OSR:2019/Opvragen informatie over onderwijsinstelling

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Onderwijs Serviceregister-symbol.png Onderwijs Serviceregister: 2019/Opvragen informatie over onderwijsinstelling

Inleiding

Men kan informatie over onderwijsinstellingen opvragen met behulp van deze operatie. De aanwezige stamgegevens zijn afkomstig van DUO Open onderwijsdata.

Informatie over een onderwijsinstelling (BRIN4) opvragen

Onderstaand staat beschreven hoe informatie over alle onderwijsinstellingen op te vragen.

Aanroep

API endpoint

GET
 /schools

Voorbeeld

Het is mogelijk om specifiek te zoeken met een combinatie van verschillende parameters, welke met een AND-operator ("&") gecombineerd kunnen worden.

/schools?name=Vakschool&oin=0000000700000EF00000&brin=00EF&oa_id=123A125
Parameters Omschrijving Verplicht/Optioneel
Name Naam van de onderwijsinstelling. Optioneel
oin OIN van de onderwijsinstelling Optioneel
brin BRIN4 van de onderwijsinstelling Optioneel
oa_id Onderwijs aanbieder id van de onderwijsinstelling (momenteel niet gevuld). Optioneel

Response

Voorbeeld

De response kan uit 0, 1 of meerdere onderwijsinstellingen bestaan.

[
   {
   "name": "GBS De Morgenster",
   "oin": "0000000700000AV00000",
   "brin": "00AV",
   "oa_id": "123A123",
   "_links":    {
     "self": {"href": "/api/v2/schools/1"},
     "board": {"href": "/api/v2/boards/1"}
   }
  },
   {
   "name": "Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs",
   "oin": "0000000700000CB00000",
   "brin": "00CB",
   "oa_id": "123A124",
   "_links":    {
     "self": {"href": "/api/v2/schools/2"},
     "board": {"href": "/api/v2/boards/2"}
   }
  }
]
Veld Omschrijving
Name Naam van de onderwijsinstelling.
oin OIN van de onderwijsinstelling
brin BRIN4 van de onderwijsinstelling
oa_id Onderwijs aanbieder id van de onderwijsinstelling (momenteel niet gevuld).
_link self Directe link naar informatie van deze onderwijsinstelling. Id is een interne ID van het OSR
_link board Directe link naar informatie van het board van deze onderwijsinstelling. Id is een interne ID van het OSR

Codes

Route Code Inhoud
schools 200 Lijst met schoolobjecten of lege lijst (indien er geen match gevonden is)
schools/{id} 200 Één schoolobject, behorende bij het {id}
schools/{id} 404 Melding: school with {id} does not exist

Informatie over een bestuur opvragen

Informatie over een bestuur kan worden opgevraagd door de direct link naar board binnen de response van GET /schools te gebruiken:

Aanroep

API endpoint

GET
 /api/v2/boards/{id}


Response

Voorbeeld

{ 
  "number": "41646", 
  "name": "GPO-WN", 
  "_links":  { 
   "self": {"href": "/api/v2/boards/1"}, 
   "schools":    [ 
     {"href": "/api/v2/schools/1"}, 
     {"href": "/api/v2/schools/16"}, 
     {"href": "/api/v2/schools/17"} 
   ] 
  } 
}
Veld Omschrijving
number Bestuursnummer
name Naam van het bestuur
_links self Directe link naar informatie over het bestuur. Id is een intern ID van het OSR
_links schools Er kunnen 1 of meerdere scholen onder een bestuur vallen.
In dit voorbeeld wordt een lijst teruggegeven van scholen met een direct link naar informatie over de desbetreffende onderwijsinstelling(en).

Codes

Route Code Inhoud response
boards/{id} 200 Één board object, behorende bij het {id}
boards/{id} 404 Melding: board with {id} does not exist

Voor wie?

Deze service is beschikbaar voor iedereen.
Voor TLS verbindingen (minimaal TLS 1.2) moet een aanvragende partij een geldige PKI overheidscertifcaat/ODOC certificaat gebruiken
Zie meer informatie over de API op https://osr.kennisnet.nl/api/v2/documentation

Over het gebruik van certificaten

Info.gif Let op:
Bij nieuw aan te vragen certificaten wordt sterk aangeraden te kiezen voor een PKI-overheidscertificaat.
Dit omdat ODOC-certificaten geen onderdeel meer uitmaken van de aankomende Edukoppeling Transactiestandaard versie 1.3.