KNF:MSO365: verschil tussen versies

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 
(14 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
== Een eigen domein aan MSO365 toevoegen ==
+
== Stap 1: Een eigen domein aan MSO365 toevoegen ==
  +
Doel: Het aanmaken van een eigen domein bij Microsoft Office 365
  +
  +
Voorbereiding:
 
Volg instructies “[http://office.microsoft.com/en-us/office365-suite-help/add-your-domain-to-office-365-HA102818660.aspx Add your domain to Office 365]”
 
Volg instructies “[http://office.microsoft.com/en-us/office365-suite-help/add-your-domain-to-office-365-HA102818660.aspx Add your domain to Office 365]”
   
Regel 5: Regel 8:
   
   
== Domein MSO365 aan Kennisnet Federatie koppelen ==
+
== Stap 2: Domein MSO365 aan Kennisnet Federatie koppelen ==
 
Doel: het aanpassen van het MSO365 domein naar een domein geschikt voor Single Sign On
 
Doel: het aanpassen van het MSO365 domein naar een domein geschikt voor Single Sign On
   
  +
Voorbereiding:
 
Voor het instellen van de opties van het MSO365 domein is [http://technet.microsoft.com/nl-nl/scriptcenter/powershell%28en-us%29.aspx Powershell] vereist.
 
Voor het instellen van de opties van het MSO365 domein is [http://technet.microsoft.com/nl-nl/scriptcenter/powershell%28en-us%29.aspx Powershell] vereist.
 
Deze handleiding maakt verder gebruik van Microsoft Online Services voor Office cmdlets.
 
Deze handleiding maakt verder gebruik van Microsoft Online Services voor Office cmdlets.
   
  +
*Gebruik Powershell met MSOnlineServices (vereist [http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39267 Microsoft Sign-in Assistant] en [http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=236297 Azure Commandline pack voor Powershell]):
*Gebruik Powershell met MSOnlineServices:
 
   
  +
Uitvoering:
Gebruik de volgende commando's om in te loggen op het MSO365 domein:
 
  +
Open het Powershell venster en volg de volgende commando's op.
   
 
<syntaxhighlight lang="powershell">
 
<syntaxhighlight lang="powershell">
  +
# Log in op het Microsoft 365 platform
 
$cred=Get-Credential
 
$cred=Get-Credential
 
Connect-MsolService -Credential $cred
 
Connect-MsolService -Credential $cred
Regel 21: Regel 27:
   
   
Declareer de volgende variabelen in Powershell (Let op: $cert is een one-liner!):
 
 
<syntaxhighlight lang="powershell">
 
<syntaxhighlight lang="powershell">
  +
# Declareer de volgende variabelen (Let op: $cert is een one-liner!)
  +
# Vervang de waarden door de waarden benodigd voor het domein
  +
 
$dom = "mso365.voorbeeld.nl"
 
$dom = "mso365.voorbeeld.nl"
  +
$uri = "https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/profiles/saml2/sso/web/i=2f127c0b0ae640cfaf7971e4b9fb1bbcf2eaa258"
 
  +
$issueruri = "<EntityID van Identity Provider>"
  +
# Voorbeeld: $issueruri = "http://adfs.voorbeeld.nl/adfs/services/trust"
  +
  +
$uri = "https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/profiles/saml2/sso/web/i=<sha1-hash EntityID van Identity Provider>"
  +
# Voorbeeld: $uri = "https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/profiles/saml2/sso/web/i=43ED4120050CC553498F27A609ADC0D17A5F84AF"
  +
# Om de hash te berekenen gebruik bijvoorbeeld: http://hash.online-convert.com/sha1-generator
  +
 
$logoffuri = "https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/logout"
 
$logoffuri = "https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/logout"
  +
 
