Edurep:Migraties/2021: verschil tussen versies

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(draft 5 smbAggregatedData)
(draft 6 smo)
Regel 391: Regel 391:
 
{{TableCheckbox}}
 
{{TableCheckbox}}
 
|-
 
|-
  +
| edurep:smoSupplierId
| smo.supplierId
 
 
| [[Standaarden:SMO|smo.supplierId]]
 
| [[Standaarden:SMO|smo.supplierId]]
 
{{TableCheckbox}}
 
{{TableCheckbox}}
Regel 398: Regel 398:
 
{{TableCheckbox}}
 
{{TableCheckbox}}
 
|-
 
|-
  +
| edurep:smoUserId
| smo.userId
 
 
| [[Standaarden:SMO|smo.userId]]
 
| [[Standaarden:SMO|smo.userId]]
 
{{TableCheckbox}}
 
{{TableCheckbox}}
Regel 405: Regel 405:
 
{{TableCheckbox}}
 
{{TableCheckbox}}
 
|-
 
|-
| smo.hReview.summary
+
| smo.hReview.summary xxxx
 
| [[Standaarden:SMO|smo.hReview.summary]]
 
| [[Standaarden:SMO|smo.hReview.summary]]
 
|
 
|
Regel 412: Regel 412:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
  +
| schema:itemReviewed
| smo.hReview.info
 
 
| [[Standaarden:SMO|smo.hReview.info]]
 
| [[Standaarden:SMO|smo.hReview.info]]
 
|
 
|
Regel 419: Regel 419:
 
{{TableCheckbox}}
 
{{TableCheckbox}}
 
|-
 
|-
  +
| schema:reviewRating/schema:ratingExplanation
| smo.hReview.description
 
 
| [[Standaarden:SMO|smo.hReview.description]]
 
| [[Standaarden:SMO|smo.hReview.description]]
 
|
 
|
Regel 426: Regel 426:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
  +
| edurep:tag
| smo.hReview.tags.tag.name
 
 
| [[Standaarden:SMO|smo.hReview.tags.tag.name]]
 
| [[Standaarden:SMO|smo.hReview.tags.tag.name]]
 
{{TableCheckbox}}
 
{{TableCheckbox}}
Regel 433: Regel 433:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
  +
| schema:reviewRating/schema:ratingValue
| smo.hReview.rating
 
 
| [[Standaarden:SMO|smo.hReview.rating]]
 
| [[Standaarden:SMO|smo.hReview.rating]]
 
{{TableCheckbox}}
 
{{TableCheckbox}}
Regel 440: Regel 440:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
  +
| schema:dateCreated
| smo.hReview.dtreviewed
 
 
| [[Standaarden:SMO|smo.hReview.dtreviewed]]
 
| [[Standaarden:SMO|smo.hReview.dtreviewed]]
 
|
 
|
Regel 708: Regel 708:
 
|-
 
|-
 
| smo.supplierId
 
| smo.supplierId
  +
| edurep:smoSupplierId
|
 
 
|-
 
|-
 
| smo.userId
 
| smo.userId
  +
| edurep:smoUserId
|
 
 
|-
 
|-
 
| smo.hReview.summary
 
| smo.hReview.summary
Regel 717: Regel 717:
 
|-
 
|-
 
| smo.hReview.info
 
| smo.hReview.info
  +
| schema:itemReviewed
|
 
 
|-
 
|-
 
| smo.hReview.description
 
| smo.hReview.description
  +
| schema:reviewRating/schema:ratingExplanation
|
 
 
|-
 
|-
 
| smo.hReview.tags.tag.name
 
| smo.hReview.tags.tag.name
  +
| edurep:tag
|
 
 
|-
 
|-
 
| smo.hReview.rating
 
| smo.hReview.rating
  +
| schema:reviewRating/schema:ratingValue
|
 
 
|-
 
|-
 
| smo.hReview.dtreviewed
 
| smo.hReview.dtreviewed
  +
| schema:dateCreated
|
 
 
|-
 
|-
 
| meta.record.id
 
| meta.record.id

Versie van 23 sep 2021 20:38

Op deze pagina staat een overzicht van de 2021 schema.org migratie.


