KNF:Attributen overzicht voor Service Providers/en: verschil tussen versies

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Regel 3: Regel 3:
 
__TOC__
 
__TOC__
   
To authenticate and subsequently authorize a user the Entree Federation uses attributes. These attributes contain information (for example a firstname) about the user who wants access to a connected Service Provider<br/>
+
To authenticate and subsequently authorize a user the Entree Federation uses attributes. These attributes contain information (for example a firstname) about the user who wants access to a connected Service Provider.<br/>
 
There are two types of attributes used within the context of Entree Federation:
 
There are two types of attributes used within the context of Entree Federation:
 
* Standard attributes
 
* Standard attributes

Versie van 24 okt 2016 20:35

Nl.gif Nederlands En.gif English


To authenticate and subsequently authorize a user the Entree Federation uses attributes. These attributes contain information (for example a firstname) about the user who wants access to a connected Service Provider.
There are two types of attributes used within the context of Entree Federation:

  • Standard attributes
  • Additional attributes

For most Service Providers the set with standard attributes will suffice to authenticate and authorize users. However there are situations in which a Service Provider requires more information about a user. In this case one or more additional attributes can be used.

Standard attributes

In this table you can find the attributes that a Service Provider will always receive from Entree Federation.

Attributename Description Format Example
uid Unique ID for the user. This is a encrypted version of the username and employeeNumber, followed by the realm hash@realm qj7cks8qdz9ph54@petteflat
givenName 1 First name vrij tekstveld Piet
sn 1 Surname vrij tekstveld Pukkelen
eduPersonAffiliation Role student, employee, staff or affiliate student
nlEduPersonHomeOrganizationId Brin nummer van de instelling vrij tekstveld 21AB03
nlEduPersonHomeOrganization Naam van de instelling vrij tekstveld Petteflat College

1 Attention: Bij de implementatie van de koppeling kan de Service Provider ervoor kiezen om óf de voornaam óf de achternaam te ontvangen. Als de Service Provider zowel de voornaam als de achternaam wil ontvangen dan moet hiervoor een Attribute Release Policy worden ondertekend door de school.

Additional attributes

Deze attributen worden alleen aan de Service Provider doorgegeven indien de school hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven via een ondertekende Attribute Release Policy.

Attribuutnaam Beschrijving Formaat Voorbeeld
nlEduPersonRealId 1 Onversleutelde versie van het uid [userId]@[realm] pietjepuk@petteflat
givenName 2 Voornaam vrij tekstveld Piet
nlEduPersonTussenvoegsels Tussenvoegsel vrij tekstveld van
sn 2 Achternaam vrij tekstveld Pukkelen
mail Email adres vrij tekstveld pietjepuk@petteflat.nl
initials Initalen vrij tekstveld P.
homePhone Telefoonnummer (vast) vrij tekstveld +31791234567
mobile Mobiel nummer vrij tekstveld +31612345678
homePostalAddress Adres Petteflat 121e
2518PP Zoetermeer
nlEduPersonBirthDate Geboortedatum yyyymmdd 19801231
nlEduPersonProfile Opleidingsnaam voorafgegaan door CREBO<spatie>. OPTIONEEL kan BOL_ of BBL_ toegevoegd worden voor de opleidingsnaam vrij tekstveld 2345 BOL_ICT.Gamedeveloper
nlEduPersonDepartment Afdeling of sector vrij tekstveld Techniek
nlEduPersonUnit Primaire klas/groep. Uniek binnen administratie / schooldomein vrij tekstveld H2A
ou Klas of groep vrij tekstveld H2A
nlEduPersonCohort Startjaar vrij tekstveld 2014
nlEduPersonProfileId ECK attribuut (Indien een school meerdere administraties voert kan het administratienummer worden toegevoegd achter het @, zoals in het voorbeeld) leerlingnummer@administratienummer.schooldomein.nl 95312@1.kennisnet.nl
ocwILTRegistratiecode ILT Registratiecode (Conform bijlage I en II, behorende bij artikel 1 van de Regeling van de Minister OCW houdende vaststelling van de Elementcodetabel en Vakcodetabel VO en Volwasseneneducatie: nr. DUO/OND-2013/15135 M.) vier cijferige-code 0011
ocwILTLeerjaar ILT Leerjaar (Conform bijlage I en II, behorende bij artikel 1 van de Regeling van de Minister OCW houdende vaststelling van de Elementcodetabel en Vakcodetabel VO en Volwasseneneducatie: nr. DUO/OND-2013/15135 M.) 1 cijfer 1

1 Let op: De versleutelde versie van dit attribuut wordt standaard doorgegeven (zie verplichte attributen), voor de onversleutelde versie moet de school een Attribute Release Policy ondertekenen.
2 Let op: Bij de implementatie van de koppeling kan de Service Provider ervoor kiezen om óf de voornaam óf de achternaam te ontvangen. Als de Service Provider zowel de voornaam als de achternaam wil ontvangen dan moet hiervoor een Attribute Release Policy worden ondertekend door de school.

Attribute release policy

Door het ondertekenen van een Attribute Release Policy geeft een school toestemming om bepaalde aanvullende attributen aan een specifieke Service Provider dooor te geven. Een overzicht van Attribute Release Policies is te vinden op de support pagina van Kennisnet.