Eduterm:Zoekopdrachten/SBB-HKS

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

SBB Herziene Kwalificatie Structuur queries.

sbb_hks_Domeinen

Geeft alle opleidingsdomeinen (domeinen), met per domein: label, id en omschrijving. De lijst van domeinen wordt op label gesorteerd.

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/sbb_hks_Domeinen?api_key=geheim


sbb_hks_Dossier

Geeft de details van het dossier met opgegeven id. Deze details omvatten: label, label_origineel (=zonder versie-aanduiding), versie, penvoerder, beroepshouding, context, resultaat, crebocode, sbbnr en status.

parameters:

naam beschrijving voorbeeldwaarde
id identifier van dossier <http://purl.s-bb.nl/data/6cdce9e8-ea86-4494-b44c-3fa2d98ab7ca>

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/sbb_hks_Dossier?api_key=geheim&id=<http://purl.s-bb.nl/data/6cdce9e8-ea86-4494-b44c-3fa2d98ab7ca>


sbb_hks_Dossiers

Geeft alle actuele kwalificatiedossiers (dossiers), met per dossier: label (met versie-aanduiding), id, crebocode. De lijst van dossiers wordt op label gesorteerd. Let op, deze lijst omvat alleen de actuele dossiers, d.w.z. de dossiers die inmiddels zijn vervangen door een actuele opvolger ontbreken in deze lijst.

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/sbb_hks_Dossiers?api_key=geheim


sbb_hks_DossiersBijDomein

Geeft alle bij het domein met opgegeven id, met per dossier: label, label_origineel (=zonder versie-aanduiding), id, crebocode, marktsegment_id en sectorkamer_id. De lijst van dossiers wordt op label gesorteerd.

parameters:

naam beschrijving voorbeeldwaarde
id identifier van domein <http://purl.s-bb.nl/data/932398be-6ced-43ec-8c58-d6276db641b0>

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/sbb_hks_DossiersBijDomein?api_key=geheim&id=<http://purl.s-bb.nl/data/932398be-6ced-43ec-8c58-d6276db641b0>

sbb_hks_Kerntaak

Geeft de details van de kerntaak met opgegeven id. Deze details van deze kerntaak omvatten: label, complexiteit, verantwoordelijkheid, code en sbbnr.

parameters:

naam beschrijving voorbeeldwaarde
id identifier van kerntaak <http://purl.s-bb.nl/data/02ff73c0-6644-41ca-8ca6-c333bdac2172>

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/sbb_hks_Kerntaak?api_key=geheim&id=<http://purl.s-bb.nl/data/02ff73c0-6644-41ca-8ca6-c333bdac2172>

sbb_hks_Keuzedeel

Geeft de details van kerntaak met opgegeven id. Deze details van deze kerntaak omvatten: label, label_origineel (=zonder versie-aanduiding), penvoerder, toelichting, relevantie, beschrijving, aarden_psv (plus-separated-values), status, sbu, beroepsvereisten, certificaat (Ja of Nee), certificaatToelichting, geldigvanaf, geldigtot, code en sbbnr. De waarden voor toelichting, certificaatToelichting en geldigtot zijn optioneel.

parameters:

naam beschrijving voorbeeldwaarde
id identifier van keuzedeel <http://purl.s-bb.nl/data/26e0630c-b6b6-4384-b6d7-f55a764fed95>

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/sbb_hks_Keuzedeel?api_key=geheim&id=<http://purl.s-bb.nl/data/26e0630c-b6b6-4384-b6d7-f55a764fed95>

sbb_hks_KeuzedeelBijCode

Geeft het keuzedeel (heel soms meer keuzedelen) bij een specifieke K-code. Deze details van dit keuzedeel omvatten: label, label_origineel (=zonder versie-aanduiding), id, penvoerder, toelichting, relevantie, beschrijving, aarden_psv (plus-separated-values), status, sbu, beroepsvereisten, certificaat (Ja of Nee), certificaatToelichting, geldigvanaf, geldigtot, code en sbbnr. De waarden voor toelichting, certificaatToelichting en geldigtot zijn optioneel.

parameters:

naam beschrijving voorbeeldwaarde
code K-code van keuzedeel "K0071"

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/sbb_hks_KeuzedeelBijCode?api_key=geheim&code="K0071"


sbb_hks_Keuzedeelstructuur

Geeft de structuur (kerntaken en werkprocessen) bij een specifiek keuzedeel. De resultaten omvatten rangnummer, label en id per kerntaak en per werkproces.

parameters:

naam beschrijving voorbeeldwaarde
id identifier van keuzedeel <http://purl.s-bb.nl/data/ffe7a783-900e-4793-bf96-391d5ca7c7a8>

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/sbb_hks_Keuzedeelstructuur?api_key=geheim&id=<http://purl.s-bb.nl/data/ffe7a783-900e-4793-bf96-391d5ca7c7a8>


sbb_hks_Keuzedelen

Geeft alle actuele keuzedelen, met per keuzedeel: label, label_origineel (=zonder versie-aanduiding), id, code, certificaat (Ja of Nee), marktsegment_id en sectorkamer_id. De lijst van keuzedelen wordt op label gesorteerd. Let op, deze lijst omvat alleen de actuele keuzedelen, d.w.z. de keuzedelen die inmiddels zijn vervangen door een actuele opvolger ontbreken in deze lijst.

