OSO:2017/Afmelden Sessie

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Actor(s) Goal(s)
Doelsysteem Afronden opvraagsessie
Traffic Center Afronden opvraagsessie en vastleggen resultaat van sessie

Context

Afmelden sessie is de laatste stap in het doorlopen van een transactie voor het opvragen van een dossier of het doorgeven van een notificatie.

 • Dossier opvragen: Doelsysteem meldt sessie af bij Traffic Center en geeft 'beste resultaat': Het 'hoogste resultaat' op de resultaat tabel [reultaten] dat binnen de sessie teruggegeven is door een bevraagd Aanleverpunt.

Er kunnen meerdere aanleverpunten bevraagd zijn. Wanneer het beste resultaat bij meerdere aanleverpunten is behaald, dan moet het laatst bevraagde aanleverpunt met dat resultaat worden teruggegeven.

Preconditie

 • Doelsysteem heeft een geldige sessie aangevraagd en toegekend gekregen
 • Bronsysteem heeft een verzoek voor een specifiek dossier van Systeem (doelschool) ontvangen
 • Bronsysteem heeft verzoek tegen sessie laten controleren door Traffic Center
 • Bronsysteem heeft verzoek voor dossier afgehandeld
 • Er zijn geen Bronsysteem meer beschikbaar die binnen deze sessie bevraagd kunnen worden.

Postconditie

 1. Sessie is geregistreerd als afgerond door Traffic Center
 2. 'Beste resultaat' is vastgelegd door Traffic Center

Basic Scenario

 1. Doelsysteem verzoekt Traffic Center om sessie als afgerond te registreren
 2. IF de sessie bekend is AND de sessie gegevens komen overeen met de gegevens in het verzoek
  1. Traffic Center registreert de sessie als afgerond
 3. ELSE afwijking in sessie gegevens
  1. Traffic Center geeft foutmelding
  2. Doelsysteem beëindigt Sessie (geen terugkoppeling naar eindgebruiker)
 4. ENDIF

Uitzonderingen en meldingen

Hieronder worden alternatieve scenario's en de bijbehorende melding opgesomd:
.

Resultaat Omschrijving Toelichting Melding aan Eindgebruiker
OverdrachtGeslaagd Afmelding is correct ontvangen door het Traffic Center Afmelding is correct ontvangen door het Traffic Center en zal daar verder worden verwerkt. NvT
AanvragerNietBekend Doelsysteem is niet bekend bij het Traffic Center In het Register is de combinatie van DoelBRIN en APindex niet aanwezig. Je systeem probeert het document overdracht af te melden met een foutieve brin + aanleverpunt code combinatie.
AanvragerAanleverpuntNietBekend Het meegegeven Aanleverpunt is niet geregistreerd voor deze aanvrager Het Aanleverpunt is in het Register niet gekoppeld voor aan dit Doelsysteem/Leverancier Het aanleverpunt waarmee de overdracht wordt afgemeld, is niet geregistreerd voor je school.
AanvragerNietBeschikbaar Doelsysteem (aanvragend AP) is (nog) niet gerechtigd om gebruik te maken van de overstapservice Het doelsysteem is bekend bij het TC, maar (nog) niet toegelaten op het OSO netwerk. Mogelijke oorzaken: Het aanleverpunt is aangemaakt in de back office en doorgegeven aan het TC. De school kan (nog) niet gekwalificeerd zijn of het aanleverpunt is op inactief gesteld. Er heeft zich een interne fout voorgedaan tijdens de overdracht. Neem contact op met je software leverancier.
OnbekendAanleverpunt Er is in 'SessiecontroleRequest' een aanleverpunt gebruikt, dat niet in de bijbehorende 'OverdrachtResponse' verkregen is. Bij het initiëren van de Sessie geeft het TC een lijst met te bevragen Aanleverpunten terug. Dit meegestuurde Aanleverpunt was niet aanwezig in die lijst. Er heeft zich een interne fout voorgedaan tijdens de overdracht. Neem contact op met je software leverancier.
VerstrekkerNietBekend De verstrekker is niet bekend bij het Traffic Center De gemelde Bronschool (BRIN) is niet geregistreerd. Je systeem probeert de sessie af te melden met een BRIN van de bronschool dat niet bekend is in het OSO register.
VerstrekkerAanleverpuntNietBekend Het meegegeven aanleverpunt is niet geregistreerd voor deze verstrekker Het Aanleverpunt (BRIN + APindex) van de Bronschool is niet bekend in het Register. Je systeem probeert de sessie af te melden met een meegegeven aanleverpunt dat niet is geregistreerd voor de verstrekker van het dossier.
VerstrekkerNietBeschikbaar De verstrekker is niet gerechtigd om de overstapservice te gebruiken Je systeem probeert de sessie af te melden met een Bronsysteem code dat niet gerechtigd om de overstapservice te gebruiken.
SessieVerlopen De sessie is verlopen; de sessie-time-out is verstreken. De sessie kan niet worden afgemeld omdat deze reeds verlopen is.
SessieNietGecontroleerd Bij de sessiecontrole is door het TC een sessiefout geconstateerd. Het bevraagde Aanleverpunt kreeg deze fout terug bij het controleren van de Sessie De sessie kon niet worden gecontroleerd en hierdoor niet worden afgemeld.
SessieOngeldig De sessie is ongeldig; het ID is nooit uitgedeeld. Het sessieId komt niet overeen met datgene wat verstrekt is in het overdrachtsResponse. De sessie is ongeldig en kan hierdoor niet worden afgemeld.
SessieReedsAfgemeld De sessie is al eerder afgemeld. De sessie kan niet worden afgemeld omdat deze al afgemeld is.
OngeautoriseerdAanleverpunt Doelsysteem (aanvragend AP) is in het Register geregistreerd met andere Leverancier. Het Aanleverpunt (BronBRIN/APindex) is bekend bij OSO, maar in het Register is een andere Leverancier bekend dat die deze sessie aanvraag indient. Je systeem staat verkeerd geregistreerd in het OSO register, hierdoor kan de document overdracht niet afgemeld worden.
<Geen response> Het Traffic Center geeft een time out of technische fout. Het aanvragende Bronsysteem staakt de verdere aanvraag en geeft de eindgebruiker hierover een foutmelding. Het OSO systeem geeft een time out of technische fout en hierdoor kan de sessie niet afgemeld worden.

