OSO:2017/Leverancier/Testschool

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Op de Sandbox-17-omgeving is een testschool beschikbaar gesteld die door de LAS/RI/SWV-systemen gebruikt kan worden voor een ketentest. De testschool fungeert als bronsysteem, wat betekent dat een LAS/RI/SWV als doelSysteem een dossier kan ophalen bij de testschool.

De testschool werkt volgens de laatste versie van de standaard (xsd, xslt en dossier).

  • Initiator: doelSysteem => Het LAS of RP
  • Responder: bronSysteem => De testschool
  • Pre: Het LAS of RP beschikt over een geldig certificaat en wachtwoord om een testuitwisseling te kunnen doen.
  • Post: Indien een bestaand bsn wordt opgevraagd ontvangt het LAS of RP een dossier van de testschool.

Test-leveranciercertificaat

De testschool op de Sandbox-17-omgeving zal beschikbaar zijn voor LAS/RI-systemen die de beschikking hebben over een test-leveranciercertificaat dat is uitgegeven door Kennisnet.

Overzicht beschikbare dossiers op testschool op Sandbox-17

Er zijn een aantal scenario's gedefinieerd die de verschillende alternatieve paden simuleren, zoals beschreven in het kader "Dossier opvragen".

Info.gif De nummers in de tabel zijn van testleerlingen op testschool 00YY op de Sandbox-17-omgeving
BSN of onderwijsnummer Type flow (N, A, E*) Resultaat Opmerkingen
101211151 (onderwijsnummer) N POVO-dossier wordt verstrekt
662460613 N VOVO-dossier wordt verstrekt
482782481 N POPO-dossier wordt verstrekt
613543439 N Er wordt een goed gevuld dossier verstrekt met veel bijlagen
559144428 N Er wordt een oud OSO'15 dossier verstrekt, dat niet meer valide is.
991904862 N Er wordt een oud OSO'16 dossier verstrekt, dat niet meer valide is.
388483763 N 1. geen aanvraagdatum in het documentRequest : er wordt een dossier zonder eindtoets en zonder herzienadvies verstrekt.

2. aanvraagdatum ligt vóór de verzameldatum (2017-04-06T13:34:30+02:00) : er wordt een dossier met eindtoets en herzienadvies verstrekt.

3. aanvraagdatum is gelijk aan of ligt na de verzameldatum (2017-04-06T13:34:30+02:00) : LeerlingInfoNietGewijzigd wordt teruggegeven in de response.

061463905 N POPO-dossier wordt verstrekt Notificatietest.

Bij de eerste documentRequest van de aanvrager naar de testschool krijgt de aanvrager LeerlingInfoNietBeschikbaar. De testschool stuurt dan een notificatieRequest naar de aanvrager. Bij een succesvolle notificatieResponse van de aanvrager naar de testschool wordt het dossier van deze leerling klaargezet en kan de aanvrager het dossier ophalen.

149520876 N DossierVersieNietCorrect wordt verstrekt
845375398 N Een compleet VOVO dossier inclusief alle OPTIONELE categorieën wordt verstrekt Dossier voor Selectief Uitleveren
643490139 N Een VOVO dossier met alle mogelijke categorieën uitgezet (OPT_UIT) wordt verstrekt Dossier voor Selectief Uitleveren
269674305 N Een compleet POVO dossier inclusief alle OPTIONELE categorieën wordt verstrekt Dossier voor Selectief Uitleveren
769831424 N Een POVO dossier met alle mogelijke categorieën uitgezet (OPT_UIT) wordt verstrekt Dossier voor Selectief Uitleveren
968616690 N Een compleet POPO dossier inclusief alle OPTIONELE categorieën wordt verstrekt Dossier voor Selectief Uitleveren
287938487 N Een POPO dossier met alle mogelijke categorieën uitgezet (OPT_UIT) wordt verstrekt Dossier voor Selectief Uitleveren
231776329 N Een BinnenBrin dossier wordt verstrekt Dit dossier bevat ook de tag <categorie_uitlevering>. De categorieën zijn VERPLICHT of OPTIONEEL (volgens het BB profiel).
118716943 N Een niet valide POVO dossier wordt verstrekt

Test-BRIN-nummers

Er zijn een aantal testaccounts met test-BRIN-nummers beschikbaar. Deze kunnen worden gebruikt om op de Sandbox-17-omgeving testuitwisselingen uit te voeren, zonder dat administraties van scholen vervuild raken en/of 'echte' dossiers moeten worden uitgewisseld. Aangezien de reeks beperkt is én vanwege de beveiliging worden deze test-BRIN-nummers beperkt uitgereikt en geregistreerd.

Brinnummer Schoolnaam AP-indices AP-sleutels Pakket testcertificaat uitgegeven
00SS Testschool Magister 0

1

102

42A12E8A-F721-4B26-B2D9-586E2B2123EC

BF8941CD-25E3-49D0-8FEE-686BB015E479

5CB8F81F-11F1-4934-AB47-1CB424DB5A2C

Magister Schoolmaster ja
01SS Testschool Magister PO 0 790F584E-59F9-449A-8BA3-77AE325721F3 Magister Schoolmaster ja
02SS Testschool Onderwijs Transparant VO 0

