Eduterm:Zoekopdrachten/OSO: verschil tussen versies

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Ga naar: navigatie, zoeken
(oso_Toetscodelijst_VerouderdeCodesSinds)
Regel 78: Regel 78:
 
{{ObkapiQuery|query=oso_CodesVanCodelijst_Nr|args=<nowiki>nr=23</nowiki>}}
 
{{ObkapiQuery|query=oso_CodesVanCodelijst_Nr|args=<nowiki>nr=23</nowiki>}}
   
  +
== oso_Toetscodes_GeldigTot ==
== oso_Toetscodes_InVersie ==
 
Toont alle toetsen (toetscodes) op de OSO toetscodelijst voor een opgegeven versie van de OSO standaard.<br>
+
Geeft een overzicht van de toetsen (toetscodes) in OSO toetscodelijst die na de opgegeven datum niet meer geldig zijn. <br>
  +
De kenmerken zijn per toets (toetcode): Code, Naam, Versie, Opmerking, Geldig-tot-datum (geldigtot), Leergebied, Uitgever en URI (id).
Deze kenmerken per toets (toetscode) zijn: Toetscode (code), Naam, Versie, Opmerking, Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Geldig-tot-datum (geldigtot), Wijzigingshistorie (wijzigingen), Wijzigingsdatum, Onderdeel-JaNee ("Ja" of "Nee" in onderdeel), Onderdeel-TrueFalse (True of False in onderdeelTF), Onderdeel-van, Leergebied, Uitgever (naam en id), Vaardigheidsschaal, Detailsscores en URI (id). Indien dit een toetsonderdeel betreft bevat Onderdeel-van een verwijzing naar (de URI van) de bovenliggende toets waarvan deze toets onderdeel is. De detailscores omvatten de Verplichte afnamescores (afnamescores_verplicht), Optionele afnamescores (afnamescores_optioneel), Verplichte referentiescores (referentiescores_verplicht), Optionele referentiescores (referentiescores_optioneel)
 
   
  +
''Deze query is maart 2019 toegevoegd.''
''Maart 2019 zijn de volgende kernmerken per toets/toetscode aan de resultaten toegevoegd: Geldig-vanaf-datum, Geldig-tot-datum, Wijzigingshistorie en Wijzigingsdatum.''
 
   
 
'''parameters:'''
 
'''parameters:'''
Regel 90: Regel 90:
 
! voorbeeldwaarde
 
! voorbeeldwaarde
 
|-
 
|-
| versie
+
| datum
  +
| datum vanaf wanneer de toetscodes verouderd zijn, worden de toetscodes getoond
| versienummer van de standaard
 
| <nowiki>"2018.1"</nowiki>
+
| <nowiki>"2016-01-01"</nowiki>
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
   
 
'''voorbeeld:'''
 
'''voorbeeld:'''
{{ObkapiQuery|query=oso_Toetscodes_InVersie|args=<nowiki>versie="2018.1"</nowiki>}}
+
{{ObkapiQuery|query=oso_Toetscodes_GeldigTot|args=<nowiki>datum="2016-01-01"</nowiki>}}
   
  +
== oso_Toetscodes_GeldigVanaf ==
== oso_Toetscodelijst_GewijzigdeCodesSinds ==
 
Geeft een overzicht van de toetsen (toetscodes) in OSO toetscodelijst die sinds een bepaalde datum toegevoegd en/of gewijzigd zijn.<br>
+
Geeft een overzicht van de toetsen (toetscodes) in OSO toetscodelijst die na de opgegeven datum geldig zijn.<br>
De kenmerken zijn per toets (toetcode): Code, Naam, Versie, Opmerking, Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Geldig-tot-datum (geldigtot), Wijzigingen, Wijzigingsdatum, Leergebied, Uitgever en URI (id).
+
De kenmerken zijn per toets (toetcode): Code, Naam, Versie, Opmerking, Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Leergebied, Uitgever en URI (id).
   
 
''Maart 2019 is deze query toegevoegd.''
 
