OSO:Aansluiting realiseren: verschil tussen versies

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 21: Regel 21:
 
! style="text-align:left;"| POPO
 
! style="text-align:left;"| POPO
 
! style="text-align:left;"| POVO
 
! style="text-align:left;"| POVO
! style="text-align:left;"| VOVO
 
 
! style="text-align:left;"| VOVO
 
! style="text-align:left;"| VOVO
 
! style="text-align:left;"| 'binnenBRIN'
 
! style="text-align:left;"| 'binnenBRIN'
 
|-
 
|-
 
|bron
 
|bron
|ja/nee/anders
 
 
|ja/nee/anders
 
|ja/nee/anders
 
|ja/nee/anders
 
|ja/nee/anders
Regel 33: Regel 31:
 
|-
 
|-
 
|doel
 
|doel
|ja/nee/anders
 
 
|ja/nee/anders
 
|ja/nee/anders
 
|ja/nee/anders
 
|ja/nee/anders
Regel 45: Regel 42:
 
Alle systemen die aansluiten op OSO moeten afhankelijk van of ze als bron- en/of als doel- systeem gaan fungeren, een aantal interacties implementeren.
 
Alle systemen die aansluiten op OSO moeten afhankelijk van of ze als bron- en/of als doel- systeem gaan fungeren, een aantal interacties implementeren.
   
  +
===Use cases voor alle systemen===
* Alle rollen
 
  +
{|class="wikitable"
** [[OSO:Protocol/Traffic Center Pingen|Traffic Center pingen]]
 
  +
! style="text-align:left;"| Algemeen
* Bronsystemen
 
  +
! style="text-align:left;"| (Deel)processtap
** [[OSO:Protocol/Dossier Inzien|Dossier inzage door ouders/verzorgers]]
 
  +
! style="text-align:left;"| Use case
** [[OSO:Protocol/Dossier Klaarzetten|Dossier klaar zetten]]
 
  +
! style="text-align:left;"| Opmerkingen
** [[OSO:Protocol/Sessie Controleren|Sessie controleren]]
 
  +
** [[OSO:Protocol/Aanleverpunt Registreren|Aanmelden van een aanleverpunt]]
 
  +
|-
* Doelsystemen
 
  +
| Aanroep voor het esten van de beschikbaarheid van het Traffic Center
** [[OSO:Protocol/Sessie Initiëren|Sessie initiëren]]
 
  +
|
** [[OSO:Protocol/Dossier Opvragen|Dossier opvragen]]
 
  +
| [[OSO:2016/Traffic_Center_Pingen|'Pingen' van Traffic Center]]
** [[OSO:Protocol/Sessie Afmelden|Sessie afmelden]]
 
