KVS:Technische Documentatie OSO Validatie/Issuelijst/Kolommen

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Ga naar: navigatie, zoeken

Betekenis Issuelijst kolommen

De kolommen van deze tabel hebben de volgende betekenis:

 • kolom “Nr”

De gegevens in deze kolom is administratief. Dit is een volgnummer in de lijst om bij bespreking van deze lijst eenduidig naar het issue te kunnen verwijzen.

 • kolom “Ingediend”

De gegevens in deze kolom omvatten de datum van indiening en de indiener. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de achtergrond of nadere details van het issue later te kunnen achterhalen.

 • kolom “Issue”

De omschrijving van het issue in de derde kolom bevat een beknopt, relevant omschrijving van het issue. Wanneer een issue is opgelost (of gekozen is om dit issue te negeren) is de oplossing toegevoegd aan de beschrijving.

 • kolom “Status”

Bij ieder issue wordt de status in deze kolom bijgehouden. De mogelijke waarden in deze kolom en bijbehorende betekenis zijn:

Waarde van Status Betekenis
Open Dit issues is ingediend en ingeschat als relevant; dit issues staat dus open om in de toekomst te worden opgepakt en/of opgelost.
In behandeling Dit issues is inmiddels opgepakt om in de eerst volgende versie van de afspraak te worden opgelost.
Afgesloten Dit issues is inmiddels opgelost in voorgaande versies van de afspraak.
Afgevoerd Dit issue wordt volledig afgedekt in een ander issue (dubbeling) of is inmiddels niet meer relevant geworden.

kolom “Impact” Bij ieder issue wordt een inschatting gemaakt van de impact voor een softwareleverancier (SWL) om de oplossing te implementeren. Deze inschatting is indicatief en kan per type SWL anders zijn. De mogelijke waarden in deze kolom zijn: Klein, Gemiddeld of Groot.

 • Kolom “Niveau”
  • Categorie 1 = Tekstuele correcties en verduidelijkingen
  • Categorie 2 = Functionele correcties en verduidelijkingen
  • Categorie 3 = Kleine functionele aanpassingen
  • Categorie 4 = Substantiële functionele aanpassingen
  • Gategorie 5 = Anders