Edurep:Releases/2011-10

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Ga naar: navigatie, zoeken

Sinds de oplevering van EdurepNG zijn wij druk bezig geweest met de volgende release Edurep met weer een aantal interessante features. Deze release is uitgerold op 13 januari 2012. In deze post willen wij jullie graag op de hoogte brengen van de aanpassingen en toevoegingen aan Edurep.

Het overzicht met features:

Bullet wrench.png verhogen beschikbaar NL-LOM - en SMO-verwerking door redundantie
De verwerking van NL-LOMrecords en SMO's kan door meerdere servers worden uitgevoerd waardoor de beschikbaarheid wordt gehoogd. Bij de release zullen 2 servers actief zijn, dit kan eenvoudig worden uitgebreid indien noodzakelijk. Het installeren van nieuwe versies en het doorvoeren van changes zal door deze uitbreiding kunnen geschieden zonder downtime.
Bullet wrench.png autocomplete op zoekwoorden
Met de autocomplete functie is het mogelijk in de zoekbox de gebruiker te assisteren bij het zoeken naar lesmateriaal door de ingetikte letters uit te breiden naar woorden met daarbij het aantal lesobjecten in Edurep. Deze functie is supersnel en belast niet het daadwerkelijk zoeken naar lesmateriaal. Als zoekportals gebruik willen maken van deze feature zullen zij in hun code hiervoor een voorziening moeten bouwen. Meer info en voorbeelden zullen in de wiki worden opgenomen, wanneer een eerste implementatie heeft plaatsgevonden.
Bullet wrench.png kwaliteitsmaat NL-LOMrecords berekenen
De kwaliteit van de metadata willen wij graag kwantificeren door de invoering van een kwaliteitsmaat. Deze score zal op termijn ook beschikbaar zijn om op te zoeken, tenminste door portals op te geven als extra zoekcriterium. Op dit moment zijn wij dit kwantificeren aan het onderzoeken. Wat al werkt is de score voor de verplichte velden maar dat is nog ruim onvoldoende. Graag willen wij jullie gedachten weten via de LinkedIn-groep Edurep.
Bullet wrench.png dead linkchecker
Eindelijk, de dead linkchecker! Edurep gaat regelmatig de url's van lesmateriaal checken op hun status. Als er een 4xx of 5xx HTTP-statuscode wordt teruggegeven zal dat lesobject niet meer worden teruggegeven in de zoekantwoorden totdat de link weer een werkend antwoord teruggeeft. Deze functie wordt globaal ingevoerd waardoor zoekportals geen aanpassingen hoeven te doen in hun code om hiervan gebruik te maken.
Bullet wrench.png sorted zoeken op typicalLearningTime
Het is mogelijk om op het veld lom.educational.typicalLearningTime te zoeken met ongelijkheden dus op >, >=, < en <= naast de reeds bestaande gelijk zoeken. Dit zoeken op ongelijkheden komt natuurlijker overeen met het gewenste zoeken naar bepaald materiaal.
Bullet wrench.png zoeken op lom.relation.<kind.value>
De wens is geuit om beter te kunnen zoeken op de relatie tussen de metadata en lesobjecten. Deze informatie kan namelijk worden ingevuld in de lom.relation-velden. Op deze velden kan nu eenvoudiger worden gezocht en wel voor de velden lom.relation.isbasedon, lom.relation.ispartof, lom.relation.isversionof en lom.relation.isreferencedby. Meer info zal beschikbaar komen op de wiki.
Bullet wrench.png drilldown op lom.educational.difficulty
De drilldowns zijn uitgebreid met lom.educational.difficulty.
Bullet wrench.png aanpassing genereren van het DC-formaat
Bij het genereren van het DC-formaat van een LOM-record is geconstateerd dat er bij meerdere gemelde auteurs dit niet goed in DC werd vertaald. Alle auteurs zijn nu beschikbaar in DC en in de volgorde zoals in LOM aangeleverd.
Bullet wrench.png uitbreiding dynamische configuratie
Enkele configuratie parameters zijn verplaatst van de XML-config naar een dynamische configuratie zodat bij een change de dienst niet hoeft te worden herstart.