OSO:2017/Initiëren Terugkoppeling: verschil tussen versies

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Preconditie)
k (Postconditie)
Regel 21: Regel 21:
 
==Postconditie==
 
==Postconditie==
 
*Traffic Center heeft Terugkoppeling Melding geregistreerd
 
*Traffic Center heeft Terugkoppeling Melding geregistreerd
*Bronsysteem heeft correcte url van Bronsysteem ontvangen
+
*Bronsysteem heeft correcte url van Doelsysteem ontvangen
   
 
==Basis scenario==
 
==Basis scenario==

Versie van 16 mrt 2017 om 10:08

Actor(s) Goal(s)
Bronsysteem Melden dat Bronsysteem Terugkoppeling aan Doelsysteem wil versturen en adres van Aanleverpunt ontvangen.
Traffic Center Controleren of Terugkoppeling verstuurd kan worden en zorgen dat Terugkoppeling bij juist Aanleverpunt wordt afgeleverd.

NB: Bij deze beschrijving wordt Bronsysteem gebruikt als het SWV- of RP-systeem dat een Terugkoppeling wil versturen.

 • Bronsysteem: Het SWV/RP systeem dat (voorafgaand aan deze uitwisseling) een Dossier heeft ontvangen

Dit betekent dat de richting van de Terugkoppeling wordt aangehouden en wordt afgeweken(!) van de richting van de Dossier uitwisseling .

Preconditie

 • Bronsysteem is aangesloten op OSO keten
 • Bronsysteem heeft Koppelsleutel ontvangen via Notificatie
 • Bronsysteem heeft Dossier opgevraagd bij Doelsysteem met behulp van KoppelSleutel

Postconditie

 • Traffic Center heeft Terugkoppeling Melding geregistreerd
 • Bronsysteem heeft correcte url van Doelsysteem ontvangen

Basis scenario

 1. Bronsysteem verstuurt Terugkoppeling Melding naar Traffic Center
 2. IF DoelAanleverpunt is actief AND DoelAanleverpunt heeft 'doel' ingesteld op 'OV'
  1. IF KoppelSleutel valide is*
   1. Traffic Center registreert de Notificatie Melding
   2. Traffic Center geeft url van het Doelaanleverpunt terug
  2. ELSE
   1. Traffic Center geeft foutmelding
 3. ELSE
  1. Traffic Center geeft foutmelding
 4. ENDIF

*Valide Koppelsleutel betekent dat de combinatie BronAP--KoppelSleutel--DoelAP is geregistreerd in het TC.

Uitzonderingen en meldingen

Hieronder worden alternatieve scenario's en de bijbehorende melding opgesomd:
.

