OSR:API/V2/Opvragen endpoints: verschil tussen versies

Uit Kennisnet Developers Documentatie
< OSR:API‎ | V2
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 
(38 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
  +
==Inleiding==
 
Het endpoint bevat de url waarmee de leverancier namens de onderwijsinstelling communiceert.<br>
 
Het endpoint bevat de url waarmee de leverancier namens de onderwijsinstelling communiceert.<br>
  +
Men kan het endpoint van een specifiek routeringskenmerk opvragen of alle endpoints behorende bij een onderwijsinstelling<br>
Elke partij die een PKI-overheidscertificaat heeft kan endpoints opvragen.<br> 
 
 
 
Het opvragen van endpoints zal worden gelimiteerd om te voorkomen dat partijen het OSR volledig uitlezen.<br>
 
Het opvragen van endpoints zal worden gelimiteerd om te voorkomen dat partijen het OSR volledig uitlezen.<br>
   
  +
==Opvragen endpoint==
Onderstaande is een voorbeeld GET endpoint request:<br>
 
  +
  +
===Aanroep===
  +
  +
====API endpoint====
  +
<table><tr>
  +
<td><span style="color:white;font-weight:bold;background-color:#61affe;padding:6px 15px">GET</span></td>
  +
<td><syntaxhighlight lang="json" style="display:inline";> /endpoints</syntaxhighlight></td>
  +
</tr></table>
  +
   
  +
====Voorbeeld====
   
 
<syntaxhighlight lang="json">
 
<syntaxhighlight lang="json">
/api/v1/endpoints?service_version_namespace=http://xml.eld.nl/schemas/VVA/20181101&school_oin=0000000700004HR00000
+
GET /api/v2/endpoints?service_version_namespace=http://xml.eld.nl/schemas/VVA/20181101&school_oin=0000000700004HR00000
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
   
   
==Request parameters==
 
 
{|class="wikitable"
 
{|class="wikitable"
 
! style="text-align:left;"| Parameters
 
! style="text-align:left;"| Parameters
 
! style="text-align:left;"| Omschrijving
 
! style="text-align:left;"| Omschrijving
 
! style="text-align:left;"| Verplicht/Optioneel
 
! style="text-align:left;"| Verplicht/Optioneel
!
 
 
|-
 
|-
| | administration_id of school_oin
+
| | routing_id of school_oin
| Men kan het endpoint van een specifiek administratiekenmerk opvragen of alle endpoints behorende bij een onderwijsinstelling*
+
| Dit is om specifiek een routeringskenmerk te bevragen * of alle endpoints behorende bij een school
 
| | Verplicht
 
| | Verplicht
 
|-
 
|-
Regel 32: Regel 40:
 
| | Optioneel
 
| | Optioneel
 
|-
 
|-
| | Reference_date
+
| | reference_date
 
| Datumveld om een endpoint welke bijvoorbeeld in de toekomst is ingesteld op te vragen.
 
| Datumveld om een endpoint welke bijvoorbeeld in de toekomst is ingesteld op te vragen.
  +
| | Optioneel
  +
|-
  +
| | include_future_endpoints
  +
| Hiermee wordt aangegeven dat toekomstige endpoints moeten worden teruggegeven.
 
| | Optioneel
 
| | Optioneel
 
|}
 
|}
   
'''* De lijst is leeg of bevat 1 endpoint indien administration_id is opgegeven '''<br>
+
''* De response is leeg of bevat 1 endpoint indien routing_id is opgegeven ''<br>
   
 
===Response===
De volgende response kan terug worden gegeven (onderstaand voorbeeld is voor school_oin):<br>
 
  +
  +
====Voorbeeld====
 
Het volgende response kan terug worden gegeven (onderstaand voorbeeld is voor school_oin):<br>
   
 
<syntaxhighlight lang="json">
 
<syntaxhighlight lang="json">
Regel 45: Regel 60:
 
      { 
 
      { 
 
      "attributes": "endpoint1", 
 
      "attributes": "endpoint1", 
      "administration_id": "0000000700004HR7778D", 
+
      "routing_id": "0000000700099AA00003", 
 
      "url": "https://magister-schoolmaster.nl/vroegtijdig-aanmelden-mbo/123a132", 
 
      "url": "https://magister-schoolmaster.nl/vroegtijdig-aanmelden-mbo/123a132", 
 
      "start_date": "2017-12-18", 
 
      "start_date": "2017-12-18", 
 
      "end_date": "2019-12-18", 
 
      "end_date": "2019-12-18", 
 
      "_links":       { 
 
      "_links":       { 
         "self": {"href": "/api/v1/endpoints/9"}, 
+
         "self": {"href": "/api/v2/endpoints/9"}, 
         "school": {"href": "/api/v1/schools/10"}, 
+
         "school": {"href": "/api/v2/schools/10"}, 
         "service": {"href": "/api/v1/services/1"}, 
+
         "service": {"href": "/api/v2/services/1"}, 
         "service-version": {"href": "/api/v1/service-versions/4"} 
+
         "service-version": {"href": "/api/v2/service-versions/4"}, 
  +
         "system": {"href": "/api/v2/systems/f00b0da0-d8a1-45a7-8c09-24dadb38b346"}
 