Aanroep en antwoord

 • Request:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns="http://xml.eld.nl/schemas/Overstapservice/20170401">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns:afmeldingRequest>
     <ns:bronBrin>00AH</ns:bronBrin>
     <ns:bronAanleverpuntIndex>18</ns:bronAanleverpuntIndex>
     <ns:doelBrin>12SS</ns:doelBrin>
     <ns:doelAanleverpuntIndex>1</ns:doelAanleverpuntIndex>
     <ns:sessieId>b8b9a132-51ca-4188-8de7-323842336156</ns:sessieId>
     <ns:status>VerstrekkingGeslaagd</ns:status>
   </ns:afmeldingRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


Element Uitleg Opmerkingen
bronBrin Dit is het brinnummer van het Bronsysteem. Het TC controleert of het Bronsysteem bekend en actief is in het deelnemersregister. (Verplicht)
bronAanleverpuntIndex (Verplicht). Dit is het aanleverpuntnummer van het bronSysteem, dat (als laatste aanleverpunt) het overeenkomstige resultaat (uit de de documentResponse) heeft gegeven aan het doelSysteem. Er kunnen meerdere aanleverpunten bevraagd zijn. Wanneer de beste resultaat bij meerdere aanleverpunten is behaald, dan moet het laatst bevraagde aanleverpunt met dat resultaat worden teruggegeven.
doelBrin Dit is het brinnummer van het Doelsysteem. Het TC controleert of het Doelsysteem bekend en actief is in het deelnemersregister.
doelAanleverpuntIndex Dit is de index van het Aanleverpunt van het Doelsysteem.
sessieId Dit is de sessieId die ontvangen is in de overdrachtsResponse en gebruikt is in de communicatie met het bronSysteem.
status Dit is het resultaatbericht dat het doelsysteem heeft ontvangen bij het aflopen van de aanleverpunten bij het opvragen van een dossier in de documentRequest. Als het doelSysteem het dossier succesvol heeft ontvangen, dan stuurt het bronSysteem geen foutmelding en moet het doelSysteem het resultaat 'VerstrekkingGeslaagd' meegegeven in het statusveld. Bij meerdere meldingen van meerdere aanleverpunten wordt het 'beste resultaat' doorgegeven, bepaald door de hoogste plaats in de tabel Meldingen bij opvragen Dossier.
 • Response:
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
   <over:afmeldingResponse xmlns:over="http://xml.eld.nl/schemas/Overstapservice/20170401">
     <over:resultaat>SessieVerlopen</over:resultaat>
   </over:afmeldingResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>