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/sbb_hks_Keuzedelen?api_key=geheim


sbb_hks_KeuzedelenBijKwalificatie

Geeft de keuzedelen bij een specifieke kwalificatie. Deze details van ieder keuzedeel omvatten: label, id, code, beschrijving, geldigvanaf en geldigtot. De waarde voor geldigtot is optioneel. De lijst wordt alfabetisch gesorteerd op label.

parameters:

naam beschrijving voorbeeldwaarde
id identificatie van kwalificatie <http://purl.s-bb.nl/data/0250af66-90c1-4961-a7fe-96f967e94a7c>

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/sbb_hks_KeuzedelenBijKwalificatie?api_key=geheim&id=<http://purl.s-bb.nl/data/0250af66-90c1-4961-a7fe-96f967e94a7c>

sbb_hks_Kwalificatie

Geeft de details van een specifieke kwalificatie. Deze details van de kwalificatie omvatten: label, label_origineel (=zonder versie-aanduiding), versie, heeft_wijzigingsinfo (Ja of Nee), omschrijving, crebocode, niveau, soortopleiding, sbu, code (rangnummer), beroepsvereisten en sbbnr.

parameters:

naam beschrijving voorbeeldwaarde
id identificatie van kwalificatie <http://purl.s-bb.nl/data/0250af66-90c1-4961-a7fe-96f967e94a7c>

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/sbb_hks_Kwalificatie?api_key=geheim&id=<http://purl.s-bb.nl/data/0250af66-90c1-4961-a7fe-96f967e94a7c>

sbb_hks_Kwalificaties

Geeft alle actuele kwalificaties (profielen), inclusief de context (marktsegment en sectorkamer). De resultaten van deze query is geoptimaliseerd voor de autosuggest in het Kwalificatie Register. Nu wordt de lijst op label gesorteerd en komen alleen de actuele versies (zonder opvolger) in het resultaat.

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/sbb_hks_Kwalificaties?api_key=geheim


sbb_hks_KwalificatiesAlles

Geeft alle kwalificaties (profielen), zowel de actuele als de reeds vervangen kwalificaties, met per kwalificatie: label, label_origineel (=zonder versie-aanduiding), id, niveau, crebocode, sbu, dossier (label en id), marktsegment_id en sectorkamer_id. Nu wordt de lijst op label gesorteerd.

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/sbb_hks_KwalificatiesAlles?api_key=geheim


sbb_hks_KwalificatiesBijCrebo

Geeft de dossiers (kwalificatiedossiers) bij een specifieke crebocode. De crebocode kan van het dossier zijn of een van de kwalificaties in het dossier

parameters:

naam beschrijving voorbeeldwaarde
crebo crebo nummer 23051 (dossier-crebo) 25398 (kwalificatie-crebo)

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/sbb_hks_KwalificatiesBijCrebo?api_key=geheim&crebo=23051


sbb_hks_Kwalificatiestructuur

Geeft de structuur (kerntaken en werkprocessen) bij een specifieke kwalificatie/profiel.

parameters:

naam beschrijving voorbeeldwaarde
id identifier van kwalificatie of profiel <http://purl.s-bb.nl/data/fd052c7e-4258-4cf4-b148-c8d80a723897>

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/sbb_hks_Kwalificatiestructuur?api_key=geheim&id=<http://purl.s-bb.nl/data/fd052c7e-4258-4cf4-b148-c8d80a723897>


sbb_hks_Werkproces

Geeft de details van een specifiek werkproces. Deze details van het werkproces omvatten: label, gedrag, omschrijving, resultaat, code (rangnummer) en sbbnr.

parameters:

naam beschrijving voorbeeldwaarde
id identificatie van werkproces <http://purl.s-bb.nl/data/0063b5de-ab06-4d77-8be5-e369a0928c7c>

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/sbb_hks_Werkproces?api_key=geheim&id=<http://purl.s-bb.nl/data/0063b5de-ab06-4d77-8be5-e369a0928c7c>

sbb_hks_ZoekTekstInDossierLabels

Geeft de dossiers en kwalificaties waarbij de opgegeven tekst in het label voorkomt. In het resultaat worden gevonden kwalificaties en bijbehorende dossier en gevonden dossiers opgesomd, met per kwalificatie: id, label, crebo en niveau; en per dossier: id, label en crebo.

parameters:

naam beschrijving voorbeeldwaarde
tekst tekst dat wordt gezocht in de labels "plan"

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/sbb_hks_ZoekTekstInDossierLabels?api_key=geheim&id="plan"


sbb_hks_ZoekTekstInKeuzedeelLabels

Geeft de keuzedelen waarbij de opgegeven tekst in het label voorkomt. In het resultaat worden gevonden keuzedelen opgesomd, met per keuzedeel: id, label, code, isCertificaat, marktsegment en sectorkamer.

parameters:

naam beschrijving voorbeeldwaarde
tekst tekst dat wordt gezocht in de labels "plan"

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/sbb_hks_ZoekTekstInKeuzedeelLabels?api_key=geheim&id="plan"