OSO:Uitwisselen Test School

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Overstapservice Onderwijs-symbol.png Overstapservice Onderwijs: Uitwisselen Test School

Er is een testschool beschikbaar gesteld welke door de diverse LAS/RP systemen gebruikt kunnen worden voor een ketentest.

De testschool fungeert als bronSysteem, wat betekent dat een LAS/RP als doelSysteem een dossier kan ophalen bij deze testschool.

De testschool werkt volgens de laatste versie van de standaard (xsd, xslt en dossier) en is beschikbaar op de verschillende testomgevingen en productie.


  • Initiator: doelSysteem => Het LAS of RP
  • Responder: bronSysteem => De testschool
  • Pre: Het LAS of RP beschikt over een geldig certificaat en wachtwoord om een testuitwisseling te kunnen doen.
  • Post: Indien een bestaand bsn wordt opgevraagd ontvangt het LAS of RP een dossier van de testschool.
  • Berichten: Een uitwisseling met de testschool betreft dezelfde berichten die ook beschreven zijn in het kader "Dossier opvragen".

Dit zijn de volgende berichten:

overdrachtsRequest, overdrachtsResponse (van toepassing op het doelSysteem)
sessieControleRequest, sessieControleResponse (van toepassing op het bronSysteem)
documentRequest, documentResponse (van toepassing op het doelSysteem en bronSysteem)
afmeldingsRequest, afmeldingsResponse (van toepassing op het doelSysteem)Overzicht beschikbare bsn's

Op de testschool zijn een aantal scenario's gedefinieerd die de verschillende alternatieve paden simuleren, zoals beschreven in het kader "Dossier opvragen".


Resultaat Type flow (N, A, E*) Omschrijving
310008475 N POPO dossier wordt uitgeleverd
274957462 N POVO dossier wordt uitgeleverd
088584574 N VOVO dossier wordt uitgeleverd
238521436 N binnenbrin dossier wordt uitgeleverd
097902378 A LeerlinginfoNietBeschikbaar, het dossier is niet klaargezet
334390205 A LeerlinginfoNietOpvraagbaar, er is geen inzage geweest van de ouders
brin Doel- en bronSysteem komen niet overeen E Indien men een binnenbrin overdracht aanvraagt, maar de brinnrs komen niet overeen dan wordt er een leveringGeweigerd teruggegeven
overig E LeerlingNietBekend, alle overige bsn's zijn niet bekend bij de testschool

* N: Normaal, A: Alternatief, E: Exceptie (fout)


De testschool is op dit moment beschikbaar op de sandbox2b, qualification2b en productie omgeving. Hieronder is per omgeving aangegeven welke brinnummer de testschool heeft.

Omgeving Brinnummer
Sandbox 2B 00YY
Qualification 2B 00YY
Productie 98PO