KVS:RelatieOSO

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Ga naar: navigatie, zoeken

Kennisnet Validatie Service-symbol.png Kennisnet Validatie Service: RelatieOSO

Achtergrond

De PO- en VO-raad willen scholen faciliteren in het digitaal overdragen van informatie over leerlingen die overstappen van hun huidige naar een nieuwe school. Het Project OSO werkt daartoe aan een Overstapservice voor het onderwijs (OSO). Deze service gaat scholen faciliteren in het uitwisselen van overstapdossiers met behulp van hun bestaande leerlinginformatiesystemen. Vanwege juridische overwegingen is het KVS buiten de OSO keten geplaatst. Leveranciers van Leerlings Administratie Systemen (LAS) en/of Regionale Platforms (RP) kunnen gebruik maken van het KVS, onder voorwaarde dat de leverancier en Kennisnet een bewerkingsovereenkomst zijn aangegaan.

Document validatie binnen OSO keten

Voor elk type OSO document bestaat een specificatie. De Kennisnet Validatie Service biedt de service om een document te valideren tegen de betreffende specificatie. Zo kan een deelnemer controleren of:

  • een gegenereerd document valide is alvorens het over te dragen
  • een overgedragen document valide is alvorens het verder te verwerken.

Omdat het KVS formeel geen onderdeel uitmaakt van de OSO keten zijn er aanvullende eisen aan het gebruik van het KVS. Leveranciers van deelnemende systemen dienen voorafgaand aan gebruik van het KVS een bewerkingsovereenkomst met de eigenaar van het KVS (Kennisnet) af te sluiten. Het toepassen van het KVS is optioneel voor deelnemers, maar het wordt aangeraden om de validatie toe te passen om de kwaliteit van de overdracht te waarborgen en/of te controleren.


Relatie met Programma van Eisen en Ontwerpdocumentatie OSO

Dit document is specifiek gericht op de implementatie van het KVS ter ondersteuning van de Overstapservice Onderwijs. Naast dit document zijn de volgende documenten beschikbaar:

  1. Ontwerp Overstapservice: Dit is een algemeen ontwerp van de overstapservice als geheel en biedt dus context aan dit document.
  2. EduStandaard OSO: Hierin wordt de structuur en semantiek van het overstapdossier gespecificeerd. Het KVS volgt deze specificatie bij het valideren van een dossier.
  3. Ontwerp en PvE LAS/RP: specificatie van de implementatie van de overstapservice in een LAS of RP.

Deze documenten zijn via de MijnOSO site opvraagbaar.