      } 
 
      } 
 
   }, 
 
   }, 
 
      { 
 
      { 
 
      "attributes": "endpoint2", 
 
      "attributes": "endpoint2", 
      "administration_id": "0000000700004HR7778E", 
+
      "routing_id": "0000000700099AA00005", 
 
      "url": "https://elk.nl/vroegtijdig-aanmelden-mbo/123a132", 
 
      "url": "https://elk.nl/vroegtijdig-aanmelden-mbo/123a132", 
 
      "start_date": "2018-12-18", 
 
      "start_date": "2018-12-18", 
 
      "end_date": "2019-12-18", 
 
      "end_date": "2019-12-18", 
 
      "_links":       { 
 
      "_links":       { 
         "self": {"href": "/api/v1/endpoints/10"}, 
+
         "self": {"href": "/api/v2/endpoints/10"}, 
         "school": {"href": "/api/v1/schools/10"}, 
+
         "school": {"href": "/api/v2/schools/10"}, 
         "service": {"href": "/api/v1/services/1"}, 
+
         "service": {"href": "/api/v2/services/1"}, 
         "service-version": {"href": "/api/v1/service-versions/4"} 
+
         "service-version": {"href": "/api/v2/service-versions/4"}, 
  +
         "system": {"href": "/api/v2/systems/cee3f52a-4044-4dce-8912-47bc09aafcf7"} 
 
      } 
 
      } 
 
   } 
 
   } 
Regel 72: Regel 89:
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
   
==Response parameters==
 
 
{|class="wikitable"
 
{|class="wikitable"
! style="text-align:left;"| Parameters
+
! style="text-align:left;"| Veld
 
! style="text-align:left;"| Omschrijving
 
! style="text-align:left;"| Omschrijving
!
 
 
|-
 
|-
 
| | attributes
 
| | attributes
 
| Attributen die zijn ingegeven voor dit endpoint. Veld kan leeg zijn
 
| Attributen die zijn ingegeven voor dit endpoint. Veld kan leeg zijn
 
|-
 
|-
  +
| | routing_id
| | administration_id
 
| Het administratiekenmerk
+
| Het routeringskenmerk
 
|-
 
|-
 
| | url
 
| | url
Regel 104: Regel 119:
 
| | _links service_version
 
| | _links service_version
 
| Direct link om informatie van de gekoppelde service version namespace op te vragen
 
| Direct link om informatie van de gekoppelde service version namespace op te vragen
  +
|-
  +
| | _links system
  +
| Direct link om informatie van het gekoppelde systeem op te vragen. Dit veld is optioneel per dienst.
 
|}
 
|}
   
De lijst is leeg of bevat 1 endpoint indien administration_id is opgegeven
+
De lijst is leeg of bevat 1 endpoint indien routing_id is opgegeven<br>
De lijst is leeg of bevat 1 of meerdere endpoints indien onderwijsinstelling_oin is opgegeven
+
De lijst is leeg of bevat 1 of meerdere endpoints indien onderwijsinstelling_oin is opgegeven<br>
De lijst is leeg [], als geen endpoint matcht.
+
De lijst is leeg [], als geen endpoint matcht<br>
  +
  +
====Codes====
  +
  +
{|class="wikitable"
  +
! style="text-align:left;"| Route
  +
! style="text-align:left;"| Code
  +
! style="text-align:left;"| Inhoud response
  +
|-
  +
| | endpoints
  +
| | 200
  +
| | Een lijst van endpoint-objecten of een lege lijst.
  +
|-
  +
| | endpoints
  +
| | 400
  +
| | Melding: "Validation errors".
  +
|-
  +
| | endpoints/{id}
  +
| | 200
  +
| | Één endpoint-object, behorende bij het {id}.
  +
|-
  +
| | endpoints/{id}
  +
| | 404
  +
| | Melding: "Endpoint with id {id} does not exist".
  +
|}
  +
  +
==Voor wie?==
  +
Deze service is beschikbaar voor iedereen.<br>
  +
Voor TLS verbindingen (minimaal TLS 1.2) moet een aanvragende partij een geldige PKI overheidscertifcaat/ODOC certificaat gebruiken.<br>
  +
Zie meer informatie over de API op https://osr.kennisnet.nl/api/v2/documentation<br>
  +
  +
==Over het gebruik van certificaten==
  +
  +
{{Info|''' Let op:'''<br>Bij nieuw aan te vragen certificaten wordt sterk aangeraden te kiezen voor een PKI-overheidscertificaat.<br>Dit omdat ODOC-certificaten geen onderdeel meer uitmaken van de aankomende Edukoppeling Transactiestandaard versie 1.3.}}
  +
  +
[[Category:OSR]]

Huidige versie van 21 mrt 2023 om 10:29

Inleiding

Het endpoint bevat de url waarmee de leverancier namens de onderwijsinstelling communiceert.
Men kan het endpoint van een specifiek routeringskenmerk opvragen of alle endpoints behorende bij een onderwijsinstelling
Het opvragen van endpoints zal worden gelimiteerd om te voorkomen dat partijen het OSR volledig uitlezen.

