BME:Metadata Record Aanmaken

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Ga naar: navigatie, zoeken

BronMetadataEditor-symbol.png BronMetadataEditor: Metadata Record Aanmaken

In dit scenario gaan we uit van een repository waarbij eerst de metadata wordt ingevoerd ter voorbereiding op het maken van het echte leermiddel. Er is dus nog geen NL LOM record bekend.

In het voorbeeld bewerken we een willekeurig record (43) op onze repository op www.example.com. De bewerking wordt aan de repository zijde gestart, en wanneer de gebruiker klaar is in de BME, willen we dat de gebruiker naar http://example.com/record/43/metadatacompleted gaat zodat de repository weet dat het gemaakte record opgehaald kan worden.

Ticket Maken

In het verzoek staan de accountgegevens van onze repository, alsmede de callback_uri. Lees meer.

curl --data "application_id=demo&application_password=demo&callback_uri=http%3A%2F%2Fexample.com%2Frecord%2F43%2Fmetadatacompleted&repository_id=test" http://www.metaplus.kennisnet.nl/bme/

In het antwoord geeft de BME terug naar welke BME pagina de gebruiker op de repository geredirect dient te worden om het record te gaan bewerken.

<ticket-request>
  <status>ready</status>
  <ticket>5449ff3b90311</ticket>
  <edit-url>http://metaplus.kennisnet.nl/bme/index.php?r=metadata&amp;ticket=5449ff3b90311</edit-url>
</ticket-request>

Status Opvragen

De repository kan de status van de gebruiker blijven bekijken door een view request te doen. Lees meer.

curl --data "application_id=demo&application_password=demo&ticket=5449ff3b90311" http://metaplus.kennisnet.nl/bme/?r=ticket%2Fview

Zo lang de gebruiker het document in de BME nog niet heeft opgeslagen, krijgen we de status "editing" terug.

<ticket-status>
  <status>editing</status>
  <ticket>5449ff3b90311</ticket>
  <repositoryId>test</repositoryId>
  <callback-url>http://example.com/record/43/metadatacompleted</callback-url>
</ticket-status>

Gemaakte record ophalen

Wanneer de gebruiker is teruggekeerd naar de callback_uri, kan het gemaakte metadata record worden opgehaald en in de eigen repository worden opgeslagen.

Voor de zekerheid halen we de status op. Omdat we geen bestaande metadata hebben meegegeven, verwachten we de status "completed-but-missing-identifier-or-location".

<ticket-status>
  <status>completed-but-missing-identifier-or-location</status>
  <ticket>5449ff3b90311</ticket>
  <repositoryId>test</repositoryId>
  <callback-url>http://example.com/record/43/metadatacompleted</callback-url>
</ticket-status>

Het record is in de BME correct opgeslagen. We halen nu het record op. Lees meer.

curl --data "application_id=demo&application_password=demo&ticket=5449ff3b90311" http://metaplus.kennisnet.nl/bme/?r=ticket%2Fresult

In het resultaat, xml-encoded, het gemaakte NL-LOM record.

<ticket-result>
  <status>completed-but-missing-identifier-or-location</status>
  <modified-record>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;
&lt;lom xmlns=&quot;http://www.imsglobal.org/xsd/imsmd_v1p2&quot; xmlns:xsi=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&quot; xsi:schemaLocation=&quot;http://www.imsglobal.org/xsd/imsmd_v1p2 http://www.imsglobal.org/xsd/imsmd_v1p2p4.xsd&quot;&gt;
  &lt;general&gt;&lt;title&gt;&lt;langstring xml:lang=&quot;nl&quot;&gt;fiets&lt;/langstring&gt;&lt;/title&gt;&lt;language&gt;nl&lt;/language&gt;
  &lt;aggregationlevel&gt;&lt;source&gt;&lt;langstring xml:lang=&quot;x-none&quot;&gt;LOMv1.0&lt;/langstring&gt;&lt;/source&gt;&lt;value&gt;&lt;langstring xml:lang=&quot;x-none&quot;&gt;1&lt;/langstring&gt;&lt;/value&gt;&lt;/aggregationlevel&gt;&lt;/general&gt;
  &lt;metametadata&gt;&lt;metadatascheme&gt;LOMv1.0&lt;/metadatascheme&gt;&lt;metadatascheme&gt;nl_lom_v1p0&lt;/metadatascheme&gt;&lt;/metametadata&gt;&lt;educational&gt;&lt;intendedenduserrole&gt;&lt;source&gt;&lt;langstring xml:lang=&quot;x-none&quot;&gt;http://purl.edustandaard.nl/vdex_intendedenduserrole_lomv1p0_20060628.xml&lt;/langstring&gt;&lt;/source&gt;&lt;value&gt;&lt;langstring xml:lang=&quot;x-none&quot;&gt;learner&lt;/langstring&gt;&lt;/value&gt;&lt;/intendedenduserrole&gt;&lt;typicalagerange&gt;&lt;langstring xml:lang=&quot;x-none&quot;&gt;1-2&lt;/langstring&gt;&lt;/typicalagerange&gt;&lt;/educational&gt;&lt;rights&gt;&lt;cost&gt;&lt;source&gt;&lt;langstring xml:lang=&quot;x-none&quot;&gt;LOMv1.0&lt;/langstring&gt;&lt;/source&gt;&lt;value&gt;&lt;langstring xml:lang=&quot;x-none&quot;&gt;no&lt;/langstring&gt;&lt;/value&gt;&lt;/cost&gt;&lt;copyrightandotherrestrictions&gt;&lt;source&gt;&lt;langstring xml:lang=&quot;x-none&quot;&gt;http://purl.edustandaard.nl/copyrightsandotherrestrictions_nllom_20110411&lt;/langstring&gt;&lt;/source&gt;&lt;value&gt;&lt;langstring xml:lang=&quot;x-none&quot;&gt;no&lt;/langstring&gt;&lt;/value&gt;&lt;/copyrightandotherrestrictions&gt;
  &lt;/rights&gt;
&lt;/lom&gt;
</modified-record>
</ticket-result>