$cert = "MIICsDCCAhkCBEPd1t8wDQYJKoZIhvcNAQEEBQAwgZ4xCzAJBgNVBAYTAk5MMRUwEwYDVQQIEwxadWlkLUhvbGxhbmQxEzARBgNVBAcTClpvZXRlcm1lZXIxHDAaBgNVBAoTE1N0aWNodGluZyBLZW5uaXNuZXQxHzAdBgNVBAsTFkVudHJlZSBOZXh0IEdlbmVyYXRpb24xJDAiBgNVBAMTG2FzZWxlY3QuZW50cmVlLmtlbm5pc25ldC5ubDAeFw0wNjAxMzAwOTA1MzVaFw0xNjAyMDcwOTA1MzVaMIGeMQswCQYDVQQGEwJOTDEVMBMGA1UECBMMWnVpZC1Ib2xsYW5kMRMwEQYDVQQHEwpab2V0ZXJtZWVyMRwwGgYDVQQKExNTdGljaHRpbmcgS2VubmlzbmV0MR8wHQYDVQQLExZFbnRyZWUgTmV4dCBHZW5lcmF0aW9uMSQwIgYDVQQDExthc2VsZWN0LmVudHJlZS5rZW5uaXNuZXQubmwwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAJ4CmyqXS7kTIHsJsRvLjnYbyXjYs+JYk078Mggmp5fyIrb5qA0kkXIHvXY+8Cj050jqPk2T1Qm9qq+D05b2tj7/p9f+5uPr6x3NsZU3kbPD7JgdGNWSJovOS/v36Xv322+yjixP6v1nHFCgdQueKh/Wx1nRcs/zg1I4uqEVmPAJAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEEBQADgYEAl1fcp/JJ7r2JdpXilq1YFzwPNeNX3bkEcJSiUeGF9yWMJkA4270Dwwf3wOPtlwSWYaJSlDr7fefW9HUCYoVriIavUSJh9s0g7EwsNzmp38Fc1abEmq1bJ8IvLamEoOnOUTJ3pVhgGdv6I7dja8lft+JiA/1WcirlxZtrRi5r994="
 
$cert = "MIICsDCCAhkCBEPd1t8wDQYJKoZIhvcNAQEEBQAwgZ4xCzAJBgNVBAYTAk5MMRUwEwYDVQQIEwxadWlkLUhvbGxhbmQxEzARBgNVBAcTClpvZXRlcm1lZXIxHDAaBgNVBAoTE1N0aWNodGluZyBLZW5uaXNuZXQxHzAdBgNVBAsTFkVudHJlZSBOZXh0IEdlbmVyYXRpb24xJDAiBgNVBAMTG2FzZWxlY3QuZW50cmVlLmtlbm5pc25ldC5ubDAeFw0wNjAxMzAwOTA1MzVaFw0xNjAyMDcwOTA1MzVaMIGeMQswCQYDVQQGEwJOTDEVMBMGA1UECBMMWnVpZC1Ib2xsYW5kMRMwEQYDVQQHEwpab2V0ZXJtZWVyMRwwGgYDVQQKExNTdGljaHRpbmcgS2VubmlzbmV0MR8wHQYDVQQLExZFbnRyZWUgTmV4dCBHZW5lcmF0aW9uMSQwIgYDVQQDExthc2VsZWN0LmVudHJlZS5rZW5uaXNuZXQubmwwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAJ4CmyqXS7kTIHsJsRvLjnYbyXjYs+JYk078Mggmp5fyIrb5qA0kkXIHvXY+8Cj050jqPk2T1Qm9qq+D05b2tj7/p9f+5uPr6x3NsZU3kbPD7JgdGNWSJovOS/v36Xv322+yjixP6v1nHFCgdQueKh/Wx1nRcs/zg1I4uqEVmPAJAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEEBQADgYEAl1fcp/JJ7r2JdpXilq1YFzwPNeNX3bkEcJSiUeGF9yWMJkA4270Dwwf3wOPtlwSWYaJSlDr7fefW9HUCYoVriIavUSJh9s0g7EwsNzmp38Fc1abEmq1bJ8IvLamEoOnOUTJ3pVhgGdv6I7dja8lft+JiA/1WcirlxZtrRi5r994="
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
   
