KNF:Shibboleth-sp

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Ga naar: navigatie, zoeken

Entree Federatie-symbol.png Entree Federatie: Shibboleth-sp

Installatie

Configuratie

De Kennisnet Federatie vraagt een aantal specifieke configuraties aan Shibboleth.
LET OP! Volgende configuraties zijn toevoegingen of wijzigingen.

attribute-map.xml

  <!-- standaard entree attributen controleer shibd.log of er attributen niet zijn gemapped -->
  <Attribute name="entree_uid" id="entree_uid"/>
  <Attribute name="uid" id="uid"/>
  <Attribute name="eduPersonAffiliation" id="eduPersonAffiliation"/>
  <Attribute name="givenName" id="givenName"/>
  <Attribute name="nlEduPersonHomeOrganizationId" id="nlEduPersonHomeOrganizationId"/>
  <Attribute name="nlEduPersonHomeOrganization" id="nlEduPersonHomeOrganization"/>

config.xml

  <!-- Voer een entityID in voor uw applicatie (meestal unieke url van de dienst) -->
  <ApplicationDefaults entityID="http://domainname.com"
             REMOTE_USER="eppn persistent-id targeted-id"
             <!-- AJP wordt voor het attribuut geplaatst. uid wordt bijvoorbeeld AJP_uid. Dit is niet verplicht. -->
             attributePrefix="AJP_">

  <!-- Standaard keuzemenu voor Identity Provider uitzetten en direct naar Kennisnet Federatie wijzen.
     Onderstaande configuratie is voor staging. Bij livegang moet deze waarde aangepast te worden naar aselect.entree.kennisnet.nl -->
  <SSO entityID="aselect-s.entree.kennisnet.nl">
     SAML2
  </SSO>

  <!-- Voer de juiste contactgegevens in -->
  <Errors supportContact="entree@kennisnet.nl"
    logoLocation="/shibboleth-sp/logo.jpg"
    styleSheet="/shibboleth-sp/main.css"/>

  <!-- Definieer de locatie waar de metadata van Kennisnet Federatie opgehaald dient te worden. 
     Bij livegang moet de uri aselect.entree.kennisnet.nl ingesteld worden. -->
    <MetadataProvider type="XML" uri="https://aselect-s.entree.kennisnet.nl/openaselect/profiles/saml2/"
      backingFilePath="entree-staging-metadata.xml" reloadInterval="7200">
    </MetadataProvider>