Edurep:Resultatenpagina

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Ga naar: navigatie, zoeken

Edurep-symbol.png Edurep: Resultatenpagina

Info.gif Vanwege de aankomende release zijn we bezig het voorbereiden van de wiki. Met name de informatie rondom schema.org en de jsonsearch is nog niet bruikbaar op productie.


De eindgebruiker heeft filteropties ingesteld en een zoekopdracht gegeven. Edurep geeft vervolgens de metadata terug. Het is aan de dienst om deze aan de eindgebruiker te presenteren. Hoe dat gebeurt is volledig aan de dienst, al is deze hiervoor wel afhankelijk van de gegevens die Edurep aanbiedt: denk aan de lengte van teksten, of een kenmerk meerdere waarden kan hebben, of er wel een waarde is, etc. Deze pagina gaat in op de volgende onderwerpen:

Resultaten

Per resultaat kan alle metadata worden getoond of slechts een subset daarvan. In deze paragraaf wordt stilgestaan bij een aantal van de beschikbare metadatavelden. De onderstaande velden worden omschreven aan de hand van het lom recordSchema.

Een deel van de velden is ook van toepassing op het oai_dc recordSchema. Dit schema is beperkter en daarom sneller, en geeft de informatie op een andere manier terug. Het schema bevat bijvoorbeeld geen classificaties of educatieve metadata, maar bevat wel de naam van de uitgever (geen vCard parsing nodig). Bekijk de verschillen:

/edurep/sruns: query=edurep
/edurep/sruns: query=edurep&recordSchema=oai_dc

Beschrijving

Er bestaan records in Edurep met meer dan 5000 karakters in de beschrijving. Het is aan te raden om in eerste instantie slechts een eerste deel van de omschrijving te tonen, optioneel met link om de volledige beschrijving te tonen.

Trefwoorden

Ook bij de trefwoorden speelt dit probleem. Er mag echter aangenomen worden dat de belangrijkste trefwoorden als eerste in de metadata terugkomen.

Afbeelding

Voor het plaatsen van een betekenisvolle afbeelding bij een zoekresultaat zijn er twee mogelijkheden (die in combinatie kunnen worden gebruikt).

  • Men kan het logo van het bestandsformaat van het record kiezen. Meer informatie over deze optie is te vinden bij metadata formaat.
  • Men kan ook gebruik maken van een thumbnail of preview-image die door sommige collecties wordt meegegeven.

Paginering

Als de dienst Edurep een vraag stelt, krijgt deze standaard van de eerste 10 meest relevante leermaterialen de metadata terug én wordt aangegeven hoeveel zoekresultaten er in totaal zijn. Bij bladeren door de zoekresultaten moet de dienst zelf aangeven de volgende reeks te willen zien (bijvoorbeeld resultaat 11-20). Dit is dan voor Edurep een nieuwe zoekopdracht.

/edurep/sruns: query=feest&startRecord=11

Sociale Metadata

Sociale metadata, in de vorm van reviews, ratings en tags, kan op verschillende manieren worden weergegeven en toegepast in de gebruikersinterface van websites en webapplicaties. In dit document zijn verschillende manieren van dit functioneel gebruik van sociale metadata getoond, zoals die in de pilot van SMB zijn toegepast. Deze documentatie van functioneel gebruik door de pilotpartijen dient als handreiking voor latere implementatoren van de Sociale Metadata Broker. Naast de voorbeelden van de pilotpartijen zijn er ook aanbevelingen en voorbeelden van andere partijen opgenomen in dit document.

Om de samengevatte sociale metadata, of de laatste 10 toegevoegde beoordelingen moeten respectievelijke de smbAggregatedData en smo recordSchema's extra meegegeven worden:

/edurep/sruns: query=chewbacca&x-recordSchema=smbAggregatedData
/edurep/sruns: query=chewbacca&x-recordSchema=smo

Metaplus

Metaplus is hét platform voor het aanvullen van de metadata van leerobjecten. Met behulp van de zoekfunctie kunt u deze eenvoudig zoeken. U kunt zelf de gegevens van deze leerobjecten aanvullen. Zo helpt u mee aan beter vindbaar leermateriaal en helpt u het onderwijs.

Weergave

Het is mogelijk om in het zoekresultaten overzicht per record een deeplink te maken voor dat record naar de Metaplus applicatie. De deeplink naar Metaplus kan worden gemaakt door middel van:

http://metaplus.kennisnet.nl/metadateerfaciliteit/?page=search&action=detail&recordId=<edurep_record_id>

bijvoorbeeld:

http://metaplus.kennisnet.nl/metadateerfaciliteit/?page=search&action=detail&recordId=Schooltv%3Aoai%3Ateleacnot.nl%3A2870021

Het Edurep record_id wordt teruggegeven in elke record response van Edurep, in /srw:searchRetrieveResponse/srw:records/srw:record/srw:recordIdentifier. Bij een record wat reeds is gemetaplust, is de recordIdentifier geprefixt met "metaplus:".


In de Edurepdemonstrator zijn de Metaplus links reeds geimplementeerd. Records die nog niet zijn gemetaplust hebben een lichtblauw icoontje, en de andere een donkerblauw icoontje (de metaplus: prefix is in dat geval weggehaald).