OSO:2018/Architectuur/Rollen en Partijen: verschil tussen versies

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Regel 16: Regel 16:
 
== Leerlingen, ouders en verzorgers==
 
== Leerlingen, ouders en verzorgers==
   
Deze partijen interacteren indirect met OSO. Wel zijn zij direct belanghebbende en gelden er [[OSO:2018/Laten_inzien_dossier|wettelijke voorschriften]] voor hun betrokkenheid.
+
Deze partijen interacteren indirect met OSO. Wel zijn zij direct belanghebbende en gelden er wettelijke voorschriften voor hun betrokkenheid.
   
 
[[Categorie:Overstapservice Onderwijs]]
 
[[Categorie:Overstapservice Onderwijs]]

Versie van 3 feb 2020 15:32

Hieronder worden op hoofdlijnen de belangrijkste partijen in de OSO omgeving beschreven. Deze lijst heeft als doel (ontwikkelaars bij) aansluitende partijen de context te schetsen van de omgeving (en is zeker niet volledig). Daarnaast vullen de beschrijving van de OSO architectuur en de [Overstap Service Onderwijs site] dit beeld aan.

OSO proces.png

In de figuur worden de stappen in het OSO berichtenverkeer weergegeven die worden afgelopen bij het aanvragen, versturen en ontvangen van een overstapdossier. De verzendende school is verantwoordelijk voor het afwegen welke gegevens er al dan niet verstrekt moeten worden aan de aanvragende partij. Het bronsysteem dient deze keuze te kunnen ondersteunen. De overstapservice faciliteert alleen het beveiligd transport van deze gegevens.

  1. De verzendende school dient voorafgaand aan verzending te controleren of ouders inzage hebben gehad in of toestemming hebben gegeven voor het verzenden van het dossier. (Uitwisselingen binnen dezelfde instelling zijn toegestaan zonder deze inzage.) Wanneer in het dossier niet is aangegeven dat dit is ingezien door de ouders, mag er niet tot levering worden overgegaan.
  2. Een tweede check die OSO vereist, is het instellen door de eindgebruiker van de ontvangende partij door de verzendende school. Alleen wanneer het BRIN van de aanvragende school overeenkomt met deze waarde, mag het bronsysteem het dossier leveren.

School

Een school kan gebruik maken van OSO om:

  • een overstapdossier op te vragen bij de huidige school, als de school de vervolgschool van de leerling is
  • een overstapdossier te leveren naar een volgende school, als de aanvragende school de vervolgschool van de leerling is
  • een dossier te leveren naar een aanleverpunt binnen de eigen school, voor het gebruik in een RP van de eigen school

Voor deze informatie-uitwisseling maakt de school gebruik van een of meerdere leerlingadministratiesystemen en/of regionale platforms, al dan niet verspreid over meerdere vestigingen. Binnen de Overstapservice noemen we het koppelvlak van zo’n systeem met OSO een aanleverpunt. Via het aanleverpunt wisselt een schoolsysteem informatie uit met het TC en andere OSO deelnemers.

Leerlingen, ouders en verzorgers

Deze partijen interacteren indirect met OSO. Wel zijn zij direct belanghebbende en gelden er wettelijke voorschriften voor hun betrokkenheid.

Bestuurders, docenten, administratie

Schoolbestuurders zijn betrokken bij de kwalificatie van hun scho(o)l(en) en werken daarbij met de OSO backoffice. De daadwerkelijke uitwisseling wordt doorgaans uitgevoerd door docenten en/of administratie medewerkers, die daarbij werken met LASsen en/of RP's en/of SWV-systemen. Een medewerker van een school en/of samenwerkingsverband moet een geldig account hebben voor het systeem waarmee hij/zij deelneemt aan een uitwisseling en dit account moet gelogd worden bij de OSO acties waarvoor door de gebruiker opdracht wordt gegeven.

Back Office

In de backoffice worden de gegevens van de aangesloten scholen en de regionale initiatieven beheerd. Vanuit de backoffice krijgt het Traffic Center informatie over aangesloten partijen en aanleverpunten. De backoffice bestaat uit twee delen:

  • mijnOSO een portaal voor deelnemende scholen
  • OfficeHeart het pakket dat door de Servicedesk wordt gebruikt.

Traffic Center

Het Traffic Center is het hart van de Overstapservice. Het Traffic Center verzorgt alle faciliteiten (hardware, software, beheer) die informatie-uitwisseling in de Overstapservice mogelijk maakt. Het Traffic Center is primair de toegangsbewaker van uitwisseling tussen systemen. In het TC bevindt zich een administratie van deelnemende systemen en aanleverpunten (waarvan de gegevens vanuit de back office aangeleverd worden) en een logregister, waarin gegevens over overdrachts- en controle- aanvragen opgeslagen worden.

LAS/RP/SWV leverancier

LASsen, Regionaal Platformen (RP's) en Samenwerkingsverbandsystemen (SWV's) zijn informatiesystemen in de school voor basisadministratie, zorgregistratie en leerlingendossiers. De leveranciers van deze systemen zijn indirect belanghebbenden bij een goed functionerende uitwisseling via OSO voor hun systemen en klanten.

Samenwerkingsverbanden

In het kader van het Passend Onderwijs ondersteunt OSO de Passend Onderwijs (PaO) uitwisseling. Hierbij wordt een Dossier vanaf een schoolsysteem (LAS of RP) naar het schooldeel binnen een systeem voor Samenwerkingsverbanden (SWV of RP) gestuurd.