OSR:Begrippenlijst: verschil tussen versies

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Regel 18: Regel 18:
 
| Dienstcode
 
| Dienstcode
 
| Service code
 
| Service code
| Een dienstcode (service code) is een unieke identificerende code voor een dienst. Deze wordt onder andere gebruikt om via de REST API bij een dienst de onderliggende dienstversies op te vragen (GET /service-versions).
+
| Een Dienstcode (service code) is een unieke identificerende code voor een Dienst. Deze wordt onder andere gebruikt om via de REST API bij een dienst de onderliggende dienstversies op te vragen (GET /service-versions).
 
|-
 
|-
 
| Dienstversie
 
| Dienstversie
Regel 30: Regel 30:
 
| Leveranciersgroep
 
| Leveranciersgroep
 
| Supplier group
 
| Supplier group
| Overkoepelende organisatie van Leveranciers. Op dit niveau ligt de juridische vastlegging van een mandaat.
+
| Overkoepelende organisatie van Leveranciers. Op dit niveau ligt de juridische vastlegging van een Mandaat.
  +
|-
  +
| Mandaat
  +
| Mandate
  +
| Relatie tussen een Dienst, Systeem en School die aangeeft dat het bestuur van de school de Leveranciersgroep van het Systeem heeft gemandateerd om berichten uit te wisselen in het kader van een Dienst.
  +
|-
  +
| School
  +
| School
  +
| Een onderwijsinstellingserkenning (code is instellingscode "BRIN4"). Een erkenning van een organisatie voor het verzorgen van onderwijs op basis van wetgeving.<br>Het OSR registreert naast de instellingscode ook het OIN van de organisatorische eenheden die zijn gerelateerd aan de onderwijsinstellingserkenning. Deze leidt het OSR af van de BRIN4.<br><br>'''Syntax OIN:'''<br>Prefix van de onderwijssector: 00000007 + hoofdnummer: 3 voorloopnullen, instellingscode ("BRIN4" = 4 posities), 00 + suffix: het administratienummer (3 posities).
 
|-
 
|-
 
| Systeem
 
| Systeem
 
| System
 
| System
| Softwarepakket met één of meerdere webservices, ontwikkeld door een Leverancier en behorende tot een Leveranciersgroep.<br><br>Voor gebruikersgemak en ter herkenning toont OSR de namen van systemen in de GUI waar schoolbeheerders hun mandaten registreren. Daarnaast, door mandaten op systeemniveau te registreren kan OSR de autorisatie van individuele systemen borgen wanneer zij endpoints willen registreren of aanpassen.
+
| Softwarepakket met één of meerdere webservices, ontwikkeld door een Leverancier en behorende tot een Leveranciersgroep.<br><br>Voor gebruikersgemak en ter herkenning toont OSR de namen van Systemen in de GUI waar Schoolbeheerders hun Mandaten registreren. Daarnaast, door Mandaten op systeemniveau te registreren kan OSR de autorisatie van individuele Systemen borgen wanneer zij Endpoints willen registreren of aanpassen.
 
|}
 
|}

Versie van 22 feb 2022 14:29

Begrip Engelse vertaling Betekenis
Dienst Service Verzameling samenhangende (digitale) activiteiten en functionaliteiten die een dienstaanbieder beschikbaar stelt aan één of meerdere Dienstafnemers.
Dienstafnemer Service supporter Partij die een Dienst van een Dienstaanbieder afneemt.
Dienstaanbieder Service realizer Partij die een Dienst beschikbaar stelt aan dienstafnemers.
Dienstcode Service code Een Dienstcode (service code) is een unieke identificerende code voor een Dienst. Deze wordt onder andere gebruikt om via de REST API bij een dienst de onderliggende dienstversies op te vragen (GET /service-versions).
Dienstversie Service version Een versie van een Dienst die een Dienstaanbieder aanbiedt. Bevat een namespace ter identificatie. De invulling van een namespace wordt vastgesteld door de Dienstaanbieder (eventueel in overleg met OSR) en is gebaseerd op de syntax van een URL.

Per Dienst kunnen meerdere Dienstversies tegelijk actief zijn, bijvoorbeeld tijdens een transitieperiode naar een nieuwe versie van de Dienst of wanneer Dienstversies binnen een Dienst de afzonderlijke berichtenstromen representeren.
Leverancier Supplier Partij die (digitale) diensten levert. In de context van het onderwijs kan dit een externe, private of publieke partij zijn, maar ook een onderwijsinstelling. Bij een Leverancier registreert het OSR een OIN. Een Leverancier behoort tot een Leveranciersgroep.
Leveranciersgroep Supplier group Overkoepelende organisatie van Leveranciers. Op dit niveau ligt de juridische vastlegging van een Mandaat.
Mandaat Mandate Relatie tussen een Dienst, Systeem en School die aangeeft dat het bestuur van de school de Leveranciersgroep van het Systeem heeft gemandateerd om berichten uit te wisselen in het kader van een Dienst.
School School Een onderwijsinstellingserkenning (code is instellingscode "BRIN4"). Een erkenning van een organisatie voor het verzorgen van onderwijs op basis van wetgeving.
Het OSR registreert naast de instellingscode ook het OIN van de organisatorische eenheden die zijn gerelateerd aan de onderwijsinstellingserkenning. Deze leidt het OSR af van de BRIN4.

Syntax OIN:
Prefix van de onderwijssector: 00000007 + hoofdnummer: 3 voorloopnullen, instellingscode ("BRIN4" = 4 posities), 00 + suffix: het administratienummer (3 posities).
Systeem System Softwarepakket met één of meerdere webservices, ontwikkeld door een Leverancier en behorende tot een Leveranciersgroep.

Voor gebruikersgemak en ter herkenning toont OSR de namen van Systemen in de GUI waar Schoolbeheerders hun Mandaten registreren. Daarnaast, door Mandaten op systeemniveau te registreren kan OSR de autorisatie van individuele Systemen borgen wanneer zij Endpoints willen registreren of aanpassen.