KNF:SAML-sp: verschil tussen versies

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Regel 36: Regel 36:
   
 
===SSO query===
 
===SSO query===
Deze functie biedt de mogelijkheid om te controleren of een gebruiker direct ingelogd kan worden zonder het inlogscherm te tonen. Kijk voor meer informatie op: [KNF:Single_Sign_On_query SSO query]
+
Deze functie biedt de mogelijkheid om te controleren of een gebruiker direct ingelogd kan worden zonder het inlogscherm te tonen. Kijk voor meer informatie op: [[KNF:Single_Sign_On_query SSO query]]
   
 
===Scoping===
 
===Scoping===

Versie van 9 jan 2018 11:00

Nl.gif Nederlands En.gif English


Inleiding

Entree Federatie geeft gebruikers in het po, vo en mbo toegang tot een groot aantal educatieve diensten met slechts één login (ook wel bekend als Single Sign On of SSO). De federatie wordt gevormd door aanbieders van een educatieve dienst of content (Service Providers), beheerders van identiteiten (Identity Providers) en de applicatie van Kennisnet (Entree Federatie).

Een Identity Provider is de applicatie die voor de school de communicatie met Entree Federatie verzorgt.

De applicatie van Entree Federatie fungeert als een federatieve intermediair (of hub) in het authenticatieproces. Het is dus het centrale knooppunt waarlangs alle federatieve authenticatie berichten worden afgehandeld.

Entree Federatie overview.png


Om een gebruiker te authenticeren worden XML berichten tussen de verschillende partijen uitgewisseld op basis van de open SAML 2.0 standaard (Security Assertion Markup Language). Een technische beschrijving van het authenticatie proces door middel van het SAML 2.0 protocol staat beschreven op Hoe werkt Entree Federatie?

Voorbereiding

Voor het aansluiten op Entree Federatie is het belangrijk om de volgende punten te overwegen:

  1. Welke attributen (persoonsgegevens) heb ik nodig om een gebruiker te kunnen autoriseren?
  2. Welke software library ga ik gebruiken voor het implementeren van de SAML functionaliteit?
  3. Wil ik gebruik maken van aanvullende functionaliteit als: Single Sign On query, scoping of forced authentication?
  4. Sta ik alleen federatieve accounts toe of ook Entree Accounts?

Uiteraard kan je tijdens de voorbereiding contact opnemen met Kennisnet voor meer informatie of als je vragen hebt.

Attributenbeleid

Tijdens het authenticatieproces ontvangt de applicatie van de Service Provider persoonsgegevens van de gebruiker in de vorm van attributen. Dit heeft als doel het identificeren en autoriseren van de persoon die gebruik wil maken van jouw applicatie. Binnen Entree Federatie wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen attributen:

  • Standaard attributen: worden door alle Service Providers ontvangen
  • Aanvullende attributen: worden alleen ontvangen na expliciete toestemming van de onderwijsinstelling

Een overzicht van de attributen is te vinden op de pagina Attributen overzicht voor Service Providers.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hiermee worden de privacyrechten van gebruikers versterkt en de verantwoordelijkheden van organisaties vergroot. Een belangrijk uitgangspunt binnen deze wetgeving is Privacy by default. Dit houdt in dat u technische en organisatorische maatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat u alléén persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel dat u wilt bereiken. Gebruik dus alleen attributen die functioneel essentieel zijn voor de autorisatie van de gebruiker en de werking van de applicatie.

Software library

Voor het implementeren van authenticatie door middel van SAML 2.0 zijn verschillende software libraries beschikbaar. De keuze voor één van deze libraries is vooral afhankelijk van de gebruikte ontwikkeltaal en persoonlijke voorkeur. Voor een aantal veel gebruikte libraries staan handleidingen op deze wiki. Voor het aansluiten op Entree Federatie worden geen specifieke libraries voorgeschreven door Kennisnet. Het is dus aan de dienstaanbier / ontwikkelaar om hier een keuze in te maken.

Aanvullende functionaliteit

In bepaalde use cases kan een dienstaanbieder er voor kiezen om één van de onderstaande functionaliteiten te implementeren. Deze kunnen het authenticatieproces verbeteren en/of vereenvoudigen.

SSO query

Deze functie biedt de mogelijkheid om te controleren of een gebruiker direct ingelogd kan worden zonder het inlogscherm te tonen. Kijk voor meer informatie op: KNF:Single_Sign_On_query SSO query

Scoping

In sommige gevallen is het al bekend welke Identity Provider de gebruiker zal gebruiken om zich via Entree Federatie te authenticeren. Dit kan zijn omdat de applicatie van de dienstaanbieder bijvoorbeeld voor een specifieke school is ingericht of omdat de gebruiker in de applicatie van de dienstaanbieder zijn of haar school heeft geselecteerd. In deze gevallen kan er gebruik gemaakt worden van scoping.

In het authenticatie verzoek dat de dienstaanbieder naar Entree Federatie verstuurd wordt de identifier van de Identity Provider meegegeven. Hierdoor kan de gebruiker gelijk worden doorgestuurd naar de Identity Provider en hoeft hij of zij geen school meer te selecteren op het WAYF-scherm (Where Are You From) van Entree Federatie.

Forced authentication

Federatieve accounts en Entree Accounts

Binnen Entree Federatie worden twee soorten accounts onderscheiden:

  • Federatieve accounts: Dit zijn accounts die de gebruiker van zijn of haar school heeft gekregen. Ze worden daarom ook wel schoolaccounts genoemd. De persoonsgegevens worden door de school beheerd en tijdens het authenticatie proces vraagt Entree Federatie deze gegevens op bij de Identity Provider van de school.
  • Entree accounts: Omdat er ook gebruikers zijn die geen schoolaccount hebben, heeft Kennisnet een eigen Identity Provider, Entree Account. Hier kan iedereen met een geldig e-mailadres een account aanmaken. Deze accounts bevatten minder persoonsgegevens en ze zijn ook niet geverifieerd. Daarom zijn er dienstaanbieders die ervoor kiezen om authenticatie middels een Entree Account niet toe te staan.

Implementatie

Nadat de voorbereiding is afgerond kan worden begonnen aan de implementatie van de koppeling met Entree Federatie.

Testen van de koppeling

Voor het testen van de koppeling kan gebruik gemaakt worden van de Referentie Identity Provider van Entree Federatie. Met behulp van deze applicatie wordt het inloggen van een gebruiker via bijvoorbeeld een Elektronische Leeromgeving gesimuleerd. Het testscenario staat beschreven op: Service provider koppeling testen.

Overeenkomst

Nadat de koppeling op staging geconfigureerd en succesvol getest is, wordt er een overeenkomst afgesloten tussen de dienstaanbieder en Entree Federatie. Kennisnet zal hiervoor contact opnemen met de administratief contactpersoon van de dienstaanbieder.