BME:API/result

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Ga naar: navigatie, zoeken

Indien de sessie is voltooid, dan kan het resultaat document worden opgevraagd.

Argumenten

naam # type omschrijving
application_id 1 tekst applicatie identifier
application_password 1 tekst applicatie wachtwoord
ticket 1 tekst ticket identifier

Voorbeeld Verzoek

 curl --data "application_id=demo&application_password=demo&ticket=5449ff3b90311" http://metaplus.kennisnet.nl/bme/?r=ticket%2Fresult

Voorbeeld Respons

<ticket-result>
  <status>completed-but-missing-identifier-or-location</status>
  <modified-record>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;
&lt;lom xmlns=&quot;http://www.imsglobal.org/xsd/imsmd_v1p2&quot; xmlns:xsi=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&quot; xsi:schemaLocation=&quot;http://www.imsglobal.org/xsd/imsmd_v1p2 http://www.imsglobal.org/xsd/imsmd_v1p2p4.xsd&quot;&gt;
  &lt;general&gt;&lt;title&gt;&lt;langstring xml:lang=&quot;nl&quot;&gt;fiets&lt;/langstring&gt;&lt;/title&gt;&lt;language&gt;nl&lt;/language&gt;
  &lt;aggregationlevel&gt;&lt;source&gt;&lt;langstring xml:lang=&quot;x-none&quot;&gt;LOMv1.0&lt;/langstring&gt;&lt;/source&gt;&lt;value&gt;&lt;langstring xml:lang=&quot;x-none&quot;&gt;1&lt;/langstring&gt;&lt;/value&gt;&lt;/aggregationlevel&gt;&lt;/general&gt;
  &lt;metametadata&gt;&lt;metadatascheme&gt;LOMv1.0&lt;/metadatascheme&gt;&lt;metadatascheme&gt;nl_lom_v1p0&lt;/metadatascheme&gt;&lt;/metametadata&gt;&lt;educational&gt;&lt;intendedenduserrole&gt;&lt;source&gt;&lt;langstring xml:lang=&quot;x-none&quot;&gt;http://purl.edustandaard.nl/vdex_intendedenduserrole_lomv1p0_20060628.xml&lt;/langstring&gt;&lt;/source&gt;&lt;value&gt;&lt;langstring xml:lang=&quot;x-none&quot;&gt;learner&lt;/langstring&gt;&lt;/value&gt;&lt;/intendedenduserrole&gt;&lt;typicalagerange&gt;&lt;langstring xml:lang=&quot;x-none&quot;&gt;1-2&lt;/langstring&gt;&lt;/typicalagerange&gt;&lt;/educational&gt;&lt;rights&gt;&lt;cost&gt;&lt;source&gt;&lt;langstring xml:lang=&quot;x-none&quot;&gt;LOMv1.0&lt;/langstring&gt;&lt;/source&gt;&lt;value&gt;&lt;langstring xml:lang=&quot;x-none&quot;&gt;no&lt;/langstring&gt;&lt;/value&gt;&lt;/cost&gt;&lt;copyrightandotherrestrictions&gt;&lt;source&gt;&lt;langstring xml:lang=&quot;x-none&quot;&gt;http://purl.edustandaard.nl/copyrightsandotherrestrictions_nllom_20110411&lt;/langstring&gt;&lt;/source&gt;&lt;value&gt;&lt;langstring xml:lang=&quot;x-none&quot;&gt;no&lt;/langstring&gt;&lt;/value&gt;&lt;/copyrightandotherrestrictions&gt;
  &lt;/rights&gt;
&lt;/lom&gt;
</modified-record>
</ticket-result>

Foutmeldingen

message omschrijving
Access denied ontbrekende of incorrecte authenticatie
Missing ticket parameter ontbrekende parameters
Ticket not found onbekend ticket of ticket is verlopen en verwijderd
Result document not available geen resutaat document beschikbaar
Internal server error fout aan de zijde van BME

Voorbeeld

<ticket-result>
 <status>error</status>
 <message>Result document not available</message>
</ticket-result>