  +
Controleren alle ingevoerde waarden:
 
 
<syntaxhighlight lang="powershell">
 
<syntaxhighlight lang="powershell">
  +
# Controleer alle ingevoerde waarden van de voorgaande stap
echo $dom $uri $logoffuri $cert
 
  +
echo $dom $uri $logoffuri $cert
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
   
Maak van aangemaakt domein een Federatief domein:
 
   
 
<syntaxhighlight lang="powershell">
 
<syntaxhighlight lang="powershell">
  +
# Maak nu van het aangemaakte domein een Federatief domein, zodat de authenticatie via de Kennisnet Federatie verloopt.
Set-MsolDomainAuthentication –DomainName $dom -FederationBrandName $dom -Authentication Federated -PassiveLogOnUri $uri -SigningCertificate $cert -IssuerUri $uri -LogOffUri $logoffuri -PreferredAuthenticationProtocol SAMLP
 
  +
Set-MsolDomainAuthentication –DomainName $dom -FederationBrandName $dom -Authentication Federated -PassiveLogOnUri $uri -SigningCertificate $cert -IssuerUri $issueruri -LogOffUri $logoffuri -PreferredAuthenticationProtocol SAMLP
</syntaxhighlight>
 
OF
 
Achteraf instellen waarden:
 
<syntaxhighlight lang="powershell">
 
–DomainName $dom -FederationBrandName $dom -Authentication Federated -PassiveLogOnUri $uri -SigningCertificate $cert -IssuerUri $uri -LogOffUri $logoffuri -PreferredAuthenticationProtocol SAMLP
 
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
   
   
== Provisioning van gebruikers ==
+
== Stap 3: Provisioning van gebruikers ==
  +
Doel: Vooraf invoeren gebruikers bij het Office 365 domein, zodat deze federatief herkend kunnen worden
   
  +
Voorbereiding:
Er zijn twee strategieen om gebruikers in de Microsoft Office 365 omgeving te provisionen:
 
  +
Er zijn twee strategieën om gebruikers in de Microsoft Office 365 omgeving te provisionen, namelijk
   
  +
* Directory Synchronisatie
 
* Handmatig / zelf
 
* Handmatig / zelf
* Directory Synchronisatie
 
   
Voor het gebruiken van de tweede optie, Directory Synchronisatie, adviseren we u contact op te nemen met uw ICT leverancier.
+
Voor het gebruiken van de eerste optie, '''Directory Synchronisatie''', adviseren we u contact op te nemen met uw ICT leverancier.
  +
Ook kunt u kijken op de beheer portal van het Office domein onder [https://portal.office.com/UserManagement/ActiveUsers.aspx 'Gebruikers en groepen'].
   
  +
Uitvoering:
Hieronder volgen een aantal tips over hoe handmatig gebruikers te provisionen in de Microsoft Office 365 omgeving.
 
 
 
=== Handmatige provisioning ===
 
 
De browser-gebaseerde [https://portal.microsoftonline.com/admin/default.aspx beheeromgeving van Microsoft Office 365] biedt sinds eind 2013 faciliteiten om gebruikers en groepen te beheren. In de beheersinterface van Microsoft kunt u kiezen voor bulk-toevoegen van gebruikers. De stappen staan daar helder uitgelegd.
 
 
Het is echter ook mogelijk om dit met behulp van Powershell te scripten, zowel voor het beheren van een individueel gebruikers-account als voor het importeren van gestructureerde CSV-bestanden. Hieronder zijn voorbeelden beschreven hoe Powershell commando's te gebruiken zijn voor user provisioning.
 