''Maart 2019 is deze query toegevoegd.''
Regel 112: Regel 112:
 
|-
 
|-
 
| datum
 
| datum
| datum vanaf wanneer de wijzigingen getoond moeten
+
| datum vanaf wanneer de nieuwe toetsen getoond moeten
| <nowiki>"2018-10-31"</nowiki>
+
| <nowiki>"2018-07-01"</nowiki>
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
   
 
'''voorbeeld:'''
 
'''voorbeeld:'''
{{ObkapiQuery|query=oso_Toetscodelijst_GewijzigdeCodesSinds|args=<nowiki>datum="2018-10-31"</nowiki>}}
+
{{ObkapiQuery|query=oso_Toetscodes_GeldigVanaf|args=<nowiki>datum="2018-07-01"</nowiki>}}
   
  +
== oso_Toetscodes_InVersie ==
== oso_Toetscodes_GeldigVanaf ==
 
Geeft een overzicht van de toetsen (toetscodes) in OSO toetscodelijst die na de opgegeven datum geldig zijn.<br>
+
Toont alle toetsen (toetscodes) op de OSO toetscodelijst voor een opgegeven versie van de OSO standaard.<br>
  +
Deze kenmerken per toets (toetscode) zijn: Toetscode (code), Naam, Versie, Opmerking, Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Geldig-tot-datum (geldigtot), Wijzigingshistorie (wijzigingen), Wijzigingsdatum, Onderdeel-JaNee ("Ja" of "Nee" in onderdeel), Onderdeel-TrueFalse (True of False in onderdeelTF), Onderdeel-van, Leergebied, Uitgever (naam en id), Vaardigheidsschaal, Detailsscores en URI (id). Indien dit een toetsonderdeel betreft bevat Onderdeel-van een verwijzing naar (de URI van) de bovenliggende toets waarvan deze toets onderdeel is. De detailscores omvatten de Verplichte afnamescores (afnamescores_verplicht), Optionele afnamescores (afnamescores_optioneel), Verplichte referentiescores (referentiescores_verplicht), Optionele referentiescores (referentiescores_optioneel)
De kenmerken zijn per toets (toetcode): Code, Naam, Versie, Opmerking, Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Leergebied, Uitgever en URI (id).
 
   
  +
''Maart 2019 zijn de volgende kernmerken per toets/toetscode aan de resultaten toegevoegd: Geldig-vanaf-datum, Geldig-tot-datum, Wijzigingshistorie en Wijzigingsdatum.''
''Maart 2019 is deze query toegevoegd.''
 
   
 
'''parameters:'''
 
'''parameters:'''
Regel 132: Regel 132:
 
! voorbeeldwaarde
 
! voorbeeldwaarde
 
|-
 
|-
| datum
+
| versie
  +
| versienummer van de standaard
| datum vanaf wanneer de nieuwe toetsen getoond moeten
 
| <nowiki>"2018-07-01"</nowiki>
+
| <nowiki>"2018.1"</nowiki>
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
   
 
'''voorbeeld:'''
 
'''voorbeeld:'''
{{ObkapiQuery|query=oso_Toetscodes_GeldigVanaf|args=<nowiki>datum="2018-07-01"</nowiki>}}
+
{{ObkapiQuery|query=oso_Toetscodes_InVersie|args=<nowiki>versie="2018.1"</nowiki>}}
   
  +
== oso_Toetscodelijst_GewijzigdeCodesSinds ==
== oso_Toetscodelijst_NieuwsteCodes ==
 
Geeft een overzicht van de toetsen in OSO toetscodelijst die in de laatste paar publicaties (uiterlijk afgelopen jaar) aan de toetscodelijst toegevoegd zijn. <br>
+
Geeft een overzicht van de toetsen (toetscodes) in OSO toetscodelijst die sinds een bepaalde datum toegevoegd en/of gewijzigd zijn.<br>
De kenmerken per toets zijn: Toetscode (code), Naam, Versie, Opmerking, Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Leergebied, Uitgever en URI (id).
+
De kenmerken zijn per toets (toetcode): Code, Naam, Versie, Opmerking, Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Geldig-tot-datum (geldigtot), Wijzigingen, Wijzigingsdatum, Leergebied, Uitgever en URI (id).
   
