OSO:2017/Uitvoeren Inzage: verschil tussen versies

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Ga naar: navigatie, zoeken
k
 
Regel 21: Regel 21:
 
|-
 
|-
 
| PO-PO
 
| PO-PO
| Oudertoestemming is verplicht
+
| Verzorger/Ouderinzage is verplicht
  +
| In het geval van een POPO-uitwisseling dient de verzendende school voorafgaand aan de verzending te controleren of de verzorgers/ouders inzage heeft gehad in het dossier.
|
 
 
|-
 
|-
 
| PO-VO
 
| PO-VO
| Ouderinzage is verplicht
+
| Verzorger/Ouderinzage is verplicht
  +
| In het geval van een POVO-uitwisseling dient de verzendende school voorafgaand aan de verzending te controleren of de verzorgers/ouders inzage heeft gehad in het dossier.
|
 
 
|-
 
|-
 
| VO-VO
 
| VO-VO
| Oudertoestemming is verplicht
+
| Verzorger/Oudertoestemming is verplicht
|In het geval van een VOVO-uitwisseling dient de verzendende school voorafgaand aan de verzending te controleren of de ouders toestemming hebben gegeven voor het verzenden van het dossier. Alleen als in het dossier is aangegeven dat de ouders toestemming hebben gegeven voor de verzending, mag er tot levering worden overgegaan.
+
|In het geval van een VOVO-uitwisseling dient de verzendende school voorafgaand aan de verzending te controleren of de verzorgers/ouders toestemming hebben gegeven voor het verzenden van het dossier. Alleen als in het dossier is aangegeven dat de ouders toestemming hebben gegeven voor de verzending, mag er tot levering worden overgegaan.
 
|-
 
|-
  +
| overdrachtBinnenBRIN
| overdrachtbinnenbrin
 
| Ouderinzage niet verplicht.
+
| Verzorger/Ouderinzage niet verplicht
 
| Hierbij wordt een dossier overgedragen tussen systemen van dezelfde school. Dit type kenmerkt zich doordat de controle op inzage door ouders niet noodzakelijk is, daarnaast wordt een aantal inhoudelijke controles minder strikt toegepast.
 
| Hierbij wordt een dossier overgedragen tussen systemen van dezelfde school. Dit type kenmerkt zich doordat de controle op inzage door ouders niet noodzakelijk is, daarnaast wordt een aantal inhoudelijke controles minder strikt toegepast.
 
|}
 
|}

Huidige versie van 1 mrt 2018 om 08:11

De verzendende school (bronschool) moet voorafgaand aan verzending, controleren of ouders inzage hebben gehad in het dossier. Alleen als in het dossier is aangegeven dat dit is ingezien door de ouders, mag er tot levering worden overgegaan.
Als er sprake is van een uitwisseling binnen dezelfde school gelden deze eisen niet. Uitwisselingen binnen dezelfde instelling zijn toegestaan zonder deze inzage. Er is dan geen sprake van 'externe werking' door een andere rechtspersoon. De OSO-term voor een overdracht binnen een school, dus tussen aanleverpunten met een zelfde BRIN, is een 'binnenBRIN'-overdracht. Een voorbeeld hiervan is het overdragen van een dossier van een LAS naar het RI-platform van dezelfde school.
Hetzelfde geldt voor de uitwisseling met een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Hierbij wordt het Dossier verstuurd naar het School deel in het systeem (RP of SWV) van het Samenwerkingsverband en blijft dus binnen het BRIN(gezag).

Kort samengevat:

- Een bronsysteem mag een dossier pas overdragen als de leerling (indien meerderjarig) of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) het dossier ingezien hebben (PO).

- Een bronsysteem mag een dossier pas overdragen als de leerling (indien meerderjarig) of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) het dossier ingezien hebben en toestemming hebben verleend voor de overdracht (VO).

Info.gif NB: Dit is een grove samenvatting van de wetten en regels die van toepassing zijn op de overdracht van een dossier. Ook de inhoud, soort leerling, benodigde zorg en de context van de overdracht zijn hierop van invloed. De inhoud van deze wiki ontslaat een verzender van een dossier niet van enige wettelijke verplichtingen!

Hieronder zijn de verschillende type overstappen weergegeven, met de daarbij gestelde eisen:

Type overstap Eisen Opmerkingen
PO-PO Verzorger/Ouderinzage is verplicht In het geval van een POPO-uitwisseling dient de verzendende school voorafgaand aan de verzending te controleren of de verzorgers/ouders inzage heeft gehad in het dossier.
PO-VO Verzorger/Ouderinzage is verplicht In het geval van een POVO-uitwisseling dient de verzendende school voorafgaand aan de verzending te controleren of de verzorgers/ouders inzage heeft gehad in het dossier.
VO-VO Verzorger/Oudertoestemming is verplicht In het geval van een VOVO-uitwisseling dient de verzendende school voorafgaand aan de verzending te controleren of de verzorgers/ouders toestemming hebben gegeven voor het verzenden van het dossier. Alleen als in het dossier is aangegeven dat de ouders toestemming hebben gegeven voor de verzending, mag er tot levering worden overgegaan.
overdrachtBinnenBRIN Verzorger/Ouderinzage niet verplicht Hierbij wordt een dossier overgedragen tussen systemen van dezelfde school. Dit type kenmerkt zich doordat de controle op inzage door ouders niet noodzakelijk is, daarnaast wordt een aantal inhoudelijke controles minder strikt toegepast.

NB: Er is verschil tussen akkoord voor inhoud en toestemming voor verzending:

  • Akkoord voor inhoud is van belang voor verzending in het PO; het dossier dient ingezien te zijn, maar mag met of zonder akkoord op de inhoud worden verstuurd.
  • Toestemming voor verzending is van belang in het VO; hier dient toestemming te zijn gegeven voor de verzending voordat een dossier mag worden verstuurd.

Inzage en toestemming en de OSO-gegevensset

In de OSO gegevensset zijn velden opgenomen voor het registreren van de Inzage en toestemming [edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/oso-gegevensset/]. Hieronder staat ter illustratie een schematische voorstelling van inzage en toestemming, waarbij tags uit de OSO-gegevensset zijn gebruikt.

Inzageentoestemming.jpg