  +
|
  +
  +
|-
  +
| Registreren vanuit een Systeem van een Aanleverpunt in het Register
  +
| rowspan="2" |Bij het registreren van een Aanleverpunt kan met het controleren van de APsleutel de invoer van de eindgebruiker gevalideerd worden.
  +
| [[OSO:2016/Aanleverpunt_Registreren|Registreren van een OSO Aanleverpunt ]]
  +
| Voorwaarde voor uitwisselingen met OSO voor Bron- én Doel- systemen
  +
  +
|-
  +
| Valideren van de invoerde waarden in een Systeem bij een Aanleverpunt op basis van de Aanleverpuntsleutel.
  +
| [[OSO:2016/APsleutel_controleren|Controleren van de APsleutel]]
  +
| Optioneel: Geen verplichting om deze aanroep te implementeren
  +
|}
  +
  +
===Use cases voor Bronsystemen===
  +
{|class="wikitable"
  +
! style="text-align:left;"| Algemeen
  +
! style="text-align:left;"| (Deel)processtap
  +
! style="text-align:left;"| Use case
  +
! style="text-align:left;"| Opmerkingen
  +
  +
|-
  +
| rowspan="3"|[[OSO:2016/Samenstellen_dossier|Samenstellen Dossier]]
  +
| [[OSO:2016/Laten_inzien_dossier|Laten inzien Dossier]]
  +
| [[OSO:2016/Registeren_inzage|Registreren inzage]]
  +
| Vindt plaats 'binnen' systeem, geen directe interactie met OSO
  +
  +
|-
  +
|
  +
| [[OSO:2016/Controleren_formaat|Controleren Dossier tegen standaard]]
  +
| Controleren van formaat en syntax van Dossier tegen [http://edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/oso-gegevensset/ EduStandaard Gegevensset OSO]
  +
  +
|-
  +
|
  +
| [[OSO:2016/Gereed_zetten_Dossier|Dossier gereed zetten voor opvragen door Doelsysteem]]
  +
| Voordat Doelsysteem Dossier kan opvragen moet in Bronsysteem aangegeven worden dat Dossier gereed is en beschikbaar voor specifieke scho(o)l(en)
  +
  +
|-
  +
| rowspan="3"|[[OSO:2016/Klaarzetten_dossier|Klaarzetten Dossier]]
  +
| [[OSO:2016/Verwerken_openstaande_verzoeken|Verwerken openstaande verzoeken]]
  +
| [[OSO:2016/Aanvraag_Notificeren|Tonen ontvangen verzoeken]]
  +
| Vindt plaats 'binnen' systeem, geen directe interactie met OSO
  +
  +
|-
  +
| [[OSO:2016/Versturen_notificatie|Versturen Notificatie]]
  +
| [[OSO:2016/Melden_Notificatie|Melden Notificatie]]
  +
| Na klaarzetten Dossier voorafgaand aan verzenden van Notificatie
  +
  +
|-
  +
|
  +
| [[OSO:2016/Versturen_Notificatie|Notificatie versturen naar Doelsysteem]]
  +
| Melden aan Doelsysteem dat Dossier beschikbaar is gekomen
  +
  +
  +
|-
  +
| rowspan="2"| [[OSO:2016/Overdragen_dossier|Overdragen Dossier]]
  +
|
  +
| [[OSO:2016/Sessie_controleren|Controleren sessie]]
  +
| Na ontvangst van verzoek tot levering van Dossier
  +
  +
|-
  +
|
  +
| [[OSO:2016/Opvragen_dossier|Reageren op verzoek tot levering Dossier]]
  +
| Als antwoordende partij bij Opvragen Dossier
  +
  +
|}
  +
  +
===Use cases voor Doelsystemen===
  +
{|class="wikitable"
  +
! style="text-align:left;"| Algemeen
  +
! style="text-align:left;"| (Deel)processtap
  +
! style="text-align:left;"| Use case
  +
! style="text-align:left;"| Opmerkingen
  +
  +
|-
  +
| rowspan="4"|[[OSO:2016/Overdragen_dossier|Overdragen Dossier]]
  +
| rowspan="4"|[[OSO:2016/Uitvoeren_opvraag_sessie|Uitvoeren opvraag Sessie]]
  +
| [[OSO:2016/Initi%C3%ABren_sessie|Aanvragen Sessie]]
  +
| Eerste stap bij het opvragen van een Dossier
  +
  +
|-
  +
| [[OSO:2016/Opvragen_dossier|Opvragen Dossier]]
  +
| Als antwoordende partij bij Opvragen Dossier
  +
  +
|-
  +
| [[OSO:2016/Importeren_dossier|Importeren van ontvangen Dossier]]
  +
| Na een geslaagde overdracht
  +
  +
|-
  +
| [[OSO:2016/Sessie_afmelden|Afmelden van de Sessie]]
  +
| Na het ontvangen van een Dossier of het aflopen van de Aanleverpunten
  +
  +
|-
  +
| [[OSO:2016/Klaarzetten_dossier|Klaarzetten Dossier]]
  +
|
  +
| [[OSO:2016/Versturen_Notificatie|Ontvangen van een Notificatie]]
  +
| Als geaddresseerde van een Notificatie
  +
  +
|}
   
 
===Testen met de testschool===
 
===Testen met de testschool===

Huidige versie van 15 aug 2016 om 15:33

Stappenplan voor leveranciers

Aanvraag en toelating

 • Intake (optioneel)
 • Schriftelijke aanvraag bij Kennisnet
 • Beoordeling van de aanvraag
  • Toets positie binnen de OSO keten (binnen of buiten huidige scope)
  • Technische toets (is aansluiten mogelijk)
  • Juridische toets (valt uitwisseling binnen de wettelijke kaders)
  • Beveiligingstoets (kan partij voldoen aan beveiligingseisen)
 • Opstellen advies aan regiegroep OSO
 • Besluit aansluiting regiegroep OSO

Na een positief besluit kan de partij aansluiten. In overleg kan besloten worden eerder te starten met de ontwikkeling van OSO functionaliteit (die dan op de test en sandbox omgevingen zal plaats vinden).