 
 
==== Maak nieuwe gebruikers aan ====
 
<syntaxhighlight lang="powershell">
 
New-MsolUser -userprincipalname t.ester@domein.voorbeeld.nl -immutableID B9EDE2B170AC15943C16F656592ACDF63AB124CD -lastname Ester -firstname Theo -Displayname "Theo Ester -BlockCredential $false -LicenseAssignment "VoorbeeldInstelling:ENTERPRISEPACK_FACULTY" -usageLocation NL
 
</syntaxhighlight>
 
 
Daarbij:
 
* het ImmutableID is een GUID, dus deze dient globaal uniek te zijn. Er zijn verschillende manieren om een GUID te generen, bijvoorbeeld:
 
1) Op basis van een SHA1-hash met behulp van Powershell
 
<syntaxhighlight lang="powershell">
 
$sha1 = [System.Security.Cryptography.SHA1]::Create()
 
$bytes = [byte[]][char[]]"t.ester@domein.voorbeeld.nl"
 
$encryptedBytes = $sha1.ComputeHash($bytes)
 
$encryptedBytes | foreach -Begin{$str=''} -Process{$str += "{0:x2}" -f $_} -End{$str.ToUpper()}
 
#Geeft antwoord: B9EDE2B170AC15943C16F656592ACDF63AB124CD
 
</syntaxhighlight>
 
 
2) Op basis van een SHA1-hash met behulp van openssl (Unix)
 
<syntaxhighlight lang="bash">
 
echo -n "t.ester@domein.voorbeeld.nl" | openssl sha1 | awk '{print toupper($0)}'
 
#Geeft antwoord: B9EDE2B170AC15943C16F656592ACDF63AB124CD
 
</syntaxhighlight>
 
 
3) Met behulp van de GuidGen tool, bijvoorbeeld online op http://www.guidgen.com/
 
 
* de LicenseAssignment moet verwijzen naar een License die de instelling met Microsoft heeft voor gebruik van Microsoft Office 365. Een lijst met beschikbare waarden voor LicenseAssignment kan opgevraagd worden met het volgende Powershell commando:
 
 
<syntaxhighlight lang="powershell">
 
???
 
</syntaxhighlight>
 
   
  +
De browser-gebaseerde [https://portal.office.com/UserManagement/ActiveUsers.aspx beheeromgeving van Microsoft 365] biedt sinds eind 2013 faciliteiten om gebruikers en groepen te beheren. Bij het toevoegen van een gebruiker kunt u ook kiezen voor bulk-toevoegen van gebruikers. De stappen staan daar helder uitgelegd.
   
  +
Het is echter ook mogelijk om dit met behulp van Powershell te scripten, zowel voor het beheren van een individueel gebruikers-account als voor het importeren van gestructureerde CSV-bestanden.
==== Importeer gebruikers uit CSV file ====
 
   
  +
*Download [[Bestand:Import_User_Sample.zip]] (voorbeeld script om gebruikers in het Office 365 domein te importeren file)
Het voor te bereiden CSV-bestand, bestaat uit de volgende velden:
 
  +
*Pak de twee bestanden uit in dezelfde directory
  +
*Open Powershell en run het ps1 bestand of rechterklik het ps1 bestand en klik 'Uitvoeren met Powershell'
  +
*De stappen worden tijdens het script uitgelegd.
   
  +
Mogelijke attributen in het csv bestand:
*Gebruikersnaam
 
  +
*Gebruikersnaam (vereist)
*Voornaam
 
  +
*Voornaam (vereist)
*Achternaam
 
  +
*Achternaam (vereist)
 
*Weergavenaam
 
*Weergavenaam
 
*Functie
 
*Functie
Regel 116: Regel 98:
 
*Land of regio
 
*Land of regio
   
  +
== Stap 4: Controleer de geïmporteerde gebruikers ==
Op basis van het [https://portal.microsoftonline.com/UserManagement/Samples/Import_User_Sample_nl.csv voorbeeld CSV-bestand], kan het volgende Powershell script gebruikt worden om de gebruikers hieruit te importeren:
 
