OSO:2018/OTT: verschil tussen versies

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Regel 55: Regel 55:
 
== Doelschool ==
 
== Doelschool ==
   
  +
Onder het menu item "Document Request" kan men OTT gebruiken om een dossier op te halen bij het eigen systeem.
Een OV dossier ophalen vanuit een bronsysteem kan vanuit het "Document Request" menu item gedaan worden.
 
In het dropdown bovenaan het scherm kan de bronschool worden gekozen waar het dossier door OTT zal worden opgehaald. OTT fungeert als BRIN: 00YY met aanleverpunt 0. Het bronsysteem zal de waarden uit het dropdown bevatten.
+
In de dropdown bovenaan het scherm kan de bronschool worden gekozen waar het dossier door OTT zal worden opgehaald. OTT fungeert als BRIN: 00YY met aanleverpunt 0. Het bronbrin en bronAP worden uit de dropdown overgenomen.
   
In het formulier kan het PGN type, dossier nummer en optioneel de aanvraagdatum.
+
In het formulier kan het PGN type, dossier nummer en optioneel de aanvraagdatum worden ingevuld.
   
 
[[Bestand:ott_document_request.png|640px]]
 
[[Bestand:ott_document_request.png|640px]]

Versie van 19 apr 2018 14:14

OSO Test Tool (OTT)

OSO Test Tool is bedoeld als hulp voor de ontwikkeling van de OSO standaard implementatie.

Inloggen

Het gebruikersnaam en wachtwoord wordt door Kennisnet beschikbaar gesteld. Indien je al in bezit bent van deze gegevens kun je inloggen op http://ott-sb.kennisnet.nl

Ott login.png

Dashboard

Na het inloggen kom je op het dashboard tercht. Hier zie je een overzicht van alle aanleverpunten die voor jouw gebruikerscredentials beschikbaar zijn. Boven in kun je je actieve brin en aanleverpunt kiezen. Deze setting bepaalt hoe OTT met je LAS/RIS/SWV systeem om zal gaan. Dat wordt per onderderdeel beschreven.

Ott dashboard.png

Bronschool

Overdrachtdossiers

Net als de oude testschool is OTT is in staat om dossiers uit te leveren. De dossiers die klaar staan zijn gelijk gebleven aan die van de testschool. Overzicht van de PGN nummers is hier te vinden: https://developers.wiki.kennisnet.nl/index.php?title=OSO:2018/Leverancier/Testschool#Overzicht_beschikbare_dossiers_op_testschool_op_Sandbox-18

SWV dossiers

OTT is in staat om een notificatie te versturen richting een SWV systeem om dan vervolgens een dossier op basis van een koppel sleutel uit te leveren. Dat is mogelijk in het menu onderdeel Trigger SWV notificaties.

Dit menu onderdeel zal alleen voor systemen zichtbaar zijn die in staat zijn om een SWV dossiers op te vragen.

In de dropdown (bovenin het scherm) kies je de brin code en het aanleverpunt van je SWV doelsysteem. OTT zal een PaO notificatie naar dit aanleverpunt versturen. Deze keuze zal automatisch in het formulier worden ingevuld (BRIN en Doel AP). Het SWV dossier wordt dan klaargezet en uitgeleverd vanuit OTT aanleverpunt 100.

In het gewenst antwoord veld kan gekozen worden welk dossier uitgeleverd wordt. Dit kan ook een foutmelding zijn.

Als je al eerder een dossier hebt opgevraagd zal ook een checkbox getoond worden of je de eerder gegenereerde koppelsleutel wilt hergebruiken. In dat geval wordt de call MeldenNotificatie niet door OTT uitgevoerd en zal de oude koppelsleutel in de notificatie richting het SWV systeem verstuurd worden.

Trigger swv notificatie.png

Dossier notificaties.

Als onderdeel van het scenario waarbij Dossier notificaties (meldenNotificatie) getest kan worden is een speciale casus opgenomen. Indien een doel systeem BSN 061463905 opvraagt zal niet gelijk een dossier uitgeleverd worden. Initieel zal een foutmelding LeerlinginfoNietBeschikbaar teruggeven worden. Op dat moment zal in het Dossier notificaties overzicht een regel verschijnen waar het mogelijk wordt om een notificatie richting het doel systeem te sturen die de aanvraag gedaan heeft. Nadat de notificatie verstuurd is, zal het dossier met BSN 061463905 uitgeleverd worden.

Ott notificaties.png

Instellingen

Onder het menu item Instellingen zijn een paar settings beschikbaar die het gedrag van de bronschool kunnen beinvloeden.

Notificatie

Indien een PaO notificatie richting OTT verstuurd wordt, kan hier de gewenste response worden ingesteld. NotificatieOntvangen of NietOndersteund.

Terugkoppeling

OTT is ook in staat om een antwoord op een ontvangen terugkoppeling te versturen. Dat kan zijn: TerugkoppelingOntvangen of NietOndersteund.

Verzameldatum

Hier kan in de bronschool de verzameldatum worden ingesteld. Dit is om uiteindelijk een nieuwe dossier uit te leveren of een foutmelding LeerlingInfoNietGewijzigd te triggeren. (Testcase met BSN: 388483763)

Ott settings.png

Doelschool

Onder het menu item "Document Request" kan men OTT gebruiken om een dossier op te halen bij het eigen systeem. In de dropdown bovenaan het scherm kan de bronschool worden gekozen waar het dossier door OTT zal worden opgehaald. OTT fungeert als BRIN: 00YY met aanleverpunt 0. Het bronbrin en bronAP worden uit de dropdown overgenomen.

In het formulier kan het PGN type, dossier nummer en optioneel de aanvraagdatum worden ingevuld.

Ott document request.png

Soap call logs

Alle calls die vanuit en naar OTT gaan worden gelogd en kunnen geraadpleegd worden in het scherm Test call report. Ook kan er gezocht worden of gefilterd worden op een brin en aanleverpunt.

Ott soap call logs.png