Architectuur:X08 Toegankelijk

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Ga naar: navigatie, zoeken

Architectuur-symbol.png Architectuur: X08 Toegankelijk

Organisatieprincipe
ID X08
Versie 0.3
Status Actief
Architectuurlaag Bedrijfslaag
Statement Kennisnet activiteiten en diensten zijn toegankelijk voor eindgebruikers
Uitleg Een Kennisnet dienst moet toegankelijk, dat wil zeggen vindbaar, bereikbaar, begrijpelijk, beschikbaar en geschikt zijn voor de (beoogde) doelgroep(en).
MotivatieTekst Kennisnet biedt het onderwijs breed toegankelijke diensten, waarbij afnemers niet worden uitgesloten. Deze diensten dienen zodanig te worden ontworpen en gebouwd dat ze voor eindgebruikers optimaal toegankelijk zijn.

Om de toegankelijkheid van de diensten te optimaliseren moet op gebruikers, informatie als technisch nivo maatregelen worden genomen: Gebruikers nivo:

  • Goed ontwerpen gebruikersinterfaces
  • Gebruikers attenderen en wijzen naar de juiste tools voor taken
  • Optimaal toegankelijk voor mensen met functiebeperkingen, waaronder visueel gehandicapten

Informatie nivo:

  • Metadateren van bronnen en functies
  • Metadatastandaardistatie

Technologisch:

  • Ondersteuning minder gangbare apparatuur en browsers

De Webrichtlijnen helpen daarbij, deze omvatten kwaliteitseisen voor betere websites, gebaseerd op internationaal erkende webstandaarden. Toepassing van deze standaarden levert beduidend betere websites op.

ImplicatieTekst Bij het ontwerpen en bouwen van webapplicaties dienen de Webrichtlijnen van de Overheid gevolgd te worden. Deze omvatten ook de set van de ‘Drempels weg’ standaard.

Daarnaast dient de applicatie ingepast te worden aan de ‘Zoeken en Vinden ‘ faciliteiten om deze binnen de Kennisnet portal vindbaar te maken.

Bron Nora: strategisch katern
Eigenaar Architecture Board
Principe datum 2010/09/20
Type Bedrijfsafspraken
Architectuurdomein Organisatie
Kwalificatie Dwingend