OBK:Releases

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

OnderwijsBegrippenKader-symbol.png OnderwijsBegrippenKader: Releases

Warn.gif Het Onderwijsbegrippenkader gaat in de huidige vorm verdwijnen. Bekijk deze site voor meer toelichting: https://www.kennisnet.nl/onderwijsbegrippenkader

De afgelopen periode is de inhoud van het OBK op diversen momenten bijgewerkt en uitgebreid. Hieronder volgt een omgekeerd chronologische lijst van release notes:

datum omschrijving
2014-10-14 In deze release de volgende belangrijkste wijzigingen in de begrippen en relaties van het OBK:
 1. De kerndoelen voor voorgezet speciaal onderwijs (VSO) zijn toegevoegd
 2. De drie VSO uitstroomprofielen (Vervolgonderwijs, Arbeidsmarkt, Dagbesteding) zijn toegevoegd en gekoppeld aan de betreffende VSO kerndoelen
 3. De referentieniveaus voor ERK moderne vreemde talen (MVT) zijn toegevoegd; denk hierbij aan de niveaus A1 t/m C2
 4. In het label van alle tussendoelen is de begintekst "De leerling kan" weggehaald; op deze wijze worden labels korter en conform de aangeleverde broninformatie
 5. Aan alle begrippen in de kernprogramma's is de eigenschap volgnummer ingevuld; dit maakt sorteren op kernprogramma volgorde (vaste volgorde) en alfabetische volgorde mogelijk

Er zijn geen aanpassingen in het model doorgevoerd.

2014-07-07 In deze release onder meer de volgende wijzigingen in de begrippen en relaties van het OBK:
 1. Kernprogramma Rekenen voor po is toegevoegd
 2. Het leergebied NME en bijbehorende thema's zijn toegevoegd voor po en vo
 3. De thema's van het examenprogramma van Landbouw breed zijn als als vakkernen bij het beroepsgerichte programma toegevoegd
 4. Het niveau SBaO toegevoegd binnen po
 5. De niveaus SO en VSO en bijbehorende vakken/leergebieden en leerlingkenmerken (clusters) zijn toegevoegd

De volgende aanpassingen in het model zijn doorgevoerd:

 1. Alle kerndoelen voor po en vo onderbouw zijn gekoppeld aan de tussendoelen (niet meer vakken en vakkernen)
 2. Alle vakinhouden die in een bepaald kernprogramma voor een bepaald niveau geen enkel tussendoel hebben, zijn verwijderd uit het kernprogramma voor dat niveau.
2014-06-05 In deze release onder meer de volgende wijzigingen:
 1. Kernprogramma Engels voor bovenbouw vmbo en hv is toegevoegd
 2. Tussendoelen toegevoegd van het vak Aardrijkskunde voor vmbo bl onderbouw
 3. Vakkernen, subkernen, vakinhouden en tussendoelen van alle MVT (DU, FR en SP) hebben nu eigen unieke identifiers
 4. Alle tussendoelen van de vakken Aardrijkskunde, Nederlands en Wiskunde (voor vmbo en hv onderbouw), zijn nu ook gekoppeld aan betreffende vakinhoud
 5. Enkele tussendoelen met een lang label voor Wiskunde zijn ingekort of gesplitst in meerdere doelen.
2014-04-09 In deze release onder meer de volgende wijzigingen:
 1. Vakinhouden PO toegevoegd van de vakken Aardrijkskunde, Engels, Geschiedenis
 2. Tussendoelen PO toegevoegd van de vakken Aardrijkskunde, Engels, Geschiedenis
2014-03-06 In deze release onder meer de volgende wijzigingen:
 1. Referentieniveaus taal en rekenen 2F t/m 3S toegevoegd aan de betreffende contexten - vmbo-onderbouw t/m mbo
 2. De typebegrippen intersectoraal programma, intrasectorale programma en beroepsgericht vak zijn samengenomen tot beroepsgericht programma
 3. VO Kerndoelen 27, 28 en 40 hebben nu een relatie met de betreffende vakken, waardoor alle kerndoelen ‘afgedekt’ zijn door een vak – vmbo/h/v/ onderbouw
 4. Tussendoelen toegevoegd van de vakken Biologie, Geschiedenis, NaSk, Duits, Frans, Spaans – vmbo onderbouw
 5. Tussendoelen toegevoegd van de vakken Biologie, Geschiedenis, Natuurkunde, Scheikunde, Duits, Frans, Spaans – h/v onderbouw
2013-10-07 In deze release onder meer de volgende wijzigingen:
 1. Eerste officiële release na de omzetting van het OBK datamodel naar basisbegrippen (met uuid) en contextbegrippen. Waarbij ieder contextbegrip (ook wel proxy genoemd) is gedefinieerd op basis van een basisbegrip (en de uuid van dit basisbegrip overneemt).