Architectuur:X09 Samenhang

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Ga naar: navigatie, zoeken

Architectuur-symbol.png Architectuur: X09 Samenhang

Organisatieprincipe
ID X09
Versie 0.3
Status Actief
Architectuurlaag Bedrijfslaag
Statement De samenhang van activiteiten en diensten wordt gegarandeerd door lifecycle en portfolio management
Uitleg Kennisnet coördineert haar activiteiten, bijdragen aan ketens en haar diensten om zo efficiënt en effectief mogelijk haar doelstellingen te bereiken. Op deze manier kan zijn als publieke organisatie efficiënt en effectief blijvend waarde leveren.
MotivatieTekst Het realiseren van de Kennisnet doelen vraagt om een integrale aanpak van definiëren, ontwikkelen, implementeren en beheren van activiteiten, diensten en componenten. Dit portfolio (diensten, projecten,…) sluit aan bij de wisselende behoeften van het onderwijs.

Kennisnet maakt bewuste keuzen over activiteiten en dienstontwikkeling. Daartoe voert Kennisnet adequaat portfoliomanagement en lifecyclemanagement op de producten binnen dat portfolio. Daarnaast vindt er afstemming plaats tussen de verschillende afdelingen in hun verschillende rollen, om activiteiten en producten optimaal te laten renderen.

ImplicatieTekst * portfoliomanagement
  • productlifecyclemanagement
  • afstemming over activiteiten en producten tussen afdelingen
Bron Meerjarenplan 2009-2012;H3,
Eigenaar Architecture Board
Principe datum 2010/09/20
Type Bedrijfsafspraken
Architectuurdomein
Kwalificatie Dwingend