OBK:Kennisnetset

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

OnderwijsBegrippenKader-symbol.png OnderwijsBegrippenKader: Kennisnetset

Warn.gif Het Onderwijsbegrippenkader gaat in de huidige vorm verdwijnen. Bekijk deze site voor meer toelichting: https://www.kennisnet.nl/onderwijsbegrippenkader

Kennisnet kiest ervoor om het Onderwijs Begrippenkader (OBK) te gebruiken voor het metadateren en vinden van leermateriaal binnen het ECK domein. Om praktische redenen kiest Kennisnet voor het gebruik van een door Kennisnet gecontroleerde subset begrippen uit het OBK, de Kennisnetset.

VDEX

De Kennisnetset wordt nu in verschillende vocabulaires uitgeleverd. Elke vocabulaire is beschikbaar in het VDEX formaat. In dit formaat worden een aantal relatietypes gebruikt om de onderlinge verbanden tussen de vocabulaires aan te geven.

relatie omschrijving
BT targetterm is een broader term van sourceterm
NT targetterm is een narrower term van sourceterm
heeftBkInhoud sourceterm is gekoppeld aan inhoud in targetterm
heeftBkNiveau sourceterm is gekoppeld aan niveau targetterm
heeftBkDoel sourceterm is gekoppeld aan doel targetterm
heeftBkInhoudType sourceterm heeft een bepaalde inhoud typering in targetterm
heeftBkNiveauType sourceterm heeft een bepaalde niveau typering in targetterm
heeftBkDoelType sourceterm heeft een bepaalde doel typering in targetterm

Beperkingen

De huidige VDEXen en hierboven beschreven datamodel hebben een aantal beperkingen. Deze beperkingen hebben te maken met contextafhankelijke informatie in het OnderwijsBegrippenKader.

namen

Afhankelijk van het leerniveau kan een vak soms een andere naam hebben. In het hoger onderwijs bestaat er "Italiaanse taal en cultuur", en in het primair onderwijs heet ditzelfde begrip "Italiaans".

In het huidige datamodel is er voor elk begrip maar 1 naam mogelijk. De importvolgorde bepaalt daarmee de naam van het begrip, waarbij de laatst geimporteerde naam de voorgaande overschrijft.

hierarchische relaties

Sommige begrippen hebben alleen deelbegrippen in een bepaald leerniveau. Het kan dus in het OBK voorkomen dat voor een bepaald leerniveau een vak bestaat en een vakkern, maar dat deze geen relatie hebben in dat leerniveau. Indien er bij een ander leerniveau wel een parent-child relatie bestaat tussen deze begrippen, dan zal er bij het eerste niveau ten onrechte een deelrelatie worden getoond.

In het huidige datamodel zijn hierarchische relaties niet contextafhankelijk.