KNF:Attributen overzicht voor Service Providers/en

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Nl.gif Nederlands En.gif English

Om een gebruiker te authentiseren en vervolgens te autoriseren wordt binnen Entree Federatie gebruik gemaakt van attributen. Deze attributen bevatten informatie (bijvoorbeeld een voornaam) over de gebruiker die bij een aangesloten dienst wil inloggen.
De set van attributen bestaat uit twee typen attributen:

  • Standaard attributen
  • Aanvullende attributen

Voor de meeste dienstleveranciers zal de basisset met standaard attributen voldoende zijn om gebruikers te authentiseren en te autoriseren. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin een dienstleverancier meer informatie over een gebruiker nodig heeft, in dat geval kan er gebruik worden gemaakt van één of meerdere aanvullende attributen.

Standaard attributen

Hieronder staan de attributen die altijd door Entree Federatie worden doorgegeven aan de Service Provider.

Attribuutnaam Beschrijving Formaat Voorbeeld
uid Uniek ID van de gebruiker. Dit is een versleutelde versie van de gebruikersnaam en het employeeNumber, gevolgd door de omgeving (realm) hash@realm qj7cks8qdz9ph54@petteflat
givenName 1 Voornaam vrij tekstveld Piet
sn 1 Achternaam vrij tekstveld Pukkelen
eduPersonAffiliation Rol student, employee, staff of affiliate student
nlEduPersonHomeOrganizationId Brin nummer van de instelling vrij tekstveld 01AB
nlEduPersonHomeOrganization Naam van de instelling vrij tekstveld Petteflat College

1 Let op: Bij de implementatie van de koppeling kan de Service Provider ervoor kiezen om óf de voornaam óf de achternaam te ontvangen. Als de Service Provider zowel de voornaam als de achternaam wil ontvangen dan moet hiervoor een Attribute Release Policy worden ondertekend door de school.

Aanvullende attributen

Deze attributen worden alleen aan de Service Provider doorgegeven indien de school hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven via een ondertekende Attribute Release Policy.

Attribuutnaam Beschrijving Formaat Voorbeeld
nlEduPersonRealId 1 Onversleutelde versie van het uid [userId]@[realm] pietjepuk@petteflat
givenName 2 Voornaam vrij tekstveld Piet
nlEduPersonTussenvoegsels Tussenvoegsel vrij tekstveld van
sn 2 Achternaam vrij tekstveld Pukkelen
mail Email adres vrij tekstveld pietjepuk@petteflat.nl
initials Initalen vrij tekstveld P.
homePhone Telefoonnummer (vast) vrij tekstveld +31791234567
mobile Mobiel nummer vrij tekstveld +31612345678
homePostalAddress Adres Petteflat 121e
2518PP Zoetermeer
nlEduPersonBirthDate Geboortedatum yyyymmdd 19801231
nlEduPersonProfile Opleidingsnaam voorafgegaan door CREBO<spatie>. OPTIONEEL kan BOL_ of BBL_ toegevoegd worden voor de opleidingsnaam vrij tekstveld 2345 BOL_ICT.Gamedeveloper
nlEduPersonDepartment Afdeling of sector vrij tekstveld Techniek
nlEduPersonUnit Primaire klas/groep. Uniek binnen administratie / schooldomein vrij tekstveld H2A
ou Klas of groep vrij tekstveld H2A
nlEduPersonCohort Startjaar vrij tekstveld 2014
nlEduPersonProfileId ECK attribuut (Indien een school meerdere administraties voert kan het administratienummer worden toegevoegd achter het @, zoals in het voorbeeld) leerlingnummer@administratienummer.schooldomein.nl 95312@1.kennisnet.nl
ocwILTRegistratiecode ILT Registratiecode (Conform bijlage I en II, behorende bij artikel 1 van de Regeling van de Minister OCW houdende vaststelling van de Elementcodetabel en Vakcodetabel VO en Volwasseneneducatie: nr. DUO/OND-2013/15135 M.) vier cijferige-code 0011
ocwILTLeerjaar ILT Leerjaar (Conform bijlage I en II, behorende bij artikel 1 van de Regeling van de Minister OCW houdende vaststelling van de Elementcodetabel en Vakcodetabel VO en Volwasseneneducatie: nr. DUO/OND-2013/15135 M.) 1 cijfer 1

1 Let op: De versleutelde versie van dit attribuut wordt standaard doorgegeven (zie verplichte attributen), voor de onversleutelde versie moet de school een Attribute Release Policy ondertekenen.
2 Let op: Bij de implementatie van de koppeling kan de Service Provider ervoor kiezen om óf de voornaam óf de achternaam te ontvangen. Als de Service Provider zowel de voornaam als de achternaam wil ontvangen dan moet hiervoor een Attribute Release Policy worden ondertekend door de school.

Attribute release policy

Een overzicht van attribute release policies is te vinden op de support pagina van Kennisnet.