KNF:ADFS-SQL

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Ga naar: navigatie, zoeken

Entree Federatie-symbol.png Entree Federatie: ADFS-SQL

SQL QUERY attributen aanmaken

Andere attributen die niet vanuit LDAP beschikbaar zijn, kunnen ook via een ‘SQL attribute’ store gegenereerd worden. Hiervoor wordt een extra ‘Attribute Store’ voor SQL type aangemaakt. Zie bijvoorbeeld: SQL Attribute Stores

 • ILM_staging
  • Deze gaat via de connectie string: Server=WVFIMP01;Database=ILM_staging;Integrated Security = True

Adfs-sql-01.png

Het domein account dat de ADFS service draait (Zie onder service AD FS 2.0 Windows Service naar de Log On As) moet als login aangemaakt worden op de database server met leesrecht op de database (in dit geval op Drenthe College de ILM_staging database op de server WVFIMP01).

In de tabel dbo.studenten zijn uiteraard de volgende velden aanwezig:

ObjectId, lokatie, klas, cohort, crebo, opleidingsnaam, geboortedatum, (en nog vele andere).

Deze worden elk uur bij ons up-to-date gehouden vanuit de deelnemers administratie.


De attributen worden dan als volgt opgebouwd

 • Open de ‘relying Party Trust’ en selecteer de trust waarvoor je de attributen wilt aanpassen.
 • Kies voor ‘Edit Claim Rules’ en selecteer ‘Send Claims Using a Custom Rule’


nlEduPersonDepartment

In het venster voor de ‘Custom rule’ wordt het volgende ingevuld:

c:[Type == "DC_SamId"]
 => issue(store = "ILM_staging",
  types = ("nlEduPersonDepartment"),
  query = "SELECT lokatie as nlEduPersonDepartment
      from dbo.studenten where ObjectID = {0}",
  param = C.Value);


PS1: De regels moeten als een regel (‘oneliner’) zonder regeleinde ingevoerd worden in het veld Custom rule.

PS2: as <attributename> kan weggelaten worden in de query's. Door de types = (“<attribute>”), wordt bepaald aan welk attribuut de gevonden waarde(n) gekoppeld moet worden.

Adfs-sql-02.png

Bij het op [ OK ] klikken wordt op de achtergrond de syntax gecontroleerd. Direct hierna kan via (in dit geval uiteraard eerst de staging) gecontroleerd worden of het correct is. De URL hiervoor is: https://referentie-s.entree.kennisnet.nl/referentiesp

Als het goed gaat komt het standaard overzicht waarbij het attribuut netjes aanwezig is.

Adfs-sql-03.png

Als de query niets oplevert, wordt het attribuut ook niet getoond in het overzicht.

Als er iets fout gaat, bijvoorbeeld er wordt een date of numeriek gegeven teruggestuurd, komt er een onduidelijke foutmelding van inlog naam, wachtwoord verkeerd. (Kennisnet gaat er bij de meeste attributen vanuit dat het een string is)

Adfs-sql-04.jpg

Het is mij nog niet gelukt een logfile te vinden of in te stellen waarbij ik iets meer kan terugvinden. Het blijft dan ook gissen naar de oorzaak.

Als de syntax van de claim rule verkeerd is komt daar wel een foutmelding van, bij het reeds opslaan van de claim rule.

Adfs-sql-05.png

Hierbij is de “ vergeten in …ObjectID = {0}", .


nlEduPersonUnit

c:[Type == "DC_SamId"]
=> issue(store = "ILM_staging",
types = ("nlEduPersonUnit"),
query = "SELECT klas as nlEduPersonUnit from dbo.studenten
where ObjectID = {0}",
param = C.Value);


nlEduPersonCohort

c:[Type == "DC_SamId"]
=> issue(store = "ILM_staging", types = ("nlEduPersonCohort"),
query = "SELECT COALESCE('20'+ COHORT,'2014') as nlEduPersonCohort from dbo.studenten
where ObjectID = {0}", param = C.Value);


nlEduPersonProfile

c:[Type == "DC_SamId"]
=> issue(store = "ILM_staging",
types = ("nlEduPersonProfile"),
query = "SELECT crebo + ' ' + Opleiding_naam as nlEduPersonProfile
from dbo.studenten where ObjectID = {0}",
param = C.Value);


nlEduPersonBirthDate

c:[Type == "DC_SamId"]
=> issue(store = "ILM_staging",
types = ("nlEduPersonBirthDate"),
query = "SELECT geboortedatum as nlEduPersonBirthDate from dbo.studenten
where ObjectID = {0}", param = C.Value);

Geboortedatum: • Kennisnet wil ‘JJJJMMDD’ ontvangen (Zie AttributenOverzicht ). Geboortedatum is namelijk een string geworden in onze databaseview met opmaak ‘DD-MM-JJJJ’. Dus de select moet worden: "SELECT CONVERT(NVARCHAR(10), cast(geboortedatum as date), 112)….


Dynamische attributen aanmaken

In sommige gevallen is de inhoud van een attribuut afhankelijk van andere attributen. Bijvoorbeeld is de inlog van een student of van een medewerker.

nlEduPersonProfileId Als de gebruiker een medewerker is, dan wordt nlEduPersonProfileId : <ObjectId>@medewerker.drenthecollege.nl Als de gebruiker is deelnemer is dan wordt nlEduPersonProfileId : <EmployeeId>@student.drenthecollege.nl Deze velden zijn niet als zodanig in LDAP beschikbaar, maar kunnen wel worden opgebouwd worden uit aanwezige velden.

Dynamisch gezien; nlEduPersonProfileId wordt : <sAMAccountName>@<nlEduPersonAffiliation>.drenthecollege.nl Dit kun je opbouwen op de volgende manier: We maken een attribute DC_SamId, via de add mogelijkheid. We combineren een tweetal attributes (De nieuwe DC_SamId en een bestaande eduPersonAffiliation (In deze staat OF student OF employee en zijn reeds eerder gemaakt, conform de Kennisnet handleiding aangaande Entree en attributen).

Maak twee custom Claimrule Attributen aan en pas de Claimrule voor Entree aan.


Add SamId

c:[Type == "http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/windowsaccountname", Issuer == "AD AUTHORITY"]
=> add(store = "Active Directory", types = ("DC_SamId"),
query = ";sAMAccountName;{0}",
param = c.Value);


nlEduPersinProfileId

C1:[Type == "DC_SamId"]
&& C2:[Type == "eduPersonAffiliation"]
=> issue(Type = "nlEduPersonProfileId", Value = C1.Value + "@" + C2.Value + ".drenthecollege.nl");

Binnen de bestaande Entree claimrule moet (voor onze school gegevens vanuit het AD) dan ook nog iets aangepast worden. EmployeeNumber haalt het id uit sAMAccountName dat is (op ons AD) voor student en employee het personeels- en deelnemer-nummer.

Adfs-sql-06.png

Als alles goed verlopen is krijg je bij de staging de volgende twee overzichten voor een deelnemer en medewerker.

Studenten inlog Adfs-sql-07.jpg

Medewerker inlog Adfs-sql-08.jpg


Jammer dat er niet een mogelijkheid is om claim rules binnen het ADFS te kopiëren naar andere Relying Party Trusts, je moet als alles goed gaat in de staging ze stuk voor stuk opnieuw aanmaken in de productie Trust.


Met vriendelijke groet, Bert Barskè Drenthe College Dienst ICT: Database beheer & Technisch applicatiebeheer mailto: B.Barske@drenthecollege.nl Telefoon: 088 188 4637 / 088 188 4444