Opvragen endpoint

Aanroep

API endpoint

GET
 /endpoints


Voorbeeld

GET /api/v2/endpoints?service_version_namespace=http://xml.eld.nl/schemas/VVA/20181101&school_oin=0000000700004HR00000


Parameters Omschrijving Verplicht/Optioneel
routing_id of school_oin Dit is om specifiek een routeringskenmerk te bevragen * of alle endpoints behorende bij een school Verplicht
service_version_namespace Namespace van de dienst Verplicht
attributes Hier kan gezocht worden op specifieke attributen.

Dit zal in eerste instantie nog niet veel gebruikt worden, maar kan later gebruikt worden om bijvoorbeeld te zoeken op type LAS/RIS etc...

Optioneel
reference_date Datumveld om een endpoint welke bijvoorbeeld in de toekomst is ingesteld op te vragen. Optioneel
include_future_endpoints Hiermee wordt aangegeven dat toekomstige endpoints moeten worden teruggegeven. Optioneel

* De response is leeg of bevat 1 endpoint indien routing_id is opgegeven

Response

Voorbeeld

Het volgende response kan terug worden gegeven (onderstaand voorbeeld is voor school_oin):

[ 
      { 
      "attributes": "endpoint1", 
      "routing_id": "0000000700099AA00003", 
      "url": "https://magister-schoolmaster.nl/vroegtijdig-aanmelden-mbo/123a132", 
      "start_date": "2017-12-18", 
      "end_date": "2019-12-18", 
      "_links":       { 
         "self": {"href": "/api/v2/endpoints/9"}, 
         "school": {"href": "/api/v2/schools/10"}, 
         "service": {"href": "/api/v2/services/1"}, 
         "service-version": {"href": "/api/v2/service-versions/4"}, 
         "system": {"href": "/api/v2/systems/f00b0da0-d8a1-45a7-8c09-24dadb38b346"}
      } 
   }, 
      { 
      "attributes": "endpoint2", 
      "routing_id": "0000000700099AA00005", 
      "url": "https://elk.nl/vroegtijdig-aanmelden-mbo/123a132", 
      "start_date": "2018-12-18", 
      "end_date": "2019-12-18", 
      "_links":       { 
         "self": {"href": "/api/v2/endpoints/10"}, 
         "school": {"href": "/api/v2/schools/10"}, 
         "service": {"href": "/api/v2/services/1"}, 
         "service-version": {"href": "/api/v2/service-versions/4"}, 
         "system": {"href": "/api/v2/systems/cee3f52a-4044-4dce-8912-47bc09aafcf7"} 
      } 
   } 
]
Veld Omschrijving
attributes Attributen die zijn ingegeven voor dit endpoint. Veld kan leeg zijn
routing_id Het routeringskenmerk
url De technische locatie van het endpoint
start_date Start datum van het endpoint
end_date Direct link om het endpoint op te kunnen vragen.
_links self Eind datum van het endpoint
_links school Direct link om informatie van de gekoppelde onderwijsinstelling op te vragen
_links service Direct link om informatie van de gekoppelde dienst op te vragen
_links service_version Direct link om informatie van de gekoppelde service version namespace op te vragen
_links system Direct link om informatie van het gekoppelde systeem op te vragen. Dit veld is optioneel per dienst.

De lijst is leeg of bevat 1 endpoint indien routing_id is opgegeven
De lijst is leeg of bevat 1 of meerdere endpoints indien onderwijsinstelling_oin is opgegeven
De lijst is leeg [], als geen endpoint matcht

Codes

Route Code Inhoud response
endpoints 200 Een lijst van endpoint-objecten of een lege lijst.
endpoints 400 Melding: "Validation errors".
endpoints/{id} 200 Één endpoint-object, behorende bij het {id}.
endpoints/{id} 404 Melding: "Endpoint with id {id} does not exist".

Voor wie?

Deze service is beschikbaar voor iedereen.
Voor TLS verbindingen (minimaal TLS 1.2) moet een aanvragende partij een geldige PKI overheidscertifcaat/ODOC certificaat gebruiken.
Zie meer informatie over de API op https://osr.kennisnet.nl/api/v2/documentation

Over het gebruik van certificaten

Info.gif Let op:
Bij nieuw aan te vragen certificaten wordt sterk aangeraden te kiezen voor een PKI-overheidscertificaat.
Dit omdat ODOC-certificaten geen onderdeel meer uitmaken van de aankomende Edukoppeling Transactiestandaard versie 1.3.