Edurep:Zoekwensen

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Ga naar: navigatie, zoeken

Edurep-symbol.png Edurep: Zoekwensen

Info.gif Vanwege de aankomende release zijn we bezig het voorbereiden van de wiki. Met name de informatie rondom schema.org en de jsonsearch is nog niet bruikbaar op productie.


De eindgebruiker gaat via de dienst zoeken naar leermateriaal: dit leermateriaal is het einddoel. Een van de belangrijke eerste keuzes die gemaakt moet worden is dan ook: in welk aanbod wil ik mijn gebruikers laten zoeken? De volgende vier criteria zijn voor deze keuze van belang:

Klantbehoefte

Elk zoekportaal wil zich profileren voor een bepaald segment van klanten. Zo'n segment kan gekoppeld worden aan bepaalde filters op de metadata in Edurep. Aangezien niet alle zoekopties hier gepresenteerd kunnen worden, staat hieronder een selectie.

Sector

Zoeken op op onderwijssector kan zeer zinvol zijn indien het zoekportaal zich specifiek richt op een van de onderwijssectoren (bijv. PO, VO of BVE).

/edurep/sruns: query=lom.educational.context=PO

Eindgebruiker

Er kan ook gezocht worden op de bedoelde eindgebruiker van het materiaal. Echter, omdat dit veld op dit moment door metadateerders over het algemeen niet altijd juist wordt geïnterpreteerd, raden we aan dit zoekfilter alleen te gebruiken wanneer het daadwerkelijk vindt waar u naar op zoek bent.

/edurep/sruns: query=lom.educational.intendedenduserrole=learner

Soort Materiaal

Wellicht profileert uw zoekportaal zich als een plek waar specifieke soorten materiaal gevonden kunnen worden. Materiaalsoort is een breed begrip en kan door middel van (een combinatie van) verschillende velden worden gevonden. Een zo'n veld is het format veld, wat het mime type van het materiaal beschrijft (bijvoorbeeld audio of afbeeldingen). Een ander veld is het learning resource type waarin een of meer materiaaltypes kunnen worden geplaatst.

/edurep/sruns: query=lom.technical.format=image

Hieronder staan twee voorbeelden van zoekopdrachten naar toetsmateriaal en professionaliseringsmateriaal.

/edurep/sruns: query=lom.educational.learningresourcetype="evaluatie- en toetsmateriaal"
/edurep/sruns: query=lom.educational.learningresourcetype=professionaliseringsmateriaal

Classificaties

Het is in Edurep ook mogelijk om te zoeken op specifieke vocabulaire termen, de bij taxon id ingevulde termIdentifiers om precies te zijn. Echter, alleen vocabulaires die gehost worden op download.edustandaard.nl of purl.edustandaard.nl worden geïndexeerd. De zoekopdracht om alle geïndexeerde vocabulaires en hun aantallen weer te geven, is als volgt:

/edurep/sruns: query=edurep&maximumRecords=0&x-term-drilldown=lom.classification.vdex:0


De drilldown termen van die lijst zijn weer te interpreteren als dynamische zoekvelden. Deze velden zijn allen te gebruiken als drilldown velden, of als regulier zoekveld als er wordt gezocht op een specifieke vocabulaire term. Bijvoorbeeld:

/edurep/sruns: query=edurep&maximumRecords=0&x-term-drilldown=lom.classification.vdex.vdex_classification_educationallevel_czp_20071115.xml


/edurep/sruns: query=lom.classification.vdex.vdex_classification_educationallevel_czp_20071115.xml exact havo4

Aanbieders

Aanbieders van metadata zijn in Edurep te onderscheiden in twee typen: repositories en publishers. Repositories representeren eigenlijk technische aansluitingen van Edurep op een bepaalde databank van metadata. Publishers zijn de daadwerkelijke uitgevers van de metadata. Een repository kan voor meerdere uitgevers opereren en dus is repository niet meer eenduidig genoeg.

Het zoeken binnen bepaalde collecties en uitgevers wordt bediscussieerd. Het advies van het Edurep team is om goed na te denken over de zoekvraag. Bijvoorbeeld zou men voor het vinden van videomateriaal niet specifiek de Teleblik collectie of uitgever moeten gebruiken, maar moeten zoeken op de diverse gemetadateerde video mime-types want er kunnen immers meerdere uitgevers zijn van videomateriaal.

Het Edurep team adviseert dit vanwege diverse redenen. Door alleen te zoeken binnen bepaalde collecties of uitgevers wordt potentieel ander nuttig lesmateriaal van andere uitgevers buiten beschouwing gelaten. Ook moet de collectie selectie continu worden herzien en aangepast vanwege de komst van nieuwe collecties in Edurep.

Repositories

Mocht men toch de behoefte hebben om in bepaalde collecties te zoeken dan zijn er twee mogelijkheden: een whitelist of een blacklist. Met een whitelist wordt per zoekopdracht expliciet aangegeven in welke collecties moet worden gezocht. Met een blacklist wordt expliciet aangegeven in welke collecties niet moet worden gezocht.

Wanneer de meerderheid van de beschikbare collecties op de whitelist staat, wordt de zoekopdracht onnodig lang, en zal het de snelheid van de zoekopdracht vertragen. In dat geval is het gebruik van een blacklist beter. Een ander voordeel van een blacklist is dat er automatisch in nieuwe collecties gezocht zonder dat deze expliciet moeten worden inbegrepen in de whitelist. Onderstaand een voorbeeld van een blacklist zoekopdracht.

/edurep/sruns: query=fiets NOT (about.repository exact anno OR about.repository exact nationaalarchief)

Publishers

Het zoeken op een specifieke uitgever past, in relatie tot het zoeken op collectie, beter bij het zoeken in metadata. Immers, een collectie kan verschillende uitgevers bevatten, elk variërend in kwaliteit en inhoud. Wat betreft metadatering is het aan te raden voor uitgevers om overal dezelfde naam te gebruiken in de desbetreffende publisher vCards. Deze kunnen vervolgens eenvoudig worden gezocht en weergegeven door te zoeken of een drilldown uit te voeren op het veld.

/edurep/sruns: query=lom.lifecycle.contribute.publisher=NOS

Kwaliteit van Leermateriaal

De ervaren kwaliteit van leermateriaal is zeker niet objectief en daarom is het lastig om te zoeken naar materiaal wat voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. Een deel van het materiaal is echter via diverse portalen voorzien van sociale metadata. De samengevatte sociale metadata is een toegevoegde eigenschap van leermateriaal in Edurep waarop gezocht kan worden.

Info.gif Het is niet zo dat niet-beoordeeld materiaal van slechte kwaliteit is.
Info.gif De betrouwbaarheid van de gemiddelde beoordeling is groter naarmate er meer beoordelingen zijn gegeven.
/edurep/sruns: query=smbAggregatedData.averageNormalizedRating>3
/edurep/sruns: query=smbAggregatedData.averageNormalizedRating>3 AND smbAggregatedData.numberOfRatings>5

Kwaliteit van Metadata

Deze eigenschap kan van belang zijn bij het selecteren van informatie in Edurep. Helaas is er nog geen zoekcriterium voor deze eigenschap. We nodigen u graag uit om deel te nemen in de discussie rondom zo'n zoekcriterium.