''Maart 2019 zijn is kenmerk Geldig-vanaf-datum aan de resultaten toegevoegd.''
+
''Maart 2019 is deze query toegevoegd.''
 
'''voorbeeld:'''
 
{{ObkapiQuery|query=oso_Toetscodelijst_NieuwsteCodes}}
 
 
== oso_Toetscodes_GeldigTot ==
 
Geeft een overzicht van de toetsen (toetscodes) in OSO toetscodelijst die na de opgegeven datum niet meer geldig zijn. <br>
 
De kenmerken zijn per toets (toetcode): Code, Naam, Versie, Opmerking, Geldig-tot-datum (geldigtot), Leergebied, Uitgever en URI (id).
 
 
''Deze query is maart 2019 toegevoegd.''
 
   
 
'''parameters:'''
 
'''parameters:'''
Regel 163: Regel 154:
 
|-
 
|-
 
| datum
 
| datum
| datum vanaf wanneer de toetscodes verouderd zijn, worden de toetscodes getoond
+
| datum vanaf wanneer de wijzigingen getoond moeten
| <nowiki>"2016-01-01"</nowiki>
+
| <nowiki>"2018-10-31"</nowiki>
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
   
 
'''voorbeeld:'''
 
'''voorbeeld:'''
{{ObkapiQuery|query=oso_Toetscodes_GeldigTot|args=<nowiki>datum="2016-01-01"</nowiki>}}
+
{{ObkapiQuery|query=oso_Toetscodelijst_GewijzigdeCodesSinds|args=<nowiki>datum="2018-10-31"</nowiki>}}
  +
  +
== oso_Toetscodelijst_NieuwsteCodes ==
  +
Geeft een overzicht van de toetsen in OSO toetscodelijst die in de laatste paar publicaties (uiterlijk afgelopen jaar) aan de toetscodelijst toegevoegd zijn. <br>
  +
De kenmerken per toets zijn: Toetscode (code), Naam, Versie, Opmerking, Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Leergebied, Uitgever en URI (id).
  +
  +
''Maart 2019 zijn is kenmerk Geldig-vanaf-datum aan de resultaten toegevoegd.''
  +
  +
'''voorbeeld:'''
  +
{{ObkapiQuery|query=oso_Toetscodelijst_NieuwsteCodes}}
   
 
== oso_Toetscodelijst_VerouderdeCodes ==
 
== oso_Toetscodelijst_VerouderdeCodes ==

Versie van 4 apr 2019 om 20:13

Codelijsten uit de standaard OSO

oso_Codelijsten

Deze query zoekt naar alle codelijsten en geeft Nummer (nr), Naam, URI (id), Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Geldig-tot-datum (geldigtot), Wijzigingsdatum en Wijzigingshistorie (wijzigingen) van die codelijsten terug. Let op, alle codelijsten komen in de resultaten, ook die eventueel nog niet geldig zijn of inmiddels niet meer geldig zijn.

Maart 2019 zijn de volgende kernmerken per codelijst aan de resultaten toegevoegd: Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Geldig-tot-datum (geldigtot), Wijzigingsdatum en Wijzigingshistorie (wijzigingen).

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/oso_Codelijsten?api_key=geheim

oso_Codelijsten_InVersie

Deze query zoekt naar alle codelijsten die voor een bepaalde versie van de OSO standaard geldig zijn. Het geeft Nummer (nr), Naam, URI (id), Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Geldig-tot-datum (geldigtot) en Wijzigingsdatum van die codelijsten terug.

Maart 2019 is deze nieuwe query toegevoegd.

parameters:

naam beschrijving voorbeeldwaarde
versie versienummer van de standaard "2018.1"

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/oso_Codelijsten_InVersie?api_key=geheim&versie="2018.1"

oso_CodesVanCodelijst_InVersie

Toont alle codes in een codelijst op basis van de URI (id) van die codelijst. En dan alleen die codes die geldig zijn voor de opgegeven versie van de standaard.
De kenmerken per code zijn: Code, Naam, Definitie, Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Geldig-tot-datum (geldigtot), Wijzigingshistorie (wijzigingen), Wijzigingsdatum en URI (id).

