OSR:2019/JWT

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Hieronder is een voorbeeld weergegeven van het gedecodeerde JWT token:

header

{
 "alg": "RS256",
 "type": "JWT",
 "jwk": {
  "kty": "RSA",
  "n": "25wryfsgd_OVH4_RAy6afe-ruuzKrK58zJK- …jjj ",
  "e": "AQAB",
  "x5c": [
   "MIIFijCCA3KgAwIBAgIJANIncLtaUQHdMA… /rV"
  ],
  "x5t": "vzAuinLys_OgCFLDv_G2CJQdUhY",
  "x5t#256": "jkrWxwlbDlMSA3OzQOMhBJo0tjlLbp4IbDpAgwYOFGA",
  "kid": "Kennisnet signing certificate",
  "alg": "RS256",
  "use": "sig"
 }
}


Payload data

{
 "iat": 1548330681,
 "nbf": 1548330681,
 "exp": 1548334281,
 "aud": "00000003272448340204",
 "iss": "00000003272448340116",
 "hash": "DmSGW0lCV3OSNp/rVgGpodZ/Hcuje5ciQkiDqPhFpAk="
}