  +
  +
Het meest eenvoudige is om in te loggen op de [https://portal.microsoftonline.com/UserManagement/ActiveUsers.aspx Microsoft 365 gebruikers beheerspagina]
  +
  +
Of
   
 
<syntaxhighlight lang="powershell">
 
<syntaxhighlight lang="powershell">
  +
# Controleren gebruikers in Microsoft 365 domein via Powershell
$cred=Get-Credential
 
  +
Get-MsolUser
Connect-MsolService -Credential $cred
 
  +
</syntaxhighlight>
   
  +
== Stap 5: Het direct inloggen op het juiste domein ==
$userlist=Import-Csv Import_User_Sample_nl.csv
 
   
  +
Voor het overslaan van het Microsoft Office 365 inlogscherm en direct door te gaan naar de Kennisnet Federatie kan de volgende directe inlog url worden gebruikt:
$officedomain="voorbeeld.domein.nl"
 
  +
https://login.microsoftonline.com/PostToIDP.srf?msg=AuthnReq&realm=MSO365.VOORBEELD.NL&wa=wsignin1.0&wtrealm=urn:federation:MicrosoftOnline
$msolicense="VoorbeeldInstelling:ENTERPRISEPACK_FACULTY"
 
   
  +
Hierbij dient men MSO365.VOORBEELD.NL te vervangen door het eigen office domein.
FOREACH ($Person in $UserList) {
 
$uppn=$Person.username+'@'+$officedomain
 
$dn=$Person.firstname+' '+$Person.lastname
 
New-MsolUser -userprincipalname $uppn -immutableID $Person.immutableid -lastname $Person.lastname -firstname $Person.firstname -Displayname $dn -BlockCredential $false -LicenseAssignment $msolicense -usageLocation NL
 
}
 
</syntaxhighlight>
 
   
   
  +
== Overige commando's en links ==
   
  +
Hierbij eventueel handige commando's bij het eerste keer importeren. Gebruikers welke worden verwijderd uit het domein blijven 30 dagen in de verwijderde gebruikers staan. Dit kan bij testwerkzaamheden onhandig zijn. De gebruikers dienen dan uit de verwijderde gebruikers gehaald te worden met volgende commando:
==== Overige commando's en links ====
 
   
* Delete alle gebruikers uit prullenbak:
 
 
<syntaxhighlight lang="powershell">
 
<syntaxhighlight lang="powershell">
  +
# Verwijder alle gebruikers uit prullenbak
Get-MsolUser -ReturnDeletedUsers | Remove-MsolUser –RemoveFromRecycleBin –Force
 
  +
Get-MsolUser -ReturnDeletedUsers | Remove-MsolUser –RemoveFromRecycleBin –Force
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
   
  +
* Exporteer huidige gebruikers uit office domein
 
  +
Dit commando kan men gebruiken om een geautomatiseerd proces te maken om een rapportage op de te gebruiken/verbruikte licenties te maken:
 
<syntaxhighlight lang="powershell">
 
<syntaxhighlight lang="powershell">
  +
# Exporteer gebruikers uit Microsoft 365 domein (http://support.microsoft.com/kb/2777380)
Get-MsolUser | Export-Csv c:\Users.csv
 
  +
Get-MsolUser | Export-Csv c:\CurrentMSO365Users.csv
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
 
Zie voor meer info: http://support.microsoft.com/kb/2777380
 
 
????
 
Overig wellicht niet nodig:
 
Type licenties voor gebruiker:
 
http://gallery.technet.microsoft.com/office/Export-a-Licence-b200ca2a
 
"365sKennisnet:ENTERPRISEPACK_FACULTY"
 
"365sKennisnet:ENTERPRISEPACK_STUDENT"
 
????
 

