OSR:API/V2/Valideren mandaat

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Inleiding

Het mandaat legt de relatie vast tussen onderwijsinstelling, dienst en administratiesysteem. Het mandaat zelf wordt aangemaakt door de OSR beheerder van de onderwijsinstelling via de grafische beheeromgeving van het OSR.

Het is mogelijk voor andere partijen om te verifiëren of een administratiesysteem gemandateerd is namens een onderwijsinstelling voor een bepaalde dienst.

Valideer mandaat

Aanroep

API endpoint

GET
 /mandates

Voorbeeld

Hieronder is een voorbeeld weergegeven van het request:

GET /api/v1/mandates?supplier_oin=00000003272448340204&school_oin=0000000700000AV00000&service_version_namespace=http://xml.eld.nl/schemas/Overstapservice/20180404&reference_date=2019-01-01
Parameters Omschrijving Verplicht/Optioneel
School_oin OIN van de onderwijsinstelling Verplicht
Service_version_namespace * Namespace van de dienst Verplicht
Supplier_oin OIN van de leverancier, behorende bij het administratiesysteem Verplicht
Reference_date Datumveld om een mandaat welke bv in de toekomst is ingesteld op te vragen Optioneel

* Om de verschillende versies van een dienst te kunnen onderscheiden wordt de namespace van de dienst gebruikt als uniek dienstkenmerk.
In de WSDL wordt dit meestal aangeduid met de targetnamespace. De namespace is een unieke URI die voor alle services/operaties in de dienst gebruikt worden.

Response

Voorbeeld

HTTP/1.1 200 OK 
{ 
   "code": 200, 
   "message": "Mandate found" 
}

Codes

Code Melding
200 mandate object
400 some error in query params
404 mandate not found

Eigen mandaat opvragen

Het is ook mogelijk om als administratiesysteen het eigen mandaat of een lijst van mandaten voor een dienst op te vragen. Bij een specifiek mandaat bevat het resultaat een mandaat token wat van belang is bij het aanmaken van een endpoint.

Op de volgende pagina kunt u hier informatie over terugvinden: Opvragen mandaat token

Voor wie?

Deze service is beschikbaar voor iedereen.
Voor TLS verbindingen (minimaal TLS 1.2) moet een aanvragende partij een geldige PKI overheidscertifcaat/ODOC certificaat gebruiken
Zie meer informatie over de API op https://osr.kennisnet.nl/api/v2/documentation

Info.gif Let op:
Bij nieuw aan te vragen certificaten wordt sterk aangeraden te kiezen voor een PKI-overheidscertificaat.
Dit omdat ODOC-certificaten geen onderdeel meer uitmaken van de aankomende Edukoppeling Transactiestandaard versie 1.3.