Maart 2019 zijn de volgende kernmerken per code aan de resultaten toegevoegd: Geldig-vanaf-datum, Geldig-tot-datum, Wijzigingshistorie en Wijzigingsdatum.

parameters:

naam beschrijving voorbeeldwaarde
id identifier van codelijst (URI) <http://purl.edustandaard.nl/concept/f4852975-cee4-4075-be44-ce97e55ed197>
versie versienummer van de OSO standaard "2018.1"

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/oso_CodesVanCodelijst_InVersie?api_key=geheim&id=<http://purl.edustandaard.nl/concept/f4852975-cee4-4075-be44-ce97e55ed197>&versie="2018.1"

oso_CodesVanCodelijst_Nr

Toont alle codes in een codelijst op basis van het nummer van die codelijst.
De kenmerken per code zijn: Code, Naam, Definitie, Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Geldig-tot-datum (geldigtot), Wijzigingsdatum, Wijzigingshistorie (wijzigingen) en URI (id).

Maart 2019 zijn de volgende kenmerken per code aan de resultaten toegevoegd: Geldig-vanaf-datum, Geldig-tot-datum, Wijzigingsdatum en Wijzigingshistorie.

parameters:

naam beschrijving voorbeeldwaarde
nr nummer van codelijst 23

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/oso_CodesVanCodelijst_Nr?api_key=geheim&nr=23

oso_Toetscodes_GeldigTot

Geeft een overzicht van de toetsen (toetscodes) in OSO toetscodelijst die na de opgegeven datum niet meer geldig zijn.
De kenmerken zijn per toets (toetcode): Code, Naam, Versie, Opmerking, Geldig-tot-datum (geldigtot), Leergebied, Uitgever en URI (id).

Deze query is maart 2019 toegevoegd.

parameters:

naam beschrijving voorbeeldwaarde
datum datum vanaf wanneer de toetscodes verouderd zijn, worden de toetscodes getoond "2016-01-01"

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/oso_Toetscodes_GeldigTot?api_key=geheim&datum="2016-01-01"

oso_Toetscodes_GeldigVanaf

Geeft een overzicht van de toetsen (toetscodes) in OSO toetscodelijst die na de opgegeven datum geldig zijn.
De kenmerken zijn per toets (toetcode): Code, Naam, Versie, Opmerking, Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Leergebied, Uitgever en URI (id).

Maart 2019 is deze query toegevoegd.

parameters:

naam beschrijving voorbeeldwaarde
datum datum vanaf wanneer de nieuwe toetsen getoond moeten "2018-07-01"

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/oso_Toetscodes_GeldigVanaf?api_key=geheim&datum="2018-07-01"

oso_Toetscodes_InVersie

Toont alle toetsen (toetscodes) op de OSO toetscodelijst voor een opgegeven versie van de OSO standaard.
Deze kenmerken per toets (toetscode) zijn: Toetscode (code), Naam, Versie, Opmerking, Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Geldig-tot-datum (geldigtot), Wijzigingshistorie (wijzigingen), Wijzigingsdatum, Onderdeel-JaNee ("Ja" of "Nee" in onderdeel), Onderdeel-TrueFalse (True of False in onderdeelTF), Onderdeel-van, Leergebied, Uitgever (naam en id), Vaardigheidsschaal, Detailsscores en URI (id). Indien dit een toetsonderdeel betreft bevat Onderdeel-van een verwijzing naar (de URI van) de bovenliggende toets waarvan deze toets onderdeel is. De detailscores omvatten de Verplichte afnamescores (afnamescores_verplicht), Optionele afnamescores (afnamescores_optioneel), Verplichte referentiescores (referentiescores_verplicht), Optionele referentiescores (referentiescores_optioneel)

Maart 2019 zijn de volgende kernmerken per toets/toetscode aan de resultaten toegevoegd: Geldig-vanaf-datum, Geldig-tot-datum, Wijzigingshistorie en Wijzigingsdatum.

parameters:

naam beschrijving voorbeeldwaarde
versie versienummer van de standaard "2018.1"

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/oso_Toetscodes_InVersie?api_key=geheim&versie="2018.1"

oso_Toetscodelijst_GewijzigdeCodesSinds

Geeft een overzicht van de toetsen (toetscodes) in OSO toetscodelijst die sinds een bepaalde datum toegevoegd en/of gewijzigd zijn.
De kenmerken zijn per toets (toetcode): Code, Naam, Versie, Opmerking, Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Geldig-tot-datum (geldigtot), Wijzigingen, Wijzigingsdatum, Leergebied, Uitgever en URI (id).

