KVS:DossierValidatie

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Kennisnet Validatie Service-symbol.png Kennisnet Validatie Service: DossierValidatie


User Story

Ik ben Deelnemer en wil een Dossier valideren om de correctheid vast te stellen (voorafgaand aan verzending of verwerking)

Beschrijving

De Kennisnet Validatie Service biedt de service om een document te valideren tegen de gespecificeerde specificatie. Zo kan een documentbron controleren of een gegenereerd document valide is alvorens het over te dragen en kan een documentdoel controleren of een overgedragen document valide is.

Scenario

Stap 1 Documentbron stuurt een document naar het KVS via de <LINK NAAR WSDL> validerenDocument.
Stap 2 Het KVS controleert of er een testversie gespecificeerd is. Indien dit niet het geval is, wordt validatie uitgevoerd tegen laatste versie.
Stap 3 Het KVS controleer of gespecificeerde testversie correct (beschikbaar als testset binnen KVS) is. Indien dit niet het geval is, voert het KVS geen validatie uit.
Stap 4 Het KVS controleert of de grootte van het dossier binnen de marges van de specificatie valt.Indien dit niet het geval is, voert het KVS geen verdere validatie uit.
Stap 5 Het KVS voert validatie uit.
Stap 6 Het KVS retourneert de uitkomst van de validatie.

Preconditie

  • De betrokken leverancier van Documentbron heeft een bewerkingsovereenkomst afgesloten met Kennisnet.
  • Documentbron heeft toegang tot KVS

Aanroep parameters

I/O Parameter Opmerkingen
input dossier dossier (in xml formaat) inclusief attachments
input standaardversie (optioneel) versie waartegen dossier gevalideerd wordt
output uitkomst validatie valide/niet valide
output foutmeldingen (optioneel) zie foutmeldingen
output controle waarde (optioneel) hashwaarde (md5) van gevalideerd dossier
output standaardversie versie waartegen dossier gevalideerd is

Responsewaarden

Controle Uitkomst Response Registratie in log
1 validatie van het document op structuur(xsd) en inhoudelijk (xslt) document blijkt valide bevestiging geslaagde validatie "Document is valide volgens standaard <StandaardVersie>"
2 validatie van het document tegen ELDDocument.xsd en ValiderenDocument.xsl document blijkt niet valide melding(en) zoals gegenereerd tijdens validatie "Document is niet valide volgens standaard <StandaardVersie> - <melding(en) zoals gegenereerd tijdens validatie>"

Alternatieve flows

Stap 3b Het KVS constateert dat de opgegeven testversie niet correct is. Het KVS retourneert dit zoals gespecificeerd. Het scenario eindigt.
Stap 4b Het KVS constateert dat de grootte van het dossier het maximum overschreidt. Het KVS retourneert dit zoals gespecificeerd. Het scenario eindigt.
Stap 5b Het KVS constateert dat het document niet valide is. Het KVS retourneert dit zoals gespecificeerd. Het antwoord bevat ook een lijst met bij de validatie in het dossier geconstateerde fouten. Het scenario eindigt.

Controles en foutwaarden

controle resultaat bij fout log entry
1 versienummer schema validatie wordt niet uitgevoerd “Versie standaard uit aanroep wordt niet ondersteund”
2 grootte dossier validatie wordt niet uitgevoerd “Grootte dossier overschreidt maximum.”