Info.gif De onderstaande veldenlijst is nog niet gereleased en kan nog veranderen.
zoekveld zoekt in x-term-drilldown sortKeys <, <=, >=, > exact
schema:name lom.general.title.langstring
schema:identifier lom.general.catalogentry.entry V
schema:inLanguage lom.general.language V V
schema:description lom.general.description.langstring
schema:keywords lom.general.keyword.langstring
dcterms:coverage lom.general.coverage.langstring
lom:structure lom.general.structure.value.langstring
lom:aggregationLevel lom.general.aggregationlevel.value.langstring V V
schema:version lom.lifecycle.version.langstring
schema:creativeWorkStatus lom.lifecycle.status.value.langstring
dcterms:creator lom.lifecycle.contribute.centity.vcard waarbij role = author V V
schema:dateCreated lom.lifecycle.contribute.date.datetime waarbij role = author V V
dcterms:publisher lom.lifecycle.contribute.centity.vcard waarbij role = publisher V V
schema:datePublished lom.lifecycle.contribute.date.datetime waarbij role = publisher V V
dcterms:contributor lom.metametadata.contribute.centity.vcard waarbij role = creator V V
schema:encodingFormat lom.technical.format V V
schema:identifier schema:url lom.technical.location V
lom.technical.duration xxx lom.technical.duration.datetime V (string)
schema:interactivityType lom.educational.interactivitytype.value.langstring
schema:learningResourceType.schema:termCode lom.educational.learningresourcetype.value.langstring V V
lom.educational.interactivitylevel xxx lom.educational.interactivitylevel.value.langstring
schema:audience.schema:audienceType lom.educational.intendedenduserrole V V
schema:educationalLevel lom.educational.context.value.langstring V V
schema:typicalAgeRange lom.educational.typicalagerange.langstring
lom:difficulty lom.educational.difficulty.value.langstring
schema:timeRequired.inSeconds lom.educational.typicallearningtime.duration V
lom.educational.description xxx lom.educational.description.langstring
schema:isAccessibleForFree lom.rights.cost.value.langstring V
schema:license lom.rights.copyrightandotherrestrictions.value.langstring V
schema:copyrightNotice lom.rights.description.langstring
schema:isBasedOn lom.relation.resource.catalogentry.entry.langstring waarbij kind = isbasedon
schema:isPartOf lom.relation.resource.catalogentry.entry.langstring waarbij kind = ispartof
dcterms:isReferencedBy lom.relation.resource.catalogentry.entry.langstring waarbij kind = isreferencedby
dcterms:isVersionOf lom.relation.resource.catalogentry.entry.langstring waarbij kind = isversionof
schema:encoding.schema:encodingFormat lom.relation.resource.catalogentry.entry.langstring waarbij kind = hasformat
lom.classification.taxonid xxx lom.classification.taxonpath.taxon.id
lom.classification.taxon.entry xxx lom.classification.taxonpath.taxon.entry.langstring
schema:educationalAlignment.schema:targetName lom.classification.taxonpath.taxon.id waarbij purpose = discipline en taxonsource = obk V
schema:educationalLevel.schema:termCode lom.classification.taxonpath.taxon.id waarbij purpose = educationallevel en taxonsource = obk V
schema:teaches.schema:termCode lom.classification.taxonpath.taxon.id waarbij purpose = educationalobjective en taxonsource = obk V
dcterms:accessRights lom.classification.taxonpath.taxon.id waarbij purpose = accessrights V V
lom.classification.competency.id xxx lom.classification.taxonpath.taxon.id waarbij purpose = competency V V
schema:educationalAlignment.schema:targetName lom.classification.taxonpath.taxon.id waarbij purpose = discipline V V
schema:educationalAlignment.schema:name lom.classification.taxonpath.taxon.entry.langstring waarbij purpose = discipline
schema:educationalLevel.schema:termCode lom.classification.taxonpath.taxon.id waarbij purpose = educational level V V
schema:educationalLevel.schema:name lom.classification.taxonpath.taxon.entry.langstring waarbij purpose = educational level
schema:teaches.schema:termCode lom.classification.taxonpath.taxon.id waarbij purpose = educational objective
lom.classification.idea.id xxx lom.classification.taxonpath.taxon.id waarbij purpose = idea
schema:aggregateRating/schema:reviewCount smbAggregatedData.numberOfReviews V V
schema:aggregateRating/schema:ratingCount smbAggregatedData.numberOfRatings V
schema:aggregateRating/edurep:tagCount smbAggregatedData.numberOfTags V