Resultaat Omschrijving Toelichting Melding aan Eindgebruiker
<url van AP> TC geeft url van (bron)AP (LAS) terug aan Doelsysteem (SWV/RP). Bronsysteem (SWV/RP) kan nu Terugkoppeling versturen naar Bronsysteem (LAS). Zie opmerking boven over gebruik doel- en bron- systeem.
AanvragerNietBekend Het bronsysteem (aanleverpunt dat de notificatie meldt) is niet bekend bij het Traffic Center. De aanvrager is niet gerechtigd om de overstapservice te gebruiken. In het Traffic Center register is de combinatie van bronBrin en bronAanleverpuntIndex niet aanwezig. De aanvrager is niet gerechtigd om de overstapservice te gebruiken. Neem contact op met je leverancier.
AanvragerAanleverpuntNietBekend Het bronAanleverpuntIndex is niet geregistreerd voor deze aanvrager (bronBrin). Het bron aanleverpunt is niet bekend in het OSO systeem, hierdoor kan geen notificatie melding worden aangevraagd.
AanvragerNietBeschikbaar De aanvrager (bronBrin) is niet gerechtigd om de overstapservice te gebruiken. Je school is niet aangesloten op OSO. Neem contact op met de servicedesk van OSO.
OngeautoriseerdAanleverpunt Het OIN van het certificaat komt niet overeen met die van de geregistreerde leverancier. Het bronsysteem (aanleverpunt dat Notificatie meldt) is in het Traffic Center register geregistreerd door een andere leverancier. Het aanleverpunt (bronBrin/bronAanleverpuntIndex) is bekend bij OSO, maar het aanleverpunt staat geregistreerd bij een andere leverancier. Interne fout bij OSO systeem. Neem contact op met de servicedesk van OSO.
VerstrekkerNietBekend De verstrekker (het doelsysteem waar de notificatie naartoe verstuurd moet worden) is niet bekend bij het Traffic Center. Het aanleverpunt van de school waarmee je wilt uitwisselen, is nog niet bekend bij OSO. Neem contact op met de betreffende school.
VerstrekkerAanleverpuntNietBekend Het meegegeven aanleverpunt is niet geregistreerd voor deze verstrekker. Het opgegeven Aanleverpunt (DoelBRIN/APindex) van het Doelsysteem is niet bekend. Het opgegeven Aanleverpunt van het Doelsysteem is (nog) niet opgenomen in het Register. Het aanleverpunt van de school waarmee je wilt uitwisselen, is nog niet bekend bij OSO. Neem contact op met de betreffende school.
VerstrekkerNietBeschikbaar De verstrekker is niet gerechtigd om de overstapservice te gebruiken. Het opgegeven Aanleverpunt van het Doelsysteem is (nog) niet gerechtigd om de overstapservice te gebruiken. De Doelschool is bekend in het Register, maar het opgegeven Aanleverpunt is (nog) niet actief. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden doordat de URL van dit Aanleverpunt niet (goed) is geregistreerd De school waarmee je wilt uitwisselen, heeft geen actieve aanleverpunten bij OSO. Neem contact op met de betreffende school.
OnbekendeKoppelsleutel De KoppelSleutel is niet bekend bij het TC. De KoppelSleutel geldt voor een specifieke Bronaanleverpunt-Doelaanleverpunt combinatie. Deze is niet gevonden in het TC register. Er heeft zich een interne fout voorgedaan tijdens de SWV aanvraag. Neem contact op met je software leverancier.
OnbekendeKoppelsleutelCombinatie De combinatie van KoppelSleutel-BronAP--KoppelSleutel-DoelAP is niet bekend bij het TC. De KoppelSleutel geldt voor een specifieke Bronaanleverpunt-Doelaanleverpunt combinatie. Deze is niet gevonden in het TC register. Er heeft zich een interne fout voorgedaan tijdens de SWV aanvraag. Neem contact op met je software leverancier.
<Geen response> Technische fout Het meldende Bronsysteem staakt de verdere Notificatie en geeft de eindgebruiker hierover een foutmelding. Er kan geen verbinding gemaakt worden met het OSO systeem. Probeer het later nog eens.

Aanroep en antwoord

Element Uitleg Opmerkingen
bronBRIN Dit is het brinnummer van de Bronschool waar de Terugkoppeling aan verstuurd wordt. De Bronschool kan meerdere Aanleverpunten hebben.
bronAanleverpuntIndex Dit is de index van het specifieke Aanleverpunt waar de Terugkoppeling aan verstuurd wordt. Een Terugkoppeling wordt altijd naar één specifiek Aanleverpunt verstuurd.
doelBrin Dit is het brinnummer van het Doelsysteem dat de Terugkoppeling aanmeldt. Het TC controleert of het Doelsysteem bekend en actief is in het deelnemersregister. Zie opmerking boven over gebruik doel- en bron- systeem.
doelAanleverpuntIndex Dit is de index van het Aanleverpunt van het Doelsysteem dat de Terugkoppeling aanmeldt. Zie opmerking boven over gebruik doel- en bron- systeem.
koppelsleutel De koppelsleutel zoals ontvangen in de Notificatie vanuit het Doelsysteem De koppelsleutel is verplicht voor dit type uitwisseling