Huidige versie van 18 jun 2014 om 10:17

Stap 1: Een eigen domein aan MSO365 toevoegen

Doel: Het aanmaken van een eigen domein bij Microsoft Office 365

Voorbereiding: Volg instructies “Add your domain to Office 365

Wanneer bijvoorbeeld het MSO365 domein dat gekoppeld moet worden 'mso365.voorbeeld.nl' is, zal de instructie vragen om een specifieke wijziging te maken in de TXT of MX records van het domein 'voorbeeld.nl'.


Stap 2: Domein MSO365 aan Kennisnet Federatie koppelen

Doel: het aanpassen van het MSO365 domein naar een domein geschikt voor Single Sign On

Voorbereiding: Voor het instellen van de opties van het MSO365 domein is Powershell vereist. Deze handleiding maakt verder gebruik van Microsoft Online Services voor Office cmdlets.

Uitvoering: Open het Powershell venster en volg de volgende commando's op.

 # Log in op het Microsoft 365 platform
 $cred=Get-Credential
 Connect-MsolService -Credential $cred


 # Declareer de volgende variabelen (Let op: $cert is een one-liner!)
 # Vervang de waarden door de waarden benodigd voor het domein

 $dom = "mso365.voorbeeld.nl"

 $issueruri = "<EntityID van Identity Provider>"
 # Voorbeeld: $issueruri = "http://adfs.voorbeeld.nl/adfs/services/trust"

 $uri = "https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/profiles/saml2/sso/web/i=<sha1-hash EntityID van Identity Provider>"
 # Voorbeeld: $uri = "https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/profiles/saml2/sso/web/i=43ED4120050CC553498F27A609ADC0D17A5F84AF"
 # Om de hash te berekenen gebruik bijvoorbeeld: http://hash.online-convert.com/sha1-generator

 $logoffuri = "https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/logout"

 $cert = "MIICsDCCAhkCBEPd1t8wDQYJKoZIhvcNAQEEBQAwgZ4xCzAJBgNVBAYTAk5MMRUwEwYDVQQIEwxadWlkLUhvbGxhbmQxEzARBgNVBAcTClpvZXRlcm1lZXIxHDAaBgNVBAoTE1N0aWNodGluZyBLZW5uaXNuZXQxHzAdBgNVBAsTFkVudHJlZSBOZXh0IEdlbmVyYXRpb24xJDAiBgNVBAMTG2FzZWxlY3QuZW50cmVlLmtlbm5pc25ldC5ubDAeFw0wNjAxMzAwOTA1MzVaFw0xNjAyMDcwOTA1MzVaMIGeMQswCQYDVQQGEwJOTDEVMBMGA1UECBMMWnVpZC1Ib2xsYW5kMRMwEQYDVQQHEwpab2V0ZXJtZWVyMRwwGgYDVQQKExNTdGljaHRpbmcgS2VubmlzbmV0MR8wHQYDVQQLExZFbnRyZWUgTmV4dCBHZW5lcmF0aW9uMSQwIgYDVQQDExthc2VsZWN0LmVudHJlZS5rZW5uaXNuZXQubmwwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAJ4CmyqXS7kTIHsJsRvLjnYbyXjYs+JYk078Mggmp5fyIrb5qA0kkXIHvXY+8Cj050jqPk2T1Qm9qq+D05b2tj7/p9f+5uPr6x3NsZU3kbPD7JgdGNWSJovOS/v36Xv322+yjixP6v1nHFCgdQueKh/Wx1nRcs/zg1I4uqEVmPAJAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEEBQADgYEAl1fcp/JJ7r2JdpXilq1YFzwPNeNX3bkEcJSiUeGF9yWMJkA4270Dwwf3wOPtlwSWYaJSlDr7fefW9HUCYoVriIavUSJh9s0g7EwsNzmp38Fc1abEmq1bJ8IvLamEoOnOUTJ3pVhgGdv6I7dja8lft+JiA/1WcirlxZtrRi5r994="


