OSR:API/V2/toevoegen en wijzigen van endpoints

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Onderwijs Serviceregister-symbol.png Onderwijs Serviceregister: API/V2/toevoegen en wijzigen van endpoints

Inleiding

De leverancier moet de informatie over het endpoint zelf aanleveren.
Dit wijkt af van het OSO-project, waar een school in eerste instantie het endpoint (aanleverpunt) aanmaakt en de leverancier vervolgens het afleveradres erbij opslaat middels de call registreer aanleverpunt.

Om een endpoint aan te maken of te modificeren moet de leverancier gemandateerd zijn en het mandaat token gebruiken in de aanvraag voor het aanmaken van het endpoint.

Endpoints zijn specifiek voor een dienstversie en er kan eventueel ook een ingangsdatum worden meegegeven.

Opvragen mandaat token

Voordat men een endpoint kan registreren voor een bepaalde dienst, moet de onderwijsinstelling uw organisatie een mandaat hebben gegeven voor deze dienst.
Voor het registreren van een endpoint moet het token dat hoort bij het mandaat worden opgehaald.

Het opvragen van een mandaat token, is identiek aan het bericht valideren mandaat. Het verschil is dat hier het mandaat van uw eigen organisatie wordt opgevraagd.

Op de volgende pagina is het opvragen van een mandaat token uitgelegd: Opvragen mandaat token

Registreren endpoint

Bij deze service moet er ook een JWT token worden meegegeven. Op de volgende pagina kan nadere informatie omtrent JWT gevonden worden: JWT

Hieronder is een voorbeeld weergegeven van de operatie:

POST /api/v1/endpoints
{ 
"mandate_token": "6a47bfdd-81a7-46cd-b41f-d907e91ebdfc", 
"administration_id": "0000000700004HR77707", 
"service_version_namespace": "http://xml.eld.nl/schemas/Overstapservice/20170601", 
"url": "https://t2.nl", 
"attributes": "LAS", 
"start_date": "2019-01-01", 
"end_date": "2020-01-01" 
} 

Request Headers 
JWT: 
 
eyJhbGciOiJSUz 


Parameters Omschrijving Verplicht/Optioneel
mandate_token Het mandaat token welke verkregen is door het mandaat op te vragen Verplicht
administration_id Uniek administratie kenmerk.
Dit moet goed afgestemd worden met de onderwijsinstelling, om eventuele problemen te voorkomen bij meerdere leveranciers die gemandateerd zijn voor de onderwijsinstelling en dienst combinatie.
Verplicht
service_version_namespace Namespace van de dienst Verplicht
url Technische locatie van de leverancier Verplicht
attributes Mogelijke attributen die ook opgeslagen moeten worden bij dit endpoint Optioneel
start_date* Start datum van het endpoint.
Indien dit niet meegegeven wordt, dan wordt de huidige datum hier automatisch ingevuld. start datum kan niet in het verleden liggen.
Optioneel
end_date* Eind datum van het endpoint. Einddatum kan niet in het verleden liggen Optioneel

*start_date: middernacht aan het begin van de opgegeven datum
*end_date: middernacht aan het einde van de opgegeven dag

Response

{
	"attributes": "",
	"administration_id": "0000000700004HR777AA",
	"url": "https:\/\/t2.nl",
	"start_date": "2019-01-31",
	"end_date": null,
	"_links": {
		"self": {
			"href": "\/api\/v1\/endpoints\/21"
		},
		"school": {
			"href": "\/api\/v1\/schools\/10"
		},
		"service": {
			"href": "\/api\/v1\/services\/1"
		},
		"service-version": {
			"href": "\/api\/v1\/service-versions\/4"
		}
	}
}

Updaten endpoint

Het updaten van een endpoint is vrijwel hetzelfde als het posten van een endpoint. Enige uitzondering hier is dat het Id van het endpoint meegestuurd moet worden.
Het Id is al eerder verkregen bij het registreren van het endpoint. Mandaat token hoeft niet meegestuurd te worden.

PUT https://osr-t.kennisnet.nl/api/v1/endpoints/21
{
	"administration_id": "0000000700004HR77707",
	"service_version_namespace": "http://xml.eld.nl/schemas/Overstapservice/20170601",
	"url": "https://t2.nl"
}

Voor wie?

Deze service is beschikbaar voor leveranciers die gekwalificeerd zijn voor het OSR en die gemandateerd zijn voor een onderwijsinstelling.
Voor TLS verbindingen (minimaal TLS 1.2) moet een aanvragende partij een geldige PKI overheidscertifcaat/ODOC certificaat gebruiken.
Zie meer informatie over de API op https://osr-sb.kennisnet.nl/api/v1/doc