OSO:2022/Opvragen Aanleverpunten

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Overstapservice Onderwijs-symbol.png Overstapservice Onderwijs: 2022/Opvragen Aanleverpunten

Actor(s) Goal(s)
BronSysteem, DoelSysteem Overzicht opvragen van actieve Aanleverpunten/Routeringskenmerken in OSO.
Traffic Center Leveren informatie over Aanleverpunten/Routeringskenmerken

Basisvariant: Opvragen Routeringskenmerk informatie

Met deze aanroep kan (zonder dat daar een Sessie voor nodig is) informatie over Aanleverpunten opgevraagd worden bij het TC. Deze informatie kan voor een aantal zaken gebruikt worden, zoals:

 • Beheren AP's in het aangesloten systeem
 • Voor het vullen van de keuzelijst van aanleverpunten/routeringskenmerken bij de SWV aanvragen.

NB: Alle filter parameters van deze aanroep zijn optioneel. Door geen parameter in te vullen, wordt een lijst van alle (actieve) routeringskenmerken die bij het TC bekend zijn opgevraagd. Dit is incidenteel toegestaan, maar het wordt sterk aanbevolen om 'zuinig' met deze functie om te springen én bij voorkeur een filter toe te passen!.

Preconditie

 • Bron/Doelsysteem is toegelaten op OSO keten
 • Bron/Doelsysteem heeft geldig OSO certificaat

Postconditie

 • TC heeft Bron/DoelSysteem overzicht van Aanleverpunten verstrekt


Request

 • Zonder filterparameters
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20200910">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns1:overzichtAanleverpuntRequest xmlns:ns1="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20200910">
     <ns1:brin>00YY</ns1:brin>
     <!-- <ns1:doel>OPTIONEEL</ns1:doel> -->
     <!-- <ns1:routeringsKenmerk>OPTIONEEL</ns1:routeringsKenmerk> -->
   </ns1:overzichtAanleverpuntRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


Element Uitleg Opmerkingen
BRIN Dit is het brinnummer van de School waar de endpoints onder geregistreerd zijn. Optioneel. BRIN(4) wordt hier gebruikt (in lijn met sessie aanvraag).
Sector PO, VO Optioneel. Afgeleid van sector 'eigenaar' (school)
Doel OV (overstap) of SWV (Passend Onderwijs) Optioneel.


Response

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
   <overzichtAanleverpuntResponse xmlns="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20200910">
      <aanleverpunt>
        <brin>00YY</brin>
        <routeringsKenmerk>0000000700000YY00932</routeringsKenmerk>
        <sector>VO</sector>
        <label>00YY 0000000700000YY00932 Testschool Kennisnet</label>
        <doel>OV</doel>
      </aanleverpunt>
      <aanleverpunt>
        <brin>00YY</brin>
        <routeringsKenmerk>0000000700000YY00931</routeringsKenmerk>
        <sector>VO</sector>
        <label>00YY 0000000700000YY00931 Testschool Kennisnet</label>
        <doel>OV</doel>
      </aanleverpunt>
      [...]
   </overzichtAanleverpuntResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

* NB: In OSO'22 worden de aanleverpunten in OSR geregistreerd en beheerd.

Uitzonderingen en meldingen

Hieronder worden alternatieve scenario's en de bijbehorende melding opgesomd:

Resultaat Omschrijving Toelichting
<Lijst met AP's> TC retourneert (gefilterde) lijst met Aanleverpunten NB: Lijst kan leeg zijn(!)
DoelNietBekend Het opgegeven Doel heeft een afwijkende waarde (moet zijn: SWV of OV) AP's hebben of een Doel 'SWV' of een Doel 'OV'
SectorNietBekend De opgegeven Sector heeft een afwijkende waarde Sector moet een geldige onderwijssector zijn (PO, VO, ..)
<Geen response> Technische fout Het bronsysteem staakt het opvragen van de Aanleverpunten.