Plaats en rol in OSO keten

Een leverancier koppelt aan OSO om (delen van) een overstapdossier te importeren voor verdere verwerking en/of gegevens toe te voegen aan een dossier en dit door te leveren. Dit bepaalt de plaats van het pakket in de OSO keten en daarmee de uitwisselingen die ingebouwd moeten worden om op OSO aan te sluiten. Om deze positie te bepalen dient de onderstaande tabel ingevuld te worden.

POPO POVO VOVO 'binnenBRIN'
bron ja/nee/anders ja/nee/anders ja/nee/anders ja/nee/anders
doel ja/nee/anders ja/nee/anders ja/nee/anders ja/nee/anders

Op basis van de benodigde uitwissel functionaliteit kan bepaald worden welke OSO interacties het systeem moet ondersteunen.

Bron- en doel- rol in keten

Alle systemen die aansluiten op OSO moeten afhankelijk van of ze als bron- en/of als doel- systeem gaan fungeren, een aantal interacties implementeren.

Use cases voor alle systemen

Algemeen (Deel)processtap Use case Opmerkingen
Aanroep voor het esten van de beschikbaarheid van het Traffic Center 'Pingen' van Traffic Center
Registreren vanuit een Systeem van een Aanleverpunt in het Register Bij het registreren van een Aanleverpunt kan met het controleren van de APsleutel de invoer van de eindgebruiker gevalideerd worden. Registreren van een OSO Aanleverpunt Voorwaarde voor uitwisselingen met OSO voor Bron- én Doel- systemen
Valideren van de invoerde waarden in een Systeem bij een Aanleverpunt op basis van de Aanleverpuntsleutel. Controleren van de APsleutel Optioneel: Geen verplichting om deze aanroep te implementeren

Use cases voor Bronsystemen

Algemeen (Deel)processtap Use case Opmerkingen
Samenstellen Dossier Laten inzien Dossier Registreren inzage Vindt plaats 'binnen' systeem, geen directe interactie met OSO
Controleren Dossier tegen standaard Controleren van formaat en syntax van Dossier tegen EduStandaard Gegevensset OSO
Dossier gereed zetten voor opvragen door Doelsysteem Voordat Doelsysteem Dossier kan opvragen moet in Bronsysteem aangegeven worden dat Dossier gereed is en beschikbaar voor specifieke scho(o)l(en)
Klaarzetten Dossier Verwerken openstaande verzoeken Tonen ontvangen verzoeken Vindt plaats 'binnen' systeem, geen directe interactie met OSO
Versturen Notificatie Melden Notificatie Na klaarzetten Dossier voorafgaand aan verzenden van Notificatie
Notificatie versturen naar Doelsysteem Melden aan Doelsysteem dat Dossier beschikbaar is gekomen


Overdragen Dossier Controleren sessie Na ontvangst van verzoek tot levering van Dossier
Reageren op verzoek tot levering Dossier Als antwoordende partij bij Opvragen Dossier

Use cases voor Doelsystemen

Algemeen (Deel)processtap Use case Opmerkingen
Overdragen Dossier Uitvoeren opvraag Sessie Aanvragen Sessie Eerste stap bij het opvragen van een Dossier
Opvragen Dossier Als antwoordende partij bij Opvragen Dossier
Importeren van ontvangen Dossier Na een geslaagde overdracht
Afmelden van de Sessie Na het ontvangen van een Dossier of het aflopen van de Aanleverpunten
Klaarzetten Dossier Ontvangen van een Notificatie Als geaddresseerde van een Notificatie

Testen met de testschool

Er is een testschool beschikbaar gesteld om de implementatie te kunnen testen. De testschool fungeert als bronSysteem. Men kan verschillende dossiers opvragen bij deze testschool.

Testen met de KVS

Er is een Kennisnet Validatie Service beschikbaar gesteld om dossiers te kunnen valideren.

Aangesloten leveranciers