1

102

C29F0C35-94E6-492C-8FED-2731384A9E9E

E842A144-305A-4B13-B228-832E7F0681EF

B50E8216-2782-4917-94BB-85D6E5327642

Onderwijs Transparant ja
03SS Testschool Onderwijs Transparant PO 0

1

A329D545-6111-4937-8C7B-EDCFEE99233A

22A05840-C972-4992-ADA4-3B5A1281B999

Onderwijs Transparant ja
04SS Testschool WinSAS PO 0

102

DA65AFA9-2CC8-4016-BE4E-8B858FC87BC5

8FABABFA-D3C8-4514-AFC5-A6CD8CD0674E

WinSAS ja
05SS Testschool WinSAS VO 0 93346605-F2DE-44DA-B688-CD52D2DED22A WinSAS ja
06SS Testschool SOM2day VO 0,1,2,102 n.v.t. SOM2day ja
07SS Testschool SOM2day PO 0,1 n.v.t. SOM2day ja
08SS Testschool DotComSchool VO 0 n.v.t. DotComSchool ja
09SS Testschool DotComSchool PO 0,102 n.v.t. DotComSchool ja
10SS Testschool ESIS PO 0,1,2,102 n.v.t. Rovict ESIS ja
11SS Testschool ESIS PO2 0 n.v.t. Rovict ESIS ja
12SS Testschool Triple W ICT PO 0

1

102

41C4A835-0468-40A6-856E-04E3BFCF0A14

058E8ECC-9120-4040-9024-413DE6AFDDB8

CEC338AE-16CC-4FD4-A0BD-FC889B629595

Triple W ICT (LDOS) ja
13SS Testschool Triple W ICT VO 0

1

794EB91D-1DEC-4E6D-94CB-9D8165FCA000

18C978F5-5E6A-49E5-A897-92FA63123008

Triple W ICT (LDOS) ja
14SS Testschool ParnasSys PO 0,1,102 n.v.t. ParnasSys Edutopics ja
15SS Testschool ParnasSys PO2 0 n.v.t. ParnasSys Edutopics ja
16SS Testschool Unilogic PO 0,1 n.v.t. Eduscope Unilogic ja
17SS Testschool Unilogic VO 0,102 n.v.t. Eduscope Unilogic ja
18SS Testschool Trajectplanner PO 0 n.v.t. TrajectPlanner ja
19SS Testschool Trajectplanner VO 0,1,102 n.v.t. TrajectPlanner ja
20SS Testschool EduArte PO 0,1 n.v.t. EduArte ja
21SS Testschool EduArte VO 0,1,102 n.v.t. EduArte ja
22SS Testschool Presentis PO 0,1,102 n.v.t. Presentis ja
23SS Testschool Presentis VO 0,1 n.v.t. Presentis ja
24SS Testschool Digidoor PO 0,1 n.v.t. Almeerse scholengroep ja
25SS Testschool Digidoor VO 0,1 n.v.t. Almeerse scholengroep ja
26SS Testschool EA-Match PO 0,1 n.v.t. Match iT BV ja
27SS Testschool EA-Match VO 0,1 n.v.t. Match iT BV ja

Test-Aanleverpunten SWV systemen

Er zijn een aantal testaccounts met test-Aanleverpunten beschikbaar. Deze kunnen worden gebruikt om op de Sandbox-17-omgeving testuitwisselingen uit te voeren, tbv SWV aanvraag. Het BRIN-nummer is altijd gelijk aan de OSO-testschool 00YY. Er worden ook een aatal koppelsleutels uitgereikt tbv testen van de SWV aanvraag. OSO-testschool zal deze gebruiken om een aanvraag te initieren.

Brinnummer Schoolnaam AP-indices Koppel-sleutel Pakket AP-sleutel testcertificaat uitgegeven
00YY OSO Testschool 2 abdc8b2b-3bf1-41cd-9f6d-f33e19257288 Kennisnet 42A12E8A-F721-4B26-B2D9-586E2B2123FF ja
00YY Testschool Magister SWV 5 7b7309f7-d66b-421e-9bc1-0ee08da6c1af Magister Schoolmaster 42A12E8A-F721-4B26-B2D9-586E2B2123AA ja
00YY Testschool Dotcomschool SWV 6 69455a5c-8893-4f31-a3f5-10dd6277efcc OAS 42A12E8A-F721-4B26-B2D9-586E2B2123AB ja
00YY Testschool Unilogic B.V. SWV 7 302a3116-0c24-4ff9-b568-59f94b0dbd3b Eduscope 42A12E8A-F721-4B26-B2D9-586E2B2123AC ja
00YY Testschool SOMtoday BV SWV 8 fc61fa3f-1c60-4240-848c-a8dcf2b40053 SOMtoday 42A12E8A-F721-4B26-B2D9-586E2B2123AD ja
00YY Testschool Onderwijs Transparant SWV 9 50fc8d4f-d91b-4a55-a86e-3c0b8bbc6613 POVO module 42A12E8A-F721-4B26-B2D9-586E2B2123AE ja
00YY Testschool Triple W ICT SWV 10 63fd0fcc-1d9f-4d99-8b08-1dfcd7709d51 LDOS 42A12E8A-F721-4B26-B2D9-586E2B2123AF ja
00YY Testschool Triple W ICT SWV 11 0f09d2db-e623-4086-823b-ccc3b6cbe6f5 ELK 42A12E8A-F721-4B26-B2D9-586E2B2123B1 ja
00YY Testschool Driestar onderwijsadvies SWV 12 afdc12c3-b434-4772-b39d-5e5172f06561 Kind Kans 42A12E8A-F721-4B26-B2D9-586E2B2123B2 ja
00YY Testschool Grippa SWV 13 a08532c6-c7a7-4adc-91c5-edda30b0c7dd Grippa 42A12E8A-F721-4B26-B2D9-586E2B2123B3 ja