schema:aggregateRating.schema:ratingValue smbAggregatedData.averageNormalizedRating V V
schema:aggregateRating/edurep:bayesianRanking smbAggregatedData.bayesianRanking V V
smo.smoId smo.smoId V
edurep:smoSupplierId smo.supplierId V V
edurep:smoUserId smo.userId V V
smo.hReview.summary xxxx smo.hReview.summary
schema:itemReviewed smo.hReview.info V
schema:reviewRating/schema:ratingExplanation smo.hReview.description
edurep:tag smo.hReview.tags.tag.name V
schema:reviewRating/schema:ratingValue smo.hReview.rating V V
schema:dateCreated smo.hReview.dtreviewed V V
meta.record.id meta.record.id V
meta.upload.id meta.upload.id V
meta.repository.id meta.repository.id V V
about.repository meta.repository.id V V
schema:location.schema:name
schema:location.schema:address.schema:addressLocality
schema:location.schema:address.schema:addressRegion
schema:organizer.schema:name
schema:organizer.schema:location.schema:address.schema:addressLocality
schema:organizer.schema:location.schema:address.schema:addressRegion
schema:latitude
schema:longitudelom schema
lom.general.title schema:name
lom.general.catalogentry.entry schema:identifier
lom.general.language schema:inLanguage
lom.general.description schema:description
lom.general.keyword schema:keywords
lom.general.keywords schema:keywords
lom.general.coverage dcterms:coverage
lom.general.structure lom:structure
lom.general.aggregationlevel lom:aggregationLevel
lom.lifecycle.version schema:version
lom.lifecycle.status schema:creativeWorkStatus
lom.lifecycle.contribute.author dcterms:creator
lom.lifecycle.contribute.authordate schema:dateCreated
lom.lifecycle.contribute.publisher dcterms:publisher
lom.lifecycle.contribute.publisherdate schema:datePublished
lom.metametadata.contribute.creator dcterms:contributor
lom.technical.format schema:encodingFormat
lom.technical.location schema:identifier
lom.technical.location schema:url
lom.technical.duration
lom.educational.interactivitytype schema:interactivityType
lom.educational.learningresourcetype schema:learningResourceType.schema:termCode
lom.educational.interactivitylevel
lom.educational.intendedenduserrole schema:audience.schema:audienceType
lom.educational.context schema:educationalLevel
lom.educational.typicalagerange schema:typicalAgeRange
lom.educational.difficulty lom:difficulty
lom.educational.typicallearningtime schema:timeRequired.inSeconds
lom.educational.description
lom.rights.cost schema:isAccessibleForFree
lom.rights.copyrightandotherrestrictions schema:license schema:copyrightNotice
lom.rights.description schema:copyrightNotice
lom.relation.isbasedon schema:isBasedOn
lom.relation.ispartof schema:isPartOf
lom.relation.isreferencedby dcterms:isReferencedBy
lom.relation.isversionof dcterms:isVersionOf
lom.relation.resource.description schema:encoding.schema:encodingFormat
lom.classification.taxonid
lom.classification.taxon.entry
lom.classification.obk.discipline.id schema:educationalAlignment.schema:targetName
lom.classification.obk.educationallevel.id schema:educationalLevel.schema:termCode
lom.classification.obk.educationalobjective.id schema:teaches.schema:termCode
lom.classification.accessrights.id dcterms:accessRights
lom.classification.competency.id
lom.classification.discipline.id schema:educationalAlignment.schema:targetName
lom.classification.discipline.entry schema:educationalAlignment.schema:name
lom.classification.educationallevel.id schema:educationalLevel.schema:termCode
lom.classification.educationallevel.entry schema:educationalLevel.schema:name
lom.classification.educationalobjective.id schema:teaches.schema:termCode
lom.classification.idea.id
smbAggregatedData.numberOfReviews schema:aggregateRating/schema:reviewCount
smbAggregatedData.numberOfRatings schema:aggregateRating/schema:ratingCount
smbAggregatedData.numberOfTags schema:aggregateRating/edurep:tagCount
smbAggregatedData.averageNormalizedRating schema:aggregateRating.schema:ratingValue
smbAggregatedData.bayesianRanking schema:aggregateRating/edurep:bayesianRanking
smo.smoId
smo.supplierId edurep:smoSupplierId
smo.userId edurep:smoUserId
smo.hReview.summary
smo.hReview.info schema:itemReviewed
smo.hReview.description schema:reviewRating/schema:ratingExplanation
smo.hReview.tags.tag.name edurep:tag
smo.hReview.rating schema:reviewRating/schema:ratingValue
smo.hReview.dtreviewed schema:dateCreated
meta.record.id
meta.upload.id
meta.repository.id
about.repository