Maart 2019 is deze query toegevoegd.

parameters:

naam beschrijving voorbeeldwaarde
datum datum vanaf wanneer de wijzigingen getoond moeten "2018-10-31"

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/oso_Toetscodelijst_GewijzigdeCodesSinds?api_key=geheim&datum="2018-10-31"

oso_Toetscodelijst_NieuwsteCodes

Geeft een overzicht van de toetsen in OSO toetscodelijst die in de laatste paar publicaties (uiterlijk afgelopen jaar) aan de toetscodelijst toegevoegd zijn.
De kenmerken per toets zijn: Toetscode (code), Naam, Versie, Opmerking, Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Leergebied, Uitgever en URI (id).

Maart 2019 zijn is kenmerk Geldig-vanaf-datum aan de resultaten toegevoegd.

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/oso_Toetscodelijst_NieuwsteCodes?api_key=geheim

oso_Toetscodelijst_VerouderdeCodes

Deze query toont de kenmerken van alle toetsen die in de loop der jaren vervallen (verouderd) in de OSO toetscodelijst.
Deze kenmerken per toets zijn: Toetscode (code), Naam, Versie, Opmerking, Geldig-tot-datum (geldigtot), Leergebied, Uitgever en URI (id).

Deze query is maart 2019 hernoemd (was "VervallenCodes").

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/oso_Toetscodelijst_VerouderdeCodes?api_key=geheim

oso_Toets_ScoreDetails

Geeft een overzicht van de afname- en referentiescores (verplicht en optioneel) van een specifieke toets van de OSO toetscodelijst op basis van URI van de toets/toetscode.
Het overzicht omvat naast de Toetscode (code), URI (id), Naam en Versie van de toets de volgende score-kenmerken: Het Scoresoort (score_soort), Scoretype (scoretype_tekst bij score_soort) en 3 Scoretype-kenmerken.

De waarde voor Scoresoort is "Afnamescores_verplicht", "Afnamescores_optioneel", "Referentiescores_verplicht" of "Referentiescores_optioneel" voor de 4 varianten. Scoretype bevat de letterlijke tekst uit Excel-lijst uit de 4 Scoresoort-kolommen; voor afnamescores bestaat deze waarde uit een opsomming van items uit {VS,AG,TF,GF,AO}, voor referentiescores bestaat deze waarde uit een opsomming van items uit {DLE,AE,IV,Percentiel,AVI,etc.}. De 3 Scoretype-kenmerken zijn per gekoppelde scoretype: URI (id), Waarde en Toelichting; bijvoorbeeld <http://purl.edustandaard.nl/concept/fc0378da-ab0d-4966-a584-635f08d66d10>, "DLE" respectievelijk "Didactische Leeftijd Equivalent" .

Deze query is maart 2019 hernoemd (was "ToetsScoreDetails").

parameters:

naam beschrijving voorbeeldwaarde
id identifier van codelijst <http://purl.edustandaard.nl/concept/0bc1d80a-3788-4e42-81b1-682a190f57c7>

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/oso_Toets_ScoreDetails?api_key=geheim&id=<http://purl.edustandaard.nl/concept/0bc1d80a-3788-4e42-81b1-682a190f57c7>

oso_Toetscode_ScoreDetails

Deze query geeft een overzicht van de afname- en referentiescores (verplicht en optioneel) van een specifieke toets van de OSO toetscodelijst op basis van de opgegeven toetscode.

Het resultaat omvat dezelfde informatie als bij voorgaande query oso_Toets_ScoreDetails.

Deze query is nieuw per maart 2019.

parameters:

naam beschrijving voorbeeldwaarde
toetscode code van toetscode "SVTTL2018_A_N60"

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/oso_Toetscode_ScoreDetails?api_key=geheim&toetscode="SVTTL2018_A_N60"