaliteit, beheersbaarheid, uitbreidbaarheid en kosten beoordeeld worden. Kennisnet ziet open source als een volwaardig alternatief voor closed source producten. Kennisnet stelt door haar ontwikkelde applicaties en componenten beschikbaar als open source .

ImplicatieTekst Open standaarden: in geval van een beschikbare open standaard krijgt deze voorkeur. Door Kennisnet ontwikkelde standaarden en/of toepassingsprofielen worden teruggeven aan de gemeenschap.

Open content: Kennisnet is hier een voorstander van, maar laat de keuze aan partners en het onderwijsveld. Kennisnet stelt door haar ontwikkeld materiaal en publicaties ‘open’ ter beschikking.

Open source gebruik: Bij het kiezen van applicaties of componenten dienen open en closed source producten op basis van functionaliteit, beheersbaarheid, uitbreidbaarheid en kosten beoordeeld worden. Kennisnet ziet open source als een volwaardig alternatief voor closed source producten.

Open source ontwikkeling: Kennisnet stelt door haar ontwikkelde applicaties en componenten beschikbaar als open source. De hiervoor benodigde activiteiten worden ingepland en mee begroot binnen projecten.

Bron Jaarplan 2010;p22-23, Meerjarenplan 2009-2012;par 3.4
Eigenaar Architecture Board
Principe datum 2010/09/20
Type Bedrijfsafspraken
Architectuurdomein Organisatie
Kwalificatie Dwingend