 # Controleer alle ingevoerde waarden van de voorgaande stap
 echo $dom $uri $logoffuri $cert


 # Maak nu van het aangemaakte domein een Federatief domein, zodat de authenticatie via de Kennisnet Federatie verloopt.
 Set-MsolDomainAuthentication DomainName $dom -FederationBrandName $dom -Authentication Federated -PassiveLogOnUri $uri -SigningCertificate $cert -IssuerUri $issueruri -LogOffUri $logoffuri -PreferredAuthenticationProtocol SAMLP


Stap 3: Provisioning van gebruikers

Doel: Vooraf invoeren gebruikers bij het Office 365 domein, zodat deze federatief herkend kunnen worden

Voorbereiding: Er zijn twee strategieën om gebruikers in de Microsoft Office 365 omgeving te provisionen, namelijk

 • Directory Synchronisatie
 • Handmatig / zelf

Voor het gebruiken van de eerste optie, Directory Synchronisatie, adviseren we u contact op te nemen met uw ICT leverancier. Ook kunt u kijken op de beheer portal van het Office domein onder 'Gebruikers en groepen'.

Uitvoering:

De browser-gebaseerde beheeromgeving van Microsoft 365 biedt sinds eind 2013 faciliteiten om gebruikers en groepen te beheren. Bij het toevoegen van een gebruiker kunt u ook kiezen voor bulk-toevoegen van gebruikers. De stappen staan daar helder uitgelegd.

Het is echter ook mogelijk om dit met behulp van Powershell te scripten, zowel voor het beheren van een individueel gebruikers-account als voor het importeren van gestructureerde CSV-bestanden.

 • Download Bestand:Import User Sample.zip (voorbeeld script om gebruikers in het Office 365 domein te importeren file)
 • Pak de twee bestanden uit in dezelfde directory
 • Open Powershell en run het ps1 bestand of rechterklik het ps1 bestand en klik 'Uitvoeren met Powershell'
 • De stappen worden tijdens het script uitgelegd.

Mogelijke attributen in het csv bestand:

 • Gebruikersnaam (vereist)
 • Voornaam (vereist)
 • Achternaam (vereist)
 • Weergavenaam
 • Functie
 • Afdeling
 • Kantoornummer
 • Telefoon (werk)
 • Mobiele telefoon
 • Faxnummer
 • Adres
 • Plaats
 • Provincie
 • Postcode
 • Land of regio

Stap 4: Controleer de geïmporteerde gebruikers

Het meest eenvoudige is om in te loggen op de Microsoft 365 gebruikers beheerspagina

Of

 # Controleren gebruikers in Microsoft 365 domein via Powershell
 Get-MsolUser

Stap 5: Het direct inloggen op het juiste domein

Voor het overslaan van het Microsoft Office 365 inlogscherm en direct door te gaan naar de Kennisnet Federatie kan de volgende directe inlog url worden gebruikt: https://login.microsoftonline.com/PostToIDP.srf?msg=AuthnReq&realm=MSO365.VOORBEELD.NL&wa=wsignin1.0&wtrealm=urn:federation:MicrosoftOnline

Hierbij dient men MSO365.VOORBEELD.NL te vervangen door het eigen office domein.


Overige commando's en links

Hierbij eventueel handige commando's bij het eerste keer importeren. Gebruikers welke worden verwijderd uit het domein blijven 30 dagen in de verwijderde gebruikers staan. Dit kan bij testwerkzaamheden onhandig zijn. De gebruikers dienen dan uit de verwijderde gebruikers gehaald te worden met volgende commando:

 # Verwijder alle gebruikers uit prullenbak 
 Get-MsolUser -ReturnDeletedUsers | Remove-MsolUser RemoveFromRecycleBin Force


Dit commando kan men gebruiken om een geautomatiseerd proces te maken om een rapportage op de te gebruiken/verbruikte licenties te maken:

 # Exporteer gebruikers uit Microsoft 365 domein (http://support.microsoft.com/kb/2777380)
 Get-MsolUser | Export-Csv c:\CurrentMSO365Users.csv