Edurep:Migraties/2021: verschil tussen versies

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
k (SortKey, exact)
k (event)
Regel 346: Regel 346:
 
|-
 
|-
 
| schema:location.schema:address.schema:addressLocality
 
| schema:location.schema:address.schema:addressLocality
  +
{{TableCheckbox}}
 
|
 
|
 
|
 
|
  +
{{TableCheckbox}}
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
| schema:location.schema:address.schema:addressRegion
 
| schema:location.schema:address.schema:addressRegion
  +
{{TableCheckbox}}
 
|
 
|
 
|
 
|
  +
{{TableCheckbox}}
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
| schema:location.schema:latitude
 
| schema:location.schema:latitude
Regel 382: Regel 382:
 
|-
 
|-
 
| schema:organizer.schema:location.schema:address.schema:addressLocality
 
| schema:organizer.schema:location.schema:address.schema:addressLocality
  +
{{TableCheckbox}}
 
|
 
|
 
|
 
|
  +
{{TableCheckbox}}
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
| schema:organizer.schema:location.schema:address.schema:addressRegion
 
| schema:organizer.schema:location.schema:address.schema:addressRegion
  +
{{TableCheckbox}}
 
|
 
|
 
|
 
|
  +
{{TableCheckbox}}
|
 
 
|-
 
|}
 
|}
   
Regel 617: Regel 619:
 
| smo.hReview.rating
 
| smo.hReview.rating
 
| schema:review.schema:reviewRating.schema:ratingValue
 
| schema:review.schema:reviewRating.schema:ratingValue
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Versie van 29 sep 2021 21:11

Op deze pagina staat een overzicht van de 2021 schema.org migratie.


Info.gif De onderstaande veldenlijst is nog niet gereleased en kan nog veranderen.
zoekveld x-term-drilldown sortKeys <, <=, >=, > exact
schema:name
schema:identifier V
schema:inLanguage V V
schema:description
schema:keywords
dcterms:coverage
lom:structure
lom:aggregationLevel V V
schema:version
schema:creativeWorkStatus
dcterms:creator V V
schema:dateCreated V V
dcterms:publisher V V
schema:datePublished V V
dcterms:contributor V V
schema:encodingFormat V V
schema:url V
schema:interactivityType
schema:learningResourceType.schema:termCode V V
schema:audience.schema:audienceType V V
schema:typicalAgeRange
lom:difficulty
schema:timeRequired.inSeconds V
schema:isAccessibleForFree V V
schema:license V V
schema:copyrightNotice
schema:isBasedOn
schema:isPartOf
schema:hasPart
dcterms:isReferencedBy
dcterms:isVersionOf
schema:encoding.schema:encodingFormat
schema:teaches.schema:termCode V V
dcterms:accessRights V V
schema:educationalAlignment.schema:targetName V V
schema:educationalAlignment.schema:name
schema:educationalLevel.schema:termCode V V
schema:educationalLevel.schema:name
zoekveld x-term-drilldown sortKeys <, <=, >=, > exact
schema:aggregateRating.schema:reviewCount V V
schema:aggregateRating.schema:ratingCount V V
schema:aggregateRating.edurep:tagCount V V
schema:aggregateRating.schema:ratingValue V V
schema:aggregateRating.edurep:bayesianRanking V V
zoekveld x-term-drilldown sortKeys <, <=, >=, > exact
schema:review.@id V ?
schema:review.edurep:smoSupplierId V ? V ?
schema:review.edurep:smoUserId V ? V ?
schema:review.edurep:supplierTag V ?
schema:review.schema:dateCreated V ? V ?
schema:review.schema:itemReviewed V ?
schema:review.schema:reviewRating.schema:ratingExplanation
schema:review.schema:reviewRating.schema:ratingValue V ? V ?


zoekveld x-term-drilldown sortKeys <, <=, >=, > exact
schema:location.schema:name
schema:location.schema:address.schema:addressLocality V V
schema:location.schema:address.schema:addressRegion V V
schema:location.schema:latitude
schema:location.schema:longitude
schema:location.schema:geo
schema:organizer.schema:name
schema:organizer.schema:location.schema:address.schema:addressLocality V V
schema:organizer.schema:location.schema:address.schema:addressRegion V Vlom schema
lom.general.title schema:name
lom.general.catalogentry.entry schema:identifier
lom.general.language schema:inLanguage
lom.general.description schema:description
lom.general.keyword schema:keywords
lom.general.keywords schema:keywords
lom.general.coverage dcterms:coverage
lom.general.structure lom:structure
lom.general.aggregationlevel lom:aggregationLevel
lom.lifecycle.version schema:version
lom.lifecycle.status schema:creativeWorkStatus
lom.lifecycle.contribute.author dcterms:creator
lom.lifecycle.contribute.authordate schema:dateCreated
lom.lifecycle.contribute.publisher dcterms:publisher
lom.lifecycle.contribute.publisherdate schema:datePublished
lom.metametadata.contribute.creator dcterms:contributor
lom.technical.format schema:encodingFormat
lom.technical.location schema:identifier
lom.technical.location schema:url
lom.technical.duration
lom.educational.interactivitytype schema:interactivityType
lom.educational.learningresourcetype schema:learningResourceType.schema:termCode
lom.educational.interactivitylevel
lom.educational.intendedenduserrole schema:audience.schema:audienceType
lom.educational.context schema:educationalLevel
lom.educational.typicalagerange schema:typicalAgeRange
lom.educational.difficulty lom:difficulty
lom.educational.typicallearningtime schema:timeRequired.inSeconds
lom.educational.description
lom.rights.cost schema:isAccessibleForFree
lom.rights.copyrightandotherrestrictions schema:license schema:copyrightNotice
lom.rights.description schema:copyrightNotice
lom.relation.isbasedon schema:isBasedOn
lom.relation.ispartof schema:isPartOf
lom.relation.isreferencedby dcterms:isReferencedBy
lom.relation.isversionof dcterms:isVersionOf
lom.relation.resource.description schema:encoding.schema:encodingFormat
lom.classification.taxonid
lom.classification.taxon.entry
lom.classification.obk.discipline.id schema:educationalAlignment.schema:targetName
lom.classification.obk.educationallevel.id schema:educationalLevel.schema:termCode
lom.classification.obk.educationalobjective.id schema:teaches.schema:termCode
lom.classification.accessrights.id dcterms:accessRights
lom.classification.competency.id
lom.classification.discipline.id schema:educationalAlignment.schema:targetName
lom.classification.discipline.entry schema:educationalAlignment.schema:name
lom.classification.educationallevel.id schema:educationalLevel.schema:termCode
lom.classification.educationallevel.entry schema:educationalLevel.schema:name
lom.classification.educationalobjective.id schema:teaches.schema:termCode
lom.classification.idea.id
meta.record.id
meta.upload.id
meta.repository.id
about.repository
lom schema
smbAggregatedData.numberOfReviews schema:aggregateRating.schema:reviewCount
smbAggregatedData.numberOfRatings schema:aggregateRating.schema:ratingCount
smbAggregatedData.numberOfTags schema:aggregateRating.edurep:tagCount
smbAggregatedData.averageNormalizedRating schema:aggregateRating.schema:ratingValue
smbAggregatedData.bayesianRanking schema:aggregateRating.edurep:bayesianRanking
lom schema
smo.smoId schema:review.@id
smo.supplierId schema:review.edurep:smoSupplierId
smo.userId schema:review.edurep:smoUserId
smo.hReview.tags.tag.name schema:review.edurep:supplierTag
smo.hReview.dtreviewed schema:review.schema:dateCreated
smo.hReview.summary
smo.hReview.info schema:review.schema:itemReviewed
smo.hReview.description schema:review.schema:reviewRating.schema:ratingExplanation
smo.hReview.rating schema:review.schema:reviewRating.schema:ratingValue

idee opzet

 • waarom
 • wat
  • welke functionele wijzigingen
  • hoe worden "oude" records gemigreerd naar schema.org
 • hoe (kan ik migreren)
  • zoeken
   • op edurep/sru met jsonplus recordschema
   • op jsonsearch
  • aanbieden