Edurep:LOM SearchRetrieve/x-field-drilldown

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Edurep-symbol.png Edurep: LOM SearchRetrieve/x-field-drilldown

Een optionele field drilldown geeft de mogelijkheid om binnen de zoekresultaten per veld te tellen hoe vaak een term voorkomt. Om dit te kunnen doen, moeten aan de query een tweetal extra velden worden meegegeven:

  • x-field-drilldown: de term waarbinnen op het veld verder wordt gezocht
  • x-field-drilldown-fields: de velden waarbinnen een drilldown mogelijk moet zijn

Er kan maar 1 field drilldown gedaan worden per zoekopdracht. Daarbij kunnen meerdere velden worden opgegeven.

/edurep/sruns: query=regenwoud&x-field-drilldown=apen&x-field-drilldown-fields=lom.general.title,lom.general.description,lom.general.keyword,lom.classification