Eduterm:Zoekopdrachten/ECKDT

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Ga naar: navigatie, zoeken

Waardelijsten en foutcodes uit de standaard ECK Distributie & Toegang

eck_FoutCodes

Geeft alle ECK-DT foutcodes en meldingen.

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/eckdt_FoutCodes?api_key=geheim

eckdt_Waardelijsten

Deze query zoekt naar alle waardelijsten en geeft label, definitie en identifier van die waardelijsten terug, inclusief de servicelabel waar die waardelijst bij hoort.

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/eckdt_Waardelijsten?api_key=geheim

eckdt_Waardelijst

Deze query toont de labels en bijbehorende persistente identifiers van alle waarden in een waardelijst op basis van de persistente identifier van die waardenlijst.

parameters:

naam beschrijving voorbeeldwaarde
waardelijstPersistenteIdentifier identifier van waardelijst <http://purl.edustandaard.nl/concept/18fc8d2a-ede1-472e-90b2-1faa79e664e2>

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/eckdt_Waardelijst?api_key=geheim&waardelijstPersistenteIdentifier=<http://purl.edustandaard.nl/concept/18fc8d2a-ede1-